ПРОГРАМА
організації духовно повноцінної життєдіяльності та
підвищення особистісного статусу
учнів Летківської СЗШ І-ІІІ ступенів
"ШКІЛЬНИЙ СВІТ"

ВСТУП

В основу програми “Шкільний світ” покладена комплексна програма організації життєдіяльності і спілкування учнів “Райдуга” , за якою школа працювала з 1993року.
Програма «Шкільний світ» розроблена і ухвалена методичним об’єднанням класних керівників школи 12 вересня 2005 року і являється ОСНОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ
Програма “Шкільний світ” прийнята конференцією шкільного активу 16 вересня 2005 року, внесено зміни і затверджено конференцією шкільного активу 10 вересня 2012р. і являється ОСНОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ УЧНІВ ШКОЛИ.

Програма “Шкільний світ” є спільною для дітей та педагогів, так як є КОМПЛЕКСНОЮ ПРОГРАМОЮ ВИХОВАННЯ та РІЗНОПЛАНОВОЮ ПРОГРАМОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ направленою на виконання основних орієнтирів виховання

ОСНОВНА МЕТА програми:

  • формування громадянина, патріота, морально-духовної життєво-компетентної особистості,яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.
  • змістовна, ціннісно-орієнтаційна організація шкільного життя дітей через КОЛЕКТИВНУ ТВОРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ (КТД), яка складається з КОЛЕКТИВНИХ ТВОРЧИХ СПРАВ (КТС) реалізація яких здійснюється через ПРОЕКТНУ ДІЯЛЬНОСТІ, що базується на роботі органів учнівського співуправління, що забезпечує участь всіх школярів в управлінні справами свого колективу та школи і є одним із чинників становлення дитини як особистості та одним із головних шляхів підготовки майбутніх активних громадян своєї держави.
Завдання сфер КТД програми “ШКІЛЬНИЙ СВІТ”:

1.Сфера КТД – ГАРМОНІЯ /ціннісне ставлення до людей, родини/ . Розвиток моральної активності, що проявляється у відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісності, терпимості до інших, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості.

2. Сфера КТД - ПАТРІОТ /ціннісне ставлення до суспільства, держави/ Розвиток патріотизму, національної самосвідомості й, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Пізнання та вивчення історії рідного краю, району, села, школи. Збереження історичних, культурних цінностей; відродження, збереження, при-множення українських народних звичаїв, обрядів, свят, традицій; примноження і збереження традицій рідної школи. Організація громадянської, патріотичної, військово-патріотичної діяльності. Участь в краєзнавчих експедиціях, акціях та рухах учнівської молоді України.

3. Сфера КТД - ЕКОС /ціннісне ставлення до природи/ Вивчення природи рідного краю, розвиток вміння розбиратись в таємницях природи, бережливо відноситись до неї, турбуватись про навколишнє середовище. Формування екологічної культури : усвідомлення функцій природи в житті людини та її самоцінності; почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальність за них; здатность гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно. Участь в природоохоронних акціях та операція учнівської молоді України.

4.Сфера КТД – ФАНТАЗІЯ /ціннісне ставлення до мистецтва/ Розвиток творчих здібностей дітей, пізнання основ різних видів мистецтва, розвиток потреби у творчій праці, розвиток почуття прекрасного; формування здатності розуміти і цінити твори мистецтва, пам’ятки історії, красу природи: розвиток вміння творчо і змістовно організовувати свій вільний час і від починок, своє дозвілля.

5.Сфера КТД - ІНТЕЛЕКТ /ціннісне ставлення до праці/ Формування розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення. ставлення до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних якостей, що визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час і т.п.).

6.Сфера КТД - САМОТВОРЕННЯ/ціннісне ставлення до себе/. Фізичне, духовно-душевне та соціальне вдосконалення, формування вміння цінити здоров’я людини; здобуття знань та розвиток навичок гігієни та санітарії, розвиток потреби у здоровому способі життя, вироблення інтелігентного та відповідального ставлення до свого здоров’я. Формування активної житгєвої позиції, вмінь надавати першу медичну (долікарняну) допомогу.

7.Сфера КТД - ДЕМОКРАТІЯ /ціннісне ставлення до суспільства і держави. Робота органів учнівського співуправління/ .Вироблення вмінь організаторської діяльності, навичок громадської роботи; дотримання Кодексу учнівських об’єднань; виконання Положення про органи учнівського самоврядування в школі; підготовка до свідомої активної участь в суспільному житті держави, до самостійної адаптації в умовах швидких змін суспіль

Кiлькiсть переглядiв: 486

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.