Cправжня суть виховної роботи полягає зовсім не у розмовах з Дитиною, не в безпосередньому впливі на Дитину, а ... в організації життя Дитини. /А.Макаренко/

/Files/images/ostanny_dzvonik_2021-2022/201894827_1486830044991390_4747277846125882189_n.jpg

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ виховної системи
“Через діяльність –до самовиховання“
Летківського ліцею

ВСТУП

Зміст виховної системи закладу освіти визначається Законом України "Про повну загальну середню освіту "ст.15 в якому:
виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах освіти і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України "Про освіту", та спрямовуватися на формування:
відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

/Files/images/IMG_20210531_091602.jpg

патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;
усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;
громадянської культури та культури демократії;
культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.
Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.
Процес виховання, який формує такі цінності є наскрізним в роботі освітнього закладу, оскільки є одним із дев’яти ключових компонентів формули Концепція «Нова українська школа»

І. ЗАВДАННЯ сфер колективної творчої діяльності програми "Шкільний світ"

Відповідно Концепції «Нова українська школа» виховний процес є невід’ємною складовою всього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні - гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність.
Процес виховання, який формує такі цінності є наскрізним в роботі освітнього закладу, оскільки є одним із дев’яти ключових компонентів формули Концепція «Нова українська школа». Тому передбачає не лише необхідність набуття потрібних для реалізації у професійному житті вмінь та навичок разом з опануванням важливих знань.
Відтак саме цінності є фундаментом освіти та умовою які відповідають змісту виховної діяльності закладу освіт

/Files/images/20.jpg

3. Лейтмотив життєдіяльності педагогічного колективу -
"Школа повинна бути для дитини храмом душі, а храм – це не тільки дім, а почуття. Почуття, які тебе зігрівають, дають тобі силу жити і все перемагати."
4. Принцип життєдіяльності педагогічного колективу – “Розум кожної дитини лежить на кінчиках пальців. А це означає, що діяльність є однією з найвашливіших ланок у формуванні особистості”
(В.О.Сухомлинський, вчений, педагог)
5. В основі виховної системи закладу освіти – діяльнісний підхід, в основі якого пріорітетом є виховання компетентностей особистості , на яку спрямовує кожна із семи сфер програми “Шкільний світ”.Таким чином, в основі життєдіяльності і спілкування учнів школи – організація і проведення колективних творчих справ /КТС/та проектна діяльність за сферами КТД

/Files/images/248548801_1583188738688853_295215934519257776_n.jpg

Приймаючи участь у виконанні завдань програми разом з педагогом,здобувачі освіти вчаться наповнювати своє життя творчістю, пізнавальним змістом; в класах зменшуватиметься кількість пасивних інертних дітей, оскільки в центрі виховної системи закладу освіти – особистість дитини – кожен учень стає учасником спільної справи колективу чи учнівського об’єднання, яка дає можливість розкритися здібностям , задовольнивши потреби та інтереси, і перерости з процесу виховання в процес самовиховання, в процес саморозвитку особистості, здатної до життєтворення та самотворення.
6. Зміст виховної системи школи становлять –тематичні завдання сфер КТД програми “Шкільний світ” “/ компетентнісний потенціал виховання/ учнівських об’єднань та учнівських колективів.
6.1. Тематичні завдання сфер КТД програми “Шкільний світ” “учнівських об’єднань – це загальношкільні виховні заходи ,які в школі мають назву КТС учнівських об’єднань.

/Files/images/241749772_1547932435547817_8784901796567555444_n.jpg

У школі на основі вікових особливостей та інтересів дітей функціонують:
учнівське об’єднання “Школярик”” – об’єднання учнів 1-4 класів;
учнівське об’єднання “Ровесник” – об’єднання учнів 5-7 класів;
учнівське об’єднання “Старшокласник” – об’єднання учнів 8-11 класів
6.2. Тематичні завдання сфер КТД програми “Шкільний світ” класних колективів - це зміст виховної діяльності виховання за сферами КТД програми “Шкільний світ” відповідно до пізнавальних, розвиваючих, виховних завдань цієї сфери.

/Files/images/242641868_1555664991441228_8739170388761491322_n.jpg

Тематичні завдання сфер КТД програми “Шкільний світ”- це тематично-сплановані КТС кожного класу; це тематичний план заходів з виховної роботи класного керівника.
Це означає, що програма “Шкільний світ” пропонує тему, а клас разом з класним керівником вирішує, як цю тему втілити в життя – через яку форму

ІІ. Особливості організації виховного процесу

1. Виховний процес закладу освіти – це організація життєдіяльності і спілкування учнів школи за сферами КТД програми “Шкільний світ” через КТС та проектну діяльність.
Програма “Шкільний світ” – спільна колективна творча справа для педагогів і дітей школи.
2. Організація реалізації виховних завдань програми “Шкільний світ” здійснюється паралельно: через роботу класних керівників і педагогічного колективу в цілому та через роботу органів учнівського самоврядування, яка визначається Положенням про органи учнівського самоврядування .

/Files/images/253659742_1590173764657017_5433849549581859422_n.jpg

3. Доступність програми “Шкільний світ” для молодших школярів здійснюється через організацію і проведення гри-подорожі “Веселий вулик”, Положення про яку розроблено методичним об’єднанням учителів початкових класів
4. Організація і проведення КТС учнівських об’єднань і кожного класу зокрема здійснюється за проектними технологіями та сучасною методикою КТС чи її елементами та використовується .
Класний керівник повинен “не гратися у самоврядування”, а надавати реальну можливість кожному учневі розробляти, організовувати та відповідати за проведення запланованої справи.

/Files/images/день захисника (8).jpg

4. Вся робота по організації життєдіяльності і спілкування учнів школи планується і слугує додатками до річного плану роботи школи:
план роботи органів учнівського амоврядування; плани КТС учнівських об’єднань; плани КТС учнівських колективів, плани виховної роботи класних керівників.

5. Педагогічне керівництво організацією життєдіяльності і спілкування учнів закладу освіти здійснює заступник директора з виховної роботи, працюючи паралельно з класними керівниками та органами учнівського самоврядування. .Координує діяльність класних керівників заступник директора з виховної роботи відповідно до річного плану роботи закладу освіти.
Заступником директора систематично проводяться методичні, оперативні ,інформаційно-інструктивні наради .
Питання, які обговорюються на них, диктуються:
- методичними рекомендацій МОН
- планами КТС учнівських об’єднань на календарний тиждень,
- ситуаціями і проблемами, які виникають в закладі освіти.
Така конструктивна форма роботи є ефективною, дієвою та оптимальною, оскільки рішення, щодо виховних заходів, приймаються колегіально.

/Files/images/зображення_viber_2022-01-17_15-05-45-080.jpg

З класними керівниками заступник директора з виховної роботи працює як керівник шкільного методичного об’єднання класних керівників згідно плану, який є складовою методичного забезпечення виховного процесу .
Між засіданнями заступником директора систематично проводяться оперативні інформаційно-інструктивні наради (щоп’ятниці, на першій великій перерві, в кабінеті заступника ).
Питання, які обговорюються на них, диктуються: планами КТС учнівських об’єднань на календарний тиждень, ситуаціями і проблемами, які виникають в школі.
6. КТС учнівських об’єднань плануються на навчальні семестри за сферами КТД програми “Шкільний світ”, маючи в основі: виховні завдання сфер діяльності, шкільні традиції, календарні свята, події, побажання учнів школи, які визначаються щорічним анкетуванням.
Під час планування враховується :КТС мають бути різнопланові, назва і форма проведення – цікаві, нестандартні, традиційні КТС наповнюються новим змістом,КТС мають розвивати різносторонній творчий потенціал дітей

/Files/images/vipusk_2021/224230179_1515075995500128_2950289512943060722_n.jpg

План КТД / колективної творчої діяльності/ складається:

-для учнівського об’єднання 1-4 класів – заступником директора з виховноїроботи разом з класоводами;
- для учнівських об’єднань 5-11 класів –заступником директора з виховної роботи разом з учнівським активом та класними керівниками, визначаючи – тематику та форму проведення КТС, дату проведення, відповідальний орган учнівського самоврядування згідно з його повноваженнями, визначеними Положенням про органи самоврядування, відповідального педагога (заступника директора, чи педагога-організатора, чи класного керівника, чи учителя-предметника), який має бути і ведучим програми запланованої КТС. При цьому враховується профільність педагогів. Таким чином, поряд з заступником директора з виховної роботи та педагогом-організатором класні керівники є ведучими загальношкільних заходів (КТС учнівських об’єднань).
План КТС учнівського об’єднання 1-4 класів затверджується директором школи. Плани КТС учнівських об’єднань 5-11 класів затверджується конференцією шкільного активу та директором школи. Плани КТС учнівських об’єднань видруковуються і роздаються в класні колективи.
7. Програми КТС учнівських об’єднань і завдання кожному учнівському колективу в КТС учнівських об’єднань визначаються радою КТС –відповідним органом учнівського співуправління згідно з його повноваженнями, визначеними Положенням про органи учнівського співуправління, при педагогічному керівництві заступника директора з виховної роботи чи педагога-організатора.
8.. Сценарії проведення КТС учнівських об’єднань складаються –- відповідальним за проведення КТС педагогом, визначеним під час планування КТС ;корегуються і затверджуються заступником директора з виховної роботи, утворюють своєрідний методичний “банк” авторських КТС школи, матеріали якого зберігаються в папках відповідно до сфер програми “Шкільний світ” в кабінеті заступника директора з виховної роботи

/Files/images/Миколай2020.jpg

13.Планування виховної роботи класного керівника 5-11 класів, тобто планування КТД по організації життєтворчості учнівського колективу здійснюється на навчальний семестр слідуючим порядком
13.1. В перший понеділок навчального семестру проводиться організаційна класна година, на якій : обговорюються основні документи, що регламентують життєдіяльність учнівських об'єднань школи за програмою “Шкільний світ”; проводиться анкетування щодо побажань дітей до плану КТД учнівського об’єднання, до якого входить клас; проводиться анкетування щодо побажань дітей до плану КТД класу.
13.2. В другий понеділок навчального семестру (після організаційних класних годин ) проводиться конференція шкільного активу, матеріали якої видруковуються і роздаються в класні колективи та класним керівникам для опрацювання, після чого розміщуються в класних інформаційних центрах під рубрикою “Живемо і працюємо за програмою “Шкільний світ” та в план виховної роботи класних керівників.
В плані-сітці обов’язково вказується : сфера КТД програми “Шкільний світ”,форма проведення КТС,тема КТС, відповідальний за проведення КТС орган учнівського співуправління; КТС учнівського колективу, направлені на виконання тематичних завдань сфер програми “Шкільний світ”.
На даному етапі важливу роль відіграє класний керівник, який має допомогти дітям продумати рівномірний розподіл тематичних завдань сфер КТД програми “Шкільний світ” на семестр та форму їх реалізації. До цього етапу планування класний керівник готується заздалегідь.
В планах КТС учнівських колективів додатково відзначаються:
– КТС, направлені на задоволення додаткових потреб, інтересів, побажань дітей, які визначаються за результатами анкетування, проведеного на організаційній класній годині;
-КТС з пропозицій класного керівника, необхідність проведення яких випливає з виховних завдань, що базуються на результатах психолого-педагогічного діагностування
В плані КТС вказуються проекти, акції та операції, в яких клас братиме участь, визначаються конкретні завдання.
План КТД учнівського колективу повинен бути: чіткий. конкретний, реальний для виконання. відповідати віковій категорії дітей, висвітлювати всі сфери КТД учнівського колективу за програмою “Шкільний світ»,
план КТД учнівського колективу поміщається в інформаційному центрі класу; план КТД учнівського колективу заповнюється тільки дітьми.
По закінченню навчального семестру план аналізується класним колективом і здається в кімнату шкільного активу для участі в конкурсі "Кращий учнівський колектив року"
13.5. Планування виховної роботи класним керівником здійснюється в плані-сітці виховної роботи класного керівника та погоджується заступником директора з виховної роботи;
13.6. Планування виховної роботи класного керівника здійснюється на семестр, дотримуючись принципу :план виховної роботи класного керівника має висвітлювати рішення поставлених виховних завдань та спектр виховної діяльності класного керівника, визначених Положенням про класного керівника.
14.Ведучими програм КТС учнівських об’єднань поряд з відповідальними педагогами, прізвища яких визначені в плані КТС, є учні школи, які входять до органів учнівського самоврядування, що в свою чергу відповідають за проведення КТС згідно сфер програми “Шкільний світ”. Такі учні визначаються відповідальним педагогом.Даний прийом роботи дає можливість розвивати здібності дітей і ростити майстерних ведучих шкільних заходів.

/Files/images/248366498_1581703482170712_6429798098274195165_n.jpg

15. В школі виключається із вживання термін “виховна година”, тому що кожна колективна творча справа – є тією ж виховною годиною. Класна година- година рішення спільних класних справ,година класних КТС, година цікавості відвертості творчості,година змістовного спілкування з класним керівником, з однокласниками. обовязковим етапом будь-якої класної години - інформація лідера класу ради лідерів школи. Так здійснюється зв’язок органів загальношкільного учнівського співуправління школи з учнівськими колективами, прийнятих рішень і контролем за їх виконанням.
16. Інформаційно-естетичне оформлення КТС за умови їх проведення в актовому залі школи чи в класній кімнаті ВИМАГАЄ - оформлення сцени і класної дошки, де вказується тема і форма проведення КТС. До проведення КТС учнівських об’єднань завчасно випускаються оголошення, які мають бути естетично оформленими, яскравими, цікавими.

/Files/images/зображення_viber_2022-01-18_12-08-23-343.jpg

17. Елемент “Післядії» – це нагородження учнів шкільними Почесними грамотами, дипломами, пам’ятними листівками , що і є одним із приймів особистісно-орієнтованого виховання. Учні нагороджуються за активну участь в організації життєдіяльності і спілкування учнів школи та класу, за прояв різносторонніх здібностей, талантів.

ІІІ. Особливості інформаційного забезпечення виховного процесу

1. Інформаційне забезпечення виховного процесу здійснюється через :
1.1. Організацію роботи методичного об’єднання класних керівників школи,
1.2. Класні інформаційні центри
Класні інформаційні центри учнівського об’єднання 1-4 класів оформляються згідно положення про гру-подорож “Веселий вулик»”.
Класні інформаційні центри учнівських об’єднань 5-11 класів обов’язково вміщають такі матеріали: програму життєтворчості учнів школи “Шкільний світ” (положенняпрограми ), правила для учнів,схему - структуру органів учнівського співуправління в школі, таблиця-структура органів учнівського співуправління класу ( для заповнення після проведення класних зборів ),Положення про органи учнівського співуправління школи, Положення про чергування по школі (якщо клас чергує), План-сітка КТД учнівського колективу ( для заповнення )/ заготовки даних матеріалів заздалегідь готуються заступником директора з виховної роботи разом з учнівським активом школи і роздаються старостам післяпроведення конференції шкільного активу /, Графік чергування в класі /за потребою/ та інші рубрики, які створюються з ініціативи учнів та класного керівника.
1.3. Інформаційні центри школи : "Шкільний меседжер", випереджаюча рефлексія "Вітаємо", центр "Лідер", центр "Стоп! Булінг", "«Україно! Славишся ти в світі!» “ Шкільний світ “,“ Веселий вулик”, «Тематичний акцент», "Територія шкільного креативу"
1.4. Матеріали кімнати шкільного активу, які кожного навчального року стають історією школи :хронологія шкільних подій в оголошеннях за напрямками, програми “Шкільний світ”,вісники, плакати, газети, Всі матеріали по організації життєдіяльності і спілкуванню учнів школи в кінці навчального року ситематизуються та зберігаються для подальшого використання.

Додаток
до Основних положень виховної системи школи

ПОЛОЖЕННЯ про гру-подорож
учнів 1-4 класів

“ВЕСЕЛИЙ ВУЛИК”

/Files/images/зображення_viber_2022-01-18_13-12-55-355.jpg


Дане положення розроблено на основі програми життєтворчості учнів школи “ШКІЛЬНИЙ світ”. Положення є основою організації життєтворчості учнівського об’єднання “ШКОЛЯРИК” 1-4 класів спрямоване на виконання ціннісних орієнтирів сучасної української школи та Концепції НУШ

/Files/images/IMG_20210219_124621.jpg

І. Мета гри-подорожі. Донести програму “ШКІЛЬНИЙ світ”, за якою організовують свою життєтворчість учні школи , до учнів початкових класів. Зробити її цікавою, сучасною та доступною. Сприяти розвитку життєвих цінностей, формуванню компетентностей, розвитку розумових, художніх і фізичних здібностей дітей, вивченню історії , природи рідного краю, керуватися в житті моральними цінностями.

/Files/images/права2021.jpg

ІІ. Організація та керівництво грою здійснюється заступником директора по виховній роботі, педагогом-організатором, методоб’єднанням класних керівників, з залучення органів учнівського самоврядування .

ІІІ. Термін проведення. Кожен клас бере участь у грі-подорожі, навчаючись з першого по четвертий клас. Для першокласників гра вводиться кожного року.

ІV. Умови та правила гри.. Життєтворчість учнів кожного класу здійснюється, маючи в основі програму “ШКІЛЬНИЙ СВІТ” і гру-подорож. Класовод працює за програмою і разом з тим до організації та проведення гри залучає безпосередньо учнів. Подорожуючи умовно до галявин шкільного світу, кожний учень має розширити свій світогляд, поглибити свої знання, набути ключових компетентностей, отримати певний життєвий досвід.

/Files/images/натуралісти.png

Кожен клас організовує подорож відповідно завдань, які він отримує щопонеділка на стартовій галявині біля центрального вулика . При складі завдань враховано вік дітей, наступність класів, мету гри, компетентнісний потенціал виховання.

У грі - клас – це веселий вулик, який подорожуватиме на галявини “ШКІЛЬНОГО світу”. Вулик обирає лідера, назву, емблему, галстук, колір якого відповідає назві, розподіляються доручення.
Під час гри подорожі учні подорожують на галявини:

“УМІЙКО”/ціннісне ставлення та практичні здатності до праці/ – формування понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави: повага до людини праці; вміння і навички самообслуговуючої праці; почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості;початкові уявлення про світ професій.

/Files/images/зображення_viber_2022-01-18_13-33-41-678.jpg

“ФАНТАЗІЯ”/ціннісне ставлення до мистецтва/ - формування естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві: основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності; вміння відчувати та розуміти художні образи; навичок виконувати творчі завдання; перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

/Files/images/259076169_1597425993931794_2679985652190743672_n.jpg

“КРАЄЗНАЙ”/ ціннісне ставлення та практичні здатності до суспільства і держави/ – Формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу: почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови; приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України; любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.

/Files/images/зображення_viber_2022-01-10_11-07-55-410.jpg

“ПРИРОРДОЛЮБ”/ ціннісне ставлення та практичні здатності до природи/ - формування понять та уявлень про довкілля: усвідомлення краси природи як унікального явища та п функцій в житті людини; пізнавального інтересу до природи;необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї; дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;ставлення до рослин та тварин на засадах білетики; "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".

/Files/images/1клас1.jpg

“ДОБРОДІЙ”/ ціннісне ставлення та практичні здатності до людей, родини, сім’ї/ - формування основ національних та загальнолюдських цінностей:уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв'язування конфліктів; здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших; сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

/Files/images/241748990_1547928668881527_4727096320428608949_n.jpg

“ПІЗНАЙКО”/ ціннісне ставлення та практичні здатності до себе/ – формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості: усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини; адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності; знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму)формування вміння розбиратися в людях, знаходити вихід з різних ситуацій, формування інтелігентності, вихованості.

/Files/images/перше вересня (16).jpg

“ЗДОРОВ’Я”/ ціннісне ставлення та практичні здатності до себе/ – усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я: пізнання прекрасного у собі; формування вміння розбиратися в людях, знаходити вихід з різних ситуацій;формування інтелігентності, вихованості; формування потреби у здоровому способі життя;

/Files/images/толерантність.jpg

V. Визначення переможців. Подорожуючи на галявини “ШКІЛЬНОГО світу” учні за активну участь у грі нагороджуються Почесними грамотами .

/Files/images/27908271_598455117162225_6002616613260127037_o.jpg/Files/images/27982959_598454937162243_2639993779677307505_o.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1482

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.