Верховною Радою України прийнято Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" wym-1707212307170

Зміни внесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про освіту», які направлені на удосконалення відносин у сфері протидії булінгу (цькуванню).

/Files/images/_psiholog/images_1.jpg/Files/images/_psiholog/малюнок.jpg

БУЛІНГ (цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

НАШ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД проводить відповідну роботу.

УПРАВЛІНСЬКИЙ НАПРЯМ: порядок реагування на випадок булінгу

1. Подання заяви директору учнем, батьками( особами, що заміняють батьків) про випадок булінгу
2.Створення комісії для розслідування даного випадку
3. Засідання комісії, розгляд заяви, прийняття письмового рішення
4. Реєстрація рішення в Журналі обліку випадків булінгу
5. Повідомлення органів Національної поліції України та Служби у справах дітей, якщо комісія визнає булінг.

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ НАПРЯМ

/Files/images/_psiholog/20190215_115743.jpg

ПЛАН ЗАХОДІВ, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Летківському ліцеї
на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора Летківського ліцею 16.01.2024 №13

№ п/п Найменування завдання Найменування заходів Відповідальні за виконання Строк виконання
1. Сприяння запобіганню та протидії булінгу (цькуванню) в ліцеї 1.інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках; 2. профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування); 3. координація діяльності та взаємодії між закладами освіти та іншими суб`єктами реагування на випадки булінгу (цькування) в ліцеї з метою врахування пропозицій до плану заходів у закладі освіти; 4. вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або потерпіли від булінгу (цькування) (згідно з рішенням комісії закладу освіти з розгляду випадку булінгу (цькуванню). Адміністрація, практичний психолог, класні керівники Практичний психолог Постійно Постійно Постійно Постійно
2. Забезпечення створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища 1. розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування); 2. проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Адміністрація, практичний психолог Серпень-січень Щомісячно
3. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 1. Включення до щорічного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників (з відривом або без відриву від освітнього процесу) з підготовки з питань формування соціальних компетентностей та навичок запобігання та протидії булінгу (цькуванню). Заступник директора з НР Грудень-січень
План заходів працівників психологічної службиЛетківського ліцею щодо попереджен ня булінгу в учнівському середовищі на 2023-2024 навчальний рік
/Додаток № 1 до наказу по закладу освіти № 180 від 26.08.2023р/

1. Година спілкування «Булінг: як розпізнати» Учні 5-7 класу, вересень-жовтень
2. Заняття з елементами тренінгу «Кібербулінг: безпека дітей в Інтернеті» Учні 8их класів, жовтень
3. Тренінгове заняття «Спілкування: розбудова стосунків» Учні 9 класу, листопад
4. Дискусія «Ефективне спілкування» (відеолекторій). Учні 10-11 класів, листопад-грудень
5. Заняття з елементами тренінгу «Як залагодити конфлікт» Учні 2-3 класів, січень
6. Година спілкування «Мій дружній клас» Учні 4класів, лютий
7. Година спілкування «Доброта починається з тебе» Учні 1 класу, лютий
8. Корекційно - розвивальні заняття за програмою «Бар’єри у спілкуванні: як їх подолати» Учні 8 кл - січень-травень
9. Батьківський всеобуч «Якщо дитину цькують в школі: поради батькам» Батьки учнів 5-класів, лютий
10.Індивідуальні бесіди з дітьми щодо попередження випадків булінгу в учнівському середовищі Учні , протягом року
11. Розгляд конфліктних ситуацій в учнівських колективах (за потреби) Учні, протягом року

ПЛАН ЗАХОДІВ Летківського ліцею
щодо запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу в закладі на 2023/2024 навчальний рік
/Додаток № 2 до наказу № 180 від 26.08.2023р/

1. Провести інструктаж щодо ведення облікової документації стосовно випадків проявів будь-яких форм фізичного або психічного насильства, порушення прав дітей, жорстокого поводження з ними.
Директор, вересень
2. Спланувати виховну роботу в напрямку формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку та проводити заходи щодо профілактики насильства, спрямовані на попередження випадків різних видів насильства до дітей і зменшення негативних факторів та обставин по причині яких може трапитися насильство. Заступник з виховної роботи, класні керівники,вересень
3. Організовувати педагогічну просвіту батьків з використанням сучасних форм і методів та активно залучати їх до участі у виховних заходах. Адміністрація закладу , практичний психолог, класні керівники,постійно
4. Проводити попереджувальну роботу з батьками щодо недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, а також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів. Адміністрація закладу , практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники, постійно.
5. Організувати роботу з батьками щодо роз’яснення наслідків жорстокого поводження з дітьми, а також з особами, що становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від жорстокого поводження, або потерпає від реальної загрози його вчинення та їх відповідальності за вчинення їх дітьми булінгу. Адміністрація закладу, психологічна служба,постійно
6. Організовувати соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та соціально-психологічну реабілітацію дітей, які потрапили в складні життєві обставини, розвивати навички соціального життя дитини і підтримку її в учнівському середовищі. Адміністрація закладу, практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники, постійно.
7. Проводити тематичні заходи (бесіди, виховні години, просвітницько-попереджувальні тренінги, перегляди кіно - та відеофільмів, театралізовані постановки, ярмарки солідарності, акції, флешмоби, колективні творчі справи, анкети (стіна) думок,стріт-арти на асфальті крейдою, круглі столи, диспути, фестивалі, літопис колективу, тематичні колажі тощо) щодо попередження проникнення у свідомість дітей культу насильства, жорстокості, ксенофобії та расистських проявів. Заступник з виховної роботи, класні керівники, протягом року
8. Провести заходи з питань утвердження гендерної грамотності учнів та їх батьків; виховання гендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім’ї. Заступник з виховної роботи, класні керівники,педагоги, практичний психолог, протягом року.
9. Продовжити співпрацю з ювенальною поліцією щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів загальноосвітніх навчальних закладів Адміністрація закладу, протягом року
10. Продовжити співпрацю з державними установами, громадськими та благодійними організаціями, які працюють в інтересах дітей, сприяти участі навчальних закладів в інноваційних просвітницько-профілактичних програмах та проектах. Адміністрація закладу, протягом року
11. Створити центр порозуміння за допомогою медіаторів (посередників), діяльність яких дозволяє формувати у школярів навички співпраці, будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій у закладі, забезпечувати психологічно здорове середовище в учнівському колективі. Практичний психолог,заступник з виховної роботи, педагоги-організатори, учнівський парламент, протягом року.
12. Оновлювати матеріали інформаційного центру «Зупини булінг». Заступник з виховної роботи,педагоги-організатори, протягом року
13. Реалізувати соціальні проекти: "Зірви маску булінгу";"П’ять хвилин права";"Ми всі різні, але рівні";"Толерантність основа людського співіснування";"Ти - не повторний, прояви себе"!;"Правовий диктант"; "Марафон унікальних справ, які ретранслюють норми поведінки в соціумі". Заступник з виховної роботи, класні керівники, січень - лютий.
14. В учнівському самоврядуванні школи продовжити роботу шкільного дитячого омбуцмена. Заступник з виховної роботи, січень
15. Провести тиждень захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства. Заступник з виховної роботи, учитель правознавства, грудень
16. Залучати органи учнівського та громадського самоврядування до здійснення профілактичної роботи з питань попередження жорстокості та насильство

2023-2024н.р.

Проведення кола порозуміння, кола вирішення конфліктів, кола цінностей з підлітками з метою профілактики булінгу в учнівському середовищі

8 клас:
Коло цінностей "Якості , які я ціную в своїх однокласників"

/Files/коло 5.jpg

10клас:
Коло вирішення конфліктів із залученням учнів- медіаторів

/Files/коло 8.jpg

Тренінг "Стоп,булінг!" з учнями 5 класу

/Files/images/_psiholog/3.jpg

2022-2023 навчальний рік

Тиждень протидії булінгу

/Files/images/_psiholog/00+.jpg/Files/images/_psiholog/00--.jpg/Files/images/_psiholog/0-.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 2026

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.