Верховною Радою України прийнято Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

/Files/images/_psiholog/images_1.jpg/Files/images/_psiholog/малюнок.jpg

Зміни внесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про освіту», які направлені на удосконалення відносин у сфері протидії булінгу (цькуванню).

Текст закону розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

БУЛІНГ (цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

НАШ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД проводить відповідну роботу.

УПРАВЛІНСЬКИЙ НАПРЯМ: порядок реагування на випадок булінгу

1. Подання заяви директору школи учнем, батьками( особами, що заміняють батьків) про випадок булінгу
2.Створення комісії для розслідування даного випадку
3. Засідання комісії, розгляд заяви, прийняття письмового рішення
4. Реєстрація рішення в Журналі обліку випадків булінгу
5. Повідомлення органів Національної поліції України та Служби у справах дітей, якщо комісія визнає булінг.

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ НАПРЯМ

/Files/images/_psiholog/20190215_115743.jpg

План заходів працівників психологічної служби
Летківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
щодо попередження булінгу в учнівському середовищі
на 2022-2023 навчальний рік
/Додаток № 1 до наказу по закладу освіти № 120 від 26.08.2022р/

1. Година спілкування «Булінг: як розпізнати» Учні 5-7 класу, вересень-жовтень

2. Заняття з елементами тренінгу «Кібербулінг: безпека дітей в Інтернеті» Учні 8их класів, жовтень
3. Тренінгове заняття «Спілкування: розбудова стосунків» Учні 9 класу, листопад
4. Дискусія «Ефективне спілкування» (відеолекторій). Учні 10-11 класів, листопад-грудень
5. Заняття з елементами тренінгу «Як залагодити конфлікт» Учні 2-3 класів, січень
6. Година спілкування «Мій дружній клас» Учні 4класів, лютий
7. Година спілкування «Доброта починається з тебе» Учні 1 класу, лютий
8. Корекційно - розвивальні заняття за програмою «Бар’єри у спілкуванні: як їх подолати» Учні 8 кл - січень-травень
9. Батьківський всеобуч «Якщо дитину цькують в школі: поради батькам» Батьки учнів 5-класів, лютий
10.Індивідуальні бесіди з дітьми щодо попередження випадків булінгу в учнівському середовищі Учні , протягом року
11. Розгляд конфліктних ситуацій в учнівських колективах (за потреби) Учні, протягом року

ПЛАН ЗАХОДІВ Летківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
щодо запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу в закладі
на 2022/2023 навчальний рік
/Додаток № 2 до наказу № 120 від 26.08.2022р/

1. Провести інструктаж щодо ведення облікової документації стосовно випадків проявів будь-яких форм фізичного або психічного насильства, порушення прав дітей, жорстокого поводження з ними.
Директор, вересень

2. Спланувати виховну роботу в напрямку формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку та проводити заходи щодо профілактики насильства, спрямовані на попередження випадків різних видів насильства до дітей і зменшення негативних факторів та обставин по причині яких може трапитися насильство.
Заступник з виховної роботи, класні керівники,вересень

3. Організовувати педагогічну просвіту батьків з використанням сучасних форм і методів та активно залучати їх до участі у виховних заходах.
Адміністрація закладу , практичний психолог, класні керівники,постійно

4. Проводити попереджувальну роботу з батьками щодо недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, а також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів.
Адміністрація закладу , практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники, постійно.

5. Організувати роботу з батьками щодо роз’яснення наслідків жорстокого поводження з дітьми, а також з особами, що становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від жорстокого поводження, або потерпає від реальної загрози його вчинення та їх відповідальності за вчинення їх дітьми булінгу.
Адміністрація закладу, психологічна служба,постійно

6. Організовувати соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та соціально-психологічну реабілітацію дітей, які потрапили в складні життєві обставини, розвивати навички соціального життя дитини і підтримку її в учнівському середовищі.
Адміністрація закладу, практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники, постійно.

7. Проводити тематичні заходи (бесіди, виховні години, просвітницько-попереджувальні тренінги, перегляди кіно - та відеофільмів, театралізовані постановки, ярмарки солідарності, акції, флешмоби, колективні творчі справи, анкети (стіна) думок,стріт-арти на асфальті крейдою, круглі столи, диспути, фестивалі, літопис колективу, тематичні колажі тощо) щодо попередження проникнення у свідомість дітей культу насильства, жорстокості, ксенофобії та расистських проявів.
Заступник з виховної роботи, класні керівники, протягом року

8. Провести заходи з питань утвердження гендерної грамотності учнів та їх батьків; виховання гендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім’ї.
Заступник з виховної роботи, класні керівники,педагоги, практичний психолог, протягом року.

9. Продовжити співпрацю з ювенальною поліцією щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Адміністрація закладу, протягом року

10. Продовжити співпрацю з державними установами, громадськими та благодійними організаціями, які працюють в інтересах дітей, сприяти участі навчальних закладів в інноваційних просвітницько-профілактичних програмах та проектах.
Адміністрація закладу, протягом року

11. Створити центр порозуміння за допомогою медіаторів (посередників), діяльність яких дозволяє формувати у школярів навички співпраці, будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій у закладі, забезпечувати психологічно здорове середовище в учнівському колективі.
практичний психолог,заступник з виховної роботи, педагоги-організатори, учнівський парламент, протягом року.

12. Оновлювати матеріали інформаційного центру «Зупини булінг».
Заступник з виховної роботи,педагоги-організатори, протягом року

13. Реалізувати соціальні проекти:

  • "Зірви маску булінгу";
  • "П’ять хвилин права";
  • "Ми всі різні, але рівні";
  • "Толерантність основа людського співіснування";
  • "Ти - не повторний, прояви себе"!;
  • "Правовий диктант";
  • "Марафон унікальних справ, які ретранслюють норми поведінки в соціумі".
    Заступник з виховної роботи, класні керівники, січень - лютий.

14. В учнівському самоврядуванні школи продовжити роботу шкільного дитячого омбуцмена.
Заступник з виховної роботи, січень

15. Провести тиждень захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства.
Заступник з виховної роботи, учитель правознавства, грудень

16. Залучати органи учнівського та громадського самоврядування до здійснення профілактичної роботи з питань попередження жорстокості та насильство

2022-2023н.р.

Проведення кола порозуміння, кола вирішення конфліктів, кола цінностей з підлітками з метою профілактики булінгу в учнівському середовищі

7 клас:
Коло цінностей "Якості , які я ціную в своїх однокласників"

/Files/коло 5.jpg

9-Аклас:
Коло вирішення конфліктів із залученням учнів- медіаторів

/Files/коло 8.jpg

Тренінг "Булінг, як розпізнати?!" з учнями 5 класу

/Files/images/_psiholog/6а.jpg

/Files/images/_psiholog/8 а.jpg/Files/images/_psiholog/9а.jpg

Тренінг "Стоп,булінг!" з учнями 5 класу

/Files/images/_psiholog/1а.jpg

/Files/images/_psiholog/3.jpg/Files/images/_psiholog/5.jpg

2021-2022 навчальний рік

Тиждень протидії булінгу

/Files/images/_psiholog/00+.jpg/Files/images/_psiholog/00--.jpg/Files/images/_psiholog/0+.jpg/Files/images/_psiholog/0-.jpg /Files/images/_psiholog/02.jpg

Зустріч Дідура Б.А., інспектора Ювінальної поліції Тростянецького ВП, з учнями початкових класів.

Профілактика булінгу:
недискримінований підхід у навчанні
путівник для вчителя

Нам всім відома ситуація, коли до дитини в колективі ставляться по-іншому. Дитина опиняється в соціальній ізоляції: її демонстративно ігнорують, вона намагається відсісти або відокремитись від інших однолітків, стаю похмурою. Або ж діти занадто агресивно поводяться з якимось підлітком. Їх агресія демонструється образливими висловами: вонючка, жирний, очкарик і т.д., або ж фізичне насильство: дитину б’ють,штовхають, забирають їх особисті речі.

Поняття«булінґ»походить від англійського слова «bully», що означає хуліган, забіяка. Це людина, яка використовує свою силу і владу, щоб налякати або заподіяти шкоду слабшим людям.

Англійське слово «bullying»означає агресивну поведінку людини з вищим статусом стосовно іншої людини, яка має нижчий статус. Мета – заподіяти людині моральну або фізичну шкоду, принизити її і так утвердити свою владу.

Психологи , соціологи почали досліджувати боулінг лише у 70рр, хоча у художніх творах бачимо , що це явище має давню історію (П.Мирний «Чіпка»)

Єдиного визначення булінґу не існує. Але всі дослідники, соціологи та правознавці говорять про усвідомлені повторювані негативні дії з боку особи з метою завдати шкоди або залякати іншу людину.такий спосіб затвердити свою владу та вищий статус.

Тому можна розмежувати :

- Поодинокі випадки агресії (побилися-помирилися)та

- Повторювані негативні дії (одного і того ж хлопця штовхають кожного дня і роблять це демонстративно)

Найпоширенішимиформами булінґу є:

· Словесні образи, глузування, обзивання, погрози

· Образливі жести або дії, наприклад, плювки.

· Залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити жертву щось зробити чи не зробити.

· Ігнорування, відмова від спілкування, виключення з гри, бойкот.

· Вимагання грошей, їжі, речей. Умисне пошкодження особистого майна жертви.

· Фізичне насилля (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук. Будь-які інші дії, що завдають болю і навіть тілесних ушкоджень).

· Приниження за допомогою мобільних телефонів та Інтернету (СМС-повідомлення, електронні листи, образливі репліки, коментарі в чатах), поширення чуток і пліток.

Зазвичай, у ситуацію булінґу потрапляють діти, які відрізняються від загальної маси,і стосовно яких існють стереотипи та упередження.

Всі ці форми булінгу можна обєднати в декілька груп:

- Фізичний булінг (штовханняя. Побиття)

- Економічний (крадіжка, пошкодження одягу, вимагання грошей)

- Економічний ( приниження, жести, ігнорування)

- Сексуальний (доторки, домагання)

- Кібербулінг( за допомогою інтернету)

За даними досліджень, майже кожен третій учень в Україні потерпає від боулінгу в школі

Стереотипи, упередження як причини цькування

Зазвичай, у ситуацію булінґу потрапляють діти, які відрізняються від загальної маси,і стосовно яких існють стереотипи та упередження

Стереотип — стале, спрощене уявлення про кого- або що-небудь.

Упере́дження— хибна думка, яка складається щодо кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення. Та пов’язане з нею відповідне ставлення. Н-д, всі цигани крадуть.

На підставі стереотипів виникає явище утиску.

Утиски, дискримінація як наслідки цькування

Утиск— небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за певними ознаками. Або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери.

Н-д, утиск – виключення з кола спілкування, образи, підбурювання до бійки.

Коли утиск порушує права людини або дитини лише тому що вона відрізняється за якоюсь ознакою —це дискримінація.

Дискримінація— рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб за певними ознаками. Наразі в законодавстві України визначені такі ознаки: раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, сімейний та майновий стан, місце проживання, мовні ознаки.

Приклад:дискримінація –це виключення зі школи. Надання гірших умов навчання.

Гендерні аспекти цькування

Для повної картини треба звернути увагу нагендерні стереотипи.Загальні гендерні стереотипи, які школярі привносять у шкільний простір з повсякденного життя, можуть мати сексуалізований характер.

Агресивні прояви міжстатевого спілкування учнів середніх шкіл пов’язані з найбільш розповсюдженою моделлю гендерної соціалізації молодого покоління. Її основною ознакою є глибоко вкорінені в свідомість і діючі гендерні стереотипи.

Водночас, ми пам’ятаємо, що гендер —поняття культурне й соціальне. Воно визначає риси характеру та особливості поведінки, які вважають характерними для чоловіків і жінок у певному суспільстві.

Наприклад, у нашому суспільстві чоловіки не можуть проявляти слабкість, емоційність, вони повинні були лідерами. Жінки мають бути лагідними, акуратними, турботливими, їм дозволена емоційність.

Постійне цькування у школі завжди тягне за собою наслідки для дитини:

- В них можуть бути розлади психіки, які потребують тривалого лікування

- На фоні стресу в них зявляються фізичні нездужання та хронічні хвороби

- Вони можуть мати складнощі в сімейних та робочих вза

5. Особливості цькування в школі.

Як виявити ситуацію булінгу у школі?

У ситуації булінґу бере участь три сторони: жертва, агресор або агресори та спостерігачі. Через повторюваність негативних дій, поступово для всіх сторін ситуація стає звичною.

Щоб вчителям та батькам було легше визначити небезпеку для дитини,

виділяютьтри головні чинники, що допомагають знайти дітей групи ризику:

Перший чинник:провокуючі особливості жертви (зовнішність, манера поведінки хобі, соціальний статус, національність, релігія));

Другий чиннник:множинний стрес. І діти агресори, і жертви мають безліч проблем: від соціальних негараздів і конфліктів у сім'ї, до проблем зі здоров’ям та труднощів комунікації з однолітками;

Ініціатори цькування ( кривдники, булери):

- Надміру агресивні і демонстративно домінуючі особистості( тїх не турбують почуття інших, прагнуть бути в цетрі уваги, хочуть контролювати все навколо

- Коли принижують інших. Підвищують власну значимість

- Це все відбувається через психологічні комплекси агресора

- Такі діти ссамі зазнали приниження 9вдома , від старших)

- Або таку модеь поведінки використовують вдома

Особливості жертви:

- Нерозвинені соціальні навчичик

- Не мають жодного близького друга

- Краще спілкуються з дорослими, ніж з однолітками

- Брак досвіду співпраці

- Неуспішні у навчанні діти

- Негативне ставлення до школи: бояиться відвідувати пквнфі предмети,

- Оточуючі сприймають це як підвищення тривожності, невпевності у собі

Це все провокую агресію у кривдника

Третій чинник:стигматизація за етнічними або фізіологічними особливостями дитини.

Стигматизація– це негативне виокремлення людини або групи людей за якоюсь ознакою, з відповідним набором соціальних негативних реакцій на цю людину або групу людей. При цьому певні характеристики не беруться до уваги.

Cтигма— це властивість, на підставі якої формується негативний стереотип. Наприклад, усі роми крадуть, усі діти з інвалідністю не можуть стати членами колективу, хлопчики вірмени агресивні, усі євреї хитрі.

Крім можливих випадків дискримінації та толерування випадків дискримінації, булінґ може впливати на фізичне та психічне здоров’я учасників, їх соціальні зв’язки.

Булінг як порушення прав дитини

Булінґ може і повинен розглядатися якпорушення прав дитини.

Необхідність захисту прав дитини виникає у будь-якому випадку, коли відбувається порушення її прав. Незалежно від того, чи усвідомлює це сама дитина.

Під захистом прав розуміється відновлення порушеного права, створення умов, які компенсують втрату прав, усунення перешкод на шляху здійснення права та інтересів.

Булінг- зменшена копія терористичного акту..

Стадії насильства:

- Дитячий булінг

- Насильницький екстремізм

- Тероризм

За даними Всесвітньої охорони здоровя Україна посідає 4 місце в Європі за рівнем прояву агресії у підлітків ( післ Росії, Албанії, Білорусії), 9 місце - за кількістю жертв цькування скеред 15-річних.

Булінг як адміністративне порушення

Багато видів булінгу можуть вв жатися адмінітмративним порушення і кримінальним.:

- Тяжкі тілесні ушкодження

- олКрадіжки

- Навмисне знищення майна

- Доведення до самогубства.

Кримінальна відповідальність за нанесення тяжких тілесних ушкоджень наступає з 14років, і за навіть позбавлення волі.

Якщо дитина не досягла 14років і завдала тілесних ушкоджень, настає адміністративна відповідальність і покладається на батьків.

За приховування боулінгу – штрафи чи адм. відповідальність покладається на вчителів та керіництво шкіл.

Документування порушення прав

Для доказів випадків булінґу потрібнодокументувати порушення прав. Документуванням можуть займатися батьки і вчителі. Доказами можуть бути свідчення учасників ситуації, зокрема, спостерігачів. Однак дітям необхідно забезпечити анонімність і безпеку.

Нормами Цивільного кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України передбачено, що саме батьки несуть цивільну та адміністративну відповідальність за порушення закону їхніми дітьми.

А в деяких випадках — навіть кримінальну відповідальність.

3. Протидія цькуванню

Оперативні дії вчителів

Оперативно відреагувати на випадок булінґу допомагає метод Фарста, який можуть використовувати вчителі за участі шкільного офіцера поліції. Це метод залучення булерів до процесу припинення ситуації булінґу. Він складається з чотирьох кроків та виконується ініціативною групою викладачів за участі шкільного офіцера поліції.

Найкращим способом профілактики є створеннякодексу правил поведінкив навчальному закладі. Обов’язковою умовою всіх профілактичних заходів щодо булінґу є співпраця та налагодження взаємин між шкільною адміністрацією, педагогами, шкільним психологом та батьками учнів, які стали учасниками булінґу, або знаходяться в групі ризику.

Головне, діти повинні знати, куди вони можуть звернутися за допомогою. Телефон національної дитячої гарячої лінії(0 800 500 225)повинен бути розміщений у доступних місцях, а діти мають розуміти як цим користуватися.

Честь і гідність дитини чи репутація школи

Стаються випадки, коли адміністрація школи не бажає брати на себе відповідальність за ситуацію з насиллям і перекладає її на батьків жертви. розглянемо ситуацію, коли дитину іншої національності постійно провокують однолітки. Батькам пропонують забрати дитину зі школи і перевести в простішу. Як може розвиватися ситуація далі? Перший сценарій: дитину переводять в іншу школу В неї створюється враження, що до неї відносяться як до людини другого сорту, що захистити свою гідність можна лише силою. Саме тоді хлопці залишаються впевненими у своїй безкарності. Другий сценарій: батьки починають боротися за честь і гідність своєї дитини. Коли адміністрація школи відмовляється від діалогу, батьки звертаються у службу у справах дітей, до школи приходить перевірка і тоді адміністрація намагається закрити справу миром і пропонує дитині домашнє навчання. В обох випадках на першому місці - репутація школи і зовсім не враховуються почуття дитини.

Конвенцією про права дитини шкільна дисципліна забезпечується методами, що грунтуються на повазі до людської гідності. Освіта має бути спрямована на розвиток особистості. її талантів, здібностей, виховання поваги до прав людини та основних свобод, на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві, на виховання поваги до довкілля.

Тож при розробці плану дій з профілактики та протидії булінгу адміністрація має прийняти рішення. що буде стояти на першому місці при вирішення складних питань:репутація школи, яка може бути спаплюжена додатковими и перевірками чи безпека дитини.

А якщо шкільна адміністрація вирішить розбиратися в ситуації цькування: залучить поліцію чи службу у справах дітей, ситуація розв'яжеться і справа припиниться.

Якщо провина буде доведена, винуватець понесе покаранння, а жертва не втратить гідності. Репутація школи не лише не зруйнується. а навіть покращиться.

Шлях, який обирає адміністрація в ситуації булінгу, не повинна порушувати прав ні жертви, ні кривдника

Кiлькiсть переглядiв: 1526

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.