Самотест «Шляхи розвитку»

1. У мене часто з’являється бажання більше знати про себе.

2. Я вважаю, що в мене немає потреби в чомусь змінюватись.

3. Я впевнений у своїх силах.

4. Я вірю, що всі мої плани здійсняться.

5. У мене немає бажання знати свої плюси та мінуси.

6. У моїх планах я найчастіше сподіваюсь на щасливий випадок, ніж на себе.

7. Я хочу краще та більш ефективно працювати.

8. Я вмію примусити себе змінитися, коли це потрібно.

9. Мої невдачі частіше пов’язані з невмінням працювати.

10. Я цікавлюся думкою інших про мої якості та можливості

11. Мені важко самостійно домогтися того, що задумано.

12. У будь-якій справі я не боюся невдач та помилок.

13. Мої якості та вміння відповідають вимогам моєї професії.

14. Обставини сильніші за мене, навіть якщо я дуже бажаю щось змінити.

Ключ до обробки результатів:1+, 2-, 3+, 4+, 5-, 6-, 7+, 8+, 9+, 10+, 11-, 12+, 13-, 14-
Аналіз результатів.Для визначення величиниготовності пізнати себе(ГПС) потрібно підрахувати кількість збігів відповідей на самотест з ключем за твердженнями 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13.

Максимальне значення величини ГПС дорівнює 7 балів.

Так само визначаєтьсяготовність самовдосконалюватися(ГС). Підраховуємо кількість збігів затвердженнями 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14.

Максимальне значення ГС дорівнює 7 балам.

За одержаними значеннями ГПС та ГС отримуємо місцезнаходження на координатній площині індивідуальних показників.

За результатами тесту в методичну роботу можуть бути внесені корективи щодо стимулювання потреб пізнавати себе і самовдосконалюватися.

Діагностика сформованості проектувальних умінь вчителя

Визначається рівень проектувальних умінь вчителя як середнє арифметичне самооцінки вчителя та експертної оцінки за балами: 1; 2; 3.

Категорія відповідних уміньСамооцінкаЕкспертнаоцінка
1.Уміння підводити учнів до протиріччя у вивченні певного поняття чи явища.
2.Уміння організувати самостійну роботу учнів при знаходженні рішення проблеми.
3.Уміння висувати гіпотези вирішення визначеної проблеми.
4.Уміння бачити різні шляхи вирішення певної проблеми.
5.Уміння стимулювати інтерес, активність, мислення учнів.
6.Уміння сформулювати проблемні завдання.
7.Уміння застосовувати науково-дослідницький метод у своїй діяльності.
8.Уміння проводити експеримент.
9.Уміння застосовувати нові інформаційні технології.
10.Уміння моделювати активну діяльність учнів.
11.Уміння прогнозувати зміни стану навчальних досягнень учнів.
12.Уміння вибирати адекватну модель навчання.
13.Уміння проектувати план навчальної діяльності.
14.Уміння організовувати роботу груп.
15.Уміння аналізувати свої стереотипи та змінювати їх.
Обробка результатів:• низький рівень – 16 – 24 бали;• середній рівень – 25 – 32 бали;• достатній рівень – 33 – 40 балів;• високий рівень – 41 – 48 балів

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА

педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку

Мета:оцінити та визначити рівень

сформованості у вчителя вмінь та навичок

саморозвитку

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

Який предмет викладає ___________________

Педагогічний стаж ___________________

Примітка:після заповнення діагностичної карти оцінки та самооцінки і готовності до саморозвитку підраховується загальна і кількість балів:

0 – 240 балів– низький рівень готовності до саморозвитку;

240 – 400 балів– середній рівень готовності до саморозвитку

400 – 522 балів– високий рівень готовності до саморозвитку.

І. Мотиваційний фактор (9 – 81 бал)
1Усвідомлення особистої та суспільної значущості безперервної освіти в педагогічній діяльності123456789
2.Наявність стійких пізнавальних інтересів у педагогіці та психології123456789
3.Почуття обов’язку та відповідальності123456789
4.Допитливість123456789
5.Прагнення отримати високу оцінку свого саморозвитку123456789
6.Потреба у психолого-педагогічній самоосвіті (ППС)123456789
7.Потреба у самопізнанні123456789
8.Рангове місце ППС серед 9 найбільш значущих для вчителя видів діяльності123456789
9.Впевненість у своїх силах123456789
II.Когнітивний компонент (6 – 54 бали)
1.Рівень загальноосвітніх знань123456789
2.Рівень загальноосвітніх умінь123456789
3.Рівеньпедагогічних знань та вмінь123456789
4.Рівень психологічних знань та вмінь123456789
5.Рівень методичних знань та вмінь123456789
6.Рівень спеціальних знань123456789
III.Морально-вольовий компонент (9 – 81 бал)
1.Позитивне ставлення до процесу навчання123456789
2.Критичність123456789
3.Цілеспрямованість123456789
4.Прагнення123456789
5.Працездатність123456789
6.Вміння доводити справи до кінця123456789
7.Самостійність123456789
8.Сміливість123456789
9.Самокритичність123456789
IV. Гностичний компонент (16 – 144 бали)
1.Вміння ставити і вирішувати пізнавальні завдання123456789
2.Гнучкість та оперативність мислення123456789
3.Спостережливість123456789
4.Схильність до аналізу педагогічної діяльності123456789
5.Креативність та її прояв у педагогічній діяльності123456789
6.Схильність до синтезу та узагальнення123456789
7.Пам’ять та її оперативність123456789
8.Вміння слухати123456789
9.Вміння володіти різними видами читання123456789
10.Вміння виокремлювати та засвоювати конкретний зміст123456789
11.Вміння доводити та відстоювати власні твердження123456789
12.Вміння систематизувати, класифікувати123456789
13.Вміння бачити протиріччя та проблеми123456789
14.Вміння переносити знання й уміння у нові ситуації123456789
15.Вміння відмовитися від усталених шаблонів123456789
16.Незалежність суджень123456789
V.Організаційний компонент (7 – 63 бали)
1.Вміння планувати час123456789
2.Вміння планувати свою роботу123456789
3.Вміння перебудовувати систему діяльності123456789
4.Вміння працювати в сервісному центрі123456789
5.Вміння орієнтуватися у класифікації джерел123456789
6.Вміння володіти різними прийомами фіксації прочитаного123456789
7.Вміння користуватися оргтехнікою та банком комп’ютерної інформації123456789
VI.Здатність до самоуправління у педагогічній діяльності (5 – 45 балів)
1.Самооцінка самостійної особистої діяльності123456789
2.Здатність до самоаналізу та рефлексії123456789
3.Здатність до самоорганізації та мобілізації123456789
4.Самоконтроль123456789
5.Працьовитість та старанність123456789
VII.Комунікативні здібності (5 – 45 балів)
1.Здатність акумулювати і використовувати досвід самоосвітньої діяльності колег123456789
2.Здатність до співпраці та взаємодопомоги у професійному педагогічному саморозвитку123456789
3.Здатність організувати самоосвітню діяльність інших123456789
4.Здатність відстоювати свою точку зору та переконувати інших у процесі дискусії123456789
5.Здатність уникати конфліктів у процесі спільної діяльності123456789
Кiлькiсть переглядiв: 586

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.