ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ШКОЛИ
працює відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу
у системі освіти України

Положення затверджено наказом МОН України від 22.05.2018 №509


Практичний психолог школи - Ольга Григорівна Сандуляк

/Files/images/_psiholog/фото1.jpg

Графік роботи: 8.00- 16.00 год.

Психологічна служба закладу освіти забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ закладу освіти сприяє:

 1. формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;
 2. профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;
 3. формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;
 4. попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
 5. формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 6. формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
 7. попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;
 8. формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ закладу освіти сприяє:

 1. взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);
 2. захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;
 3. формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;
 4. попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству;
 5. особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти;
 6. вивченню та аналізу соціальних умов розвитку здобувачів освіти;
 7. наданню соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді.

У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також Положенням про психологічну службу закладу освіти.

ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу закладу освіти

Кiлькiсть переглядiв: 1888

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.