ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
у 2018-2019 навчальному році

/Files/images/збори.JPG

Робота освітнього закладу регламентувалась та була спрямована на виконання вимог Конституції України, Законів України “ Про освіту “, “ Про загальну середню освіту “, Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад, Статуту Летківської СЗШ та інших нормативних документів, відповідно до вимог чинного законодавства про освіту. Зокрема варто зазначити, що з вересня місяця вступив в дію новий Закон «Про освіту», який визначив основні постулати роботи освітніх закладів та освіти України в цілому. Основними переважаючими факторами можна назвати: академічну свободу педагогів та шкіл при здійсненні освітньої діяльності, при виборі освітніх програм та дитиноцентризм, визначені основні компетентності, які мають бути сформовані в школі, зокрема уміння вчитися. Освіта України працювала у мовах підготовки до запровадження з 01 вересня 2018 року Концепції Нової української школи, яка фундаментально змінює підходи до здійснення освітнього процесу, створення нового освітнього середовища на яке Міністерство освіти виділяє спеціальну освітню субвенцію з залученням коштів місцевого бюджету.

Організація роботи школи здійснювалась відповідно до річного плану роботи, виконання якого забезпечено. Постійний аналіз та контроль за діяльністю закладу дають можливість констатувати, в основному, про повне виконання річного плану роботи школи. Освітній заклад працював над створенням належних умов для реалізації завдань нових Державних стандартів та підготовці до НУШ.

У 2018-2019 н.р школа вперше працювала за Освітньою програмою, в якій окреслено рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентнів для досягнення учнями обовязкових результатів навчання, визначених Державними стандартами.

Навчальний процес школи було організовано відповідно до нормативних документів МОНУ, за структурою І- й семестр тривав з 02 вересня до 28 грудня; ІІ-й семестр з 15 січня до 31 травня. Канікули з 21жовтня по 05 листопада ; з 29 грудня по 14 січня; з 17 по 25 березня. В школі було призупинено навчання в зв’язку з ремонтом котельні, тому канікули зміщувалися.

Виховний процес організовано відповідно Основних положень виховної системи школи “ Через діяльність – до самовиховання “.

Охоплено навчанням в мікрорайоні школи дітей шкільного віку – 100% ( за списками Летківської сільської ради ). В 2018-2019 н.р. в школі навчалось – 234 учнів, на кінець року – 235 учнів; 1-4 класів 107 учні, 5-9 кл – 103 учень, 10-11 класи – 26 учнів, хлопчиків – 122, дівчаток – 113, середня наповнюваність – 18 учнів. У І-му семестрі 2 учні були охоплені навчанням за індивідуальною формою навчання, в ІІ-му семестрі – 1 учень. З березня місяця в 3-му класі було запроваджено інклюзивне навчання для 2-х учнів.

Навчальний план школи виконано. Педагоги працювали за державними навчальними програмами, які на кінець навчального року освоєнні у повному обсязі. Було створено умови для варіативності навчання: використано 15 годин на предмети та курси за вибором, з них: в 2-4 класах – 4 год для підсилення вивчення української мови; в 5-9 класах – з метою реалізації завдань Концепції патріотичного виховання 6,5 год на курси за вибором «Українознавство», «Захист Вітчизни», «Рідний край. Вінниччина», «Етика»; в 10-11 класах – 6 год на поглиблене вивчення української мови та підсилення вивчення англійської мови; 7 год гурткової роботи.

Результати навчальних досягнень учнів за 2018-2019 навчальний рік є наступними: атестовано вербально 57 учнів 1-2 класів; атестовано відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною шкалою 178 учні 3-11 класів.

Закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень 21 учень, що становить 12 % від атестованих. З них: 10 учнів 3-4 класів, 9 учнів 5-9 класів, 2 учні 10-11 класів. Отримали золоті медалі 2 учні 11 класу Бабенко Вікторія та Чопик Назар, отримав свідоцтво з відзнакою учень 9 класу Грабик Владислав. Нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» 21 учень, Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 1 учні 9 класу та 4 учні 11 класу. Мають навчальні досягнення високого та достатнього рівня за річним оцінюванням 47 учнів, що становить 26% атестованих. З них: 17 учні 3-4 класів, 23 учнів 5-9 класів, 7 учнів 10-11 класів. Всього 26% учнів закінчили навчальний рік з оцінками високого та достатнього рівнів.

Навчальні досягнення середнього, достатнього і високого рівня мають 45 % учнів 3-11 класів. Оцінки початкового рівня мають 31 учнів з числа всіх атестованих, що становить 17%. Зокрема, з трьох предметів і більше 9 учнів, з двох предметів 6 учні, з одного предмета 16 учнів. Найбільша кількість учнів, у яких є навчальні досягнення початкового рівня, у 6-му 5 учнів та 7,8,9-му класах ( по 4 учнів в кожному).

Якість навчальних досягнень становить у початковій школі 66%, в основній школі 62%, в старшій школі 65%, по школі – 64%.У порівнянні з минулим навчальним роком якість навчальних досягнень понизилась на 3%.

Проаналізувавши стан навчальних досягнень учнів окремо по класах, адміністрація школи дійшла висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які могли б досягти вищого рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися деякі учні, які мали семестрові та річну оцінки 9 балів лише з одного чи двох предметів. Зокрема, у 4,5-Б,7, 8 класах – 5 учнів. Акцентуючи деякі моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити позитивні моменти та недоліки, виявлені моніторинговими спостереженнями: збільшення якості навчальних досягнень в 3-х , 7,та 11 -му класах, зниження якості навчальних досягнень в 5-х та 9 класах, що не бажано, як для випускного класу. Попередня щорічна тенденція до збільшення кількості учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, особливо у 7-8 класах, переростає в іншу тенденцію: збільшення кількості учнів, в яких домінуючими є бали середнього рівня.

Аналіз навчальних досягнень та відвідування учнями школи показує, що однією з причин виникнення проблем у навчанні учнів є відсутність системи роботи з учнями, яким складно дається навчання та учнями, які пропускають заняття через хворобу та поважні причини, не достатній зв'язок учителів з батьками, не своєчасне повідомлення батьків про рівень навчальних досягнень дітей через щоденники, тощо. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостає володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей, як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Проходження державної підсумкової атестації учнями школи є фактором, який аналізує результати освітнього процесу. Досягнення учнів 9 класу у ДПА є наступними:

Предмети, учителі К-ть учнів Навчальні досягнення: кількість учнів / у %
Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початко- вий рівень
українська мова Гайтова Л.І. 13 1 7,5% 5 38,5% 7 54 % - -
математика Сандуляк Л.М. 13 1 7,5 % 4 31 % 8 61,5% - -
англійська мова Фігура Г.С. 13 3 23 % 4 31 % 6 46 % - -

Результати державної підсумкової атестації є задовільними. В основному відповідають річному оцінюванню результати з української мови. Значно вищі досягнення з державної підсумкової атестації учні показали з англійської мови, що свідчить про легкі завдання. В трьох учнів з математики нижчі результати, що свідчить про неналежний рівень підготовки до ДПА. За рівнями навчальних досягнень оцінки ДПА по відношенню до річного оцінювання:

відповідають вищі нижчі
з української мови в 13 учнів в 1 учня -
з математики в 9 учнів в 2 учнів в 3 учнів
з англійської мови в 1 учня в 13 учня -

Учні 9-го класу сумлінно та добросовісно готувались до іспитів, що і засвідчили під час здачі. Крім того, річне оцінювання та оцінювання ДПА – це два окремі види оцінювання. Слід відмітити високий рівень підготовки до державної підсумкової атестації учня 9-го класу Грабика Владислава, який забезпечив високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів. Претензій до оцінювання державної підсумкової атестації зі сторони учнів та батьків немає.

В учнів 11-го класу проходила державна підсумкова атестація у формі ЗНО в пунктах тестування з української мови, математики, історії України та предмету за вибором: біології, математики, англійської мови та географії. Учні 11 класу Рожок Роман та Червонецький Антон відповідно до наказу по школі від 29.03.2019р № 60 звільнені від проходження ДПА/ЗНО за станом здоров’я.Таким чином, ДПА у формі ЗНО складали 9 учнів 11 класу. Результати надані Українським центром оцінювання якості освіти у формі відомості № 981 є наступними:

Предмети/ учитель Кількість учнів навчальні досягнення: кількість учнів / %
Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
укр. мова і л-ра Тунда О.І. 9 2 22% 3 33,5% 3 33,5% 1 11%
Математика Сандуляк Л.М. 3 2 67% 1 33% - - - -
Історія України Кравець Б.Л. 6 - - 5 84% 1 16% - -
Біологія Паламарчук О.І. 5 - - 2 40% 2 40% 1 20%
Географія Макаревич В.С. 2 - - 2 100% - - - -
Англійська мова Фігура Г.С. 2 2 100% - - - - - -

В порівнянні з річним оцінюванням результати державної підсумкової атестації є достатніми: високий рівень – 6 результатів 22%, достатній рівень – 13 результатів 48 %, середній рівень – 6 результатів 22,5 %, початковий рівень – 2 результати 7,5 %.

За рівнями навчальних досягнень бали ДПА по відношенню до річного оцінювання є наступними:

відповідають вищі нижчі
1 рівень 2 рівні 1 рівень 2 рівні
з української мови в 2 учнів - в 3 учнів в 4 учнів
з математики в 3 учнів - -
з історії України в 2 учнів в 1 учня в 1 учня в 1 учня в 1 учня
з біології в 1 учня - в 2 учнів в 2 учнів
з географії - - в 2 учнів
з англійської мови в 1 учня - 1 бал в 1 учня


Річне оцінювання та ДПА співпадають на 100% в учнів Бабенко Вікторії та Чопика Назара, які отримали свідоцтво про здобуття загальної середньої освіти з відзнакою та нагороджені золотими медалями. Значно нижчі результати з української мови у Шпирко Сніжани, (річна 10/ДПА-6); Пелешка Ярослава (річна -4 ДПА-2); Олійника Михайла (річна 8/ДПА-5); Теличко Віталіни (річна 10/ДПА-8); з біології в Шпирко Сніжани (річна 10/ДПА-7); Теличко Віталіни (річна 10/ДПА-7); Пелешка Ярослава (річна 5/ДПА-3).

Відповідає оцінювання ДПА річному оцінюванню з математики та англійської мови. Учень Пелешок Ярослав має 2 результати початкового рівня. Невідповідність оцінювання річного та ДПА свідчить про відсутність міцності знань в учнів, не вміння застосовувати набуті знання та про різний рівень підготовки учнів, недостатній рівень підготовки учителями-предметниками учнів до ДПА/ЗНО та ліберальним оцінюванням зі сторони учителів-предметників. Крім того, об’єктивними причинами є, як свідчить аналіз завдань ЗНО експертами та практиками, - складність завдань, двозначність відповідей, невідповідність окремих питань ЗНО навчальним програма в школі.

Інформаційним ресурсом «Освіта.UA» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за підсумками ЗНО 2019 . Із 460 навчальних закладів в області наша школа займає - 94 місце, ( в порівнянні з минулорічним -15, позаминулорічним було – 2), це 5-й результат в районі після шкіл: Гордіївської -29 місце, НВК « школа – гімназія» - 21, Оляницької -44, Будянської -50. Середній бал результатів – 116,9.

В зв'язку з актуальністю питання ЗНО, як чинника, що забезпечує рівний доступ до освіти та з метою отримання якісного результату, покращення показника навченості учнів, педагогічному колективу необхідно оптимізувати підготовку учнів до проходження ДПА/ЗНО у новому навчальному році.

В школі функціонує своя система роботи із здібними та обдарованими учнями. Освітній заклад є постійним учасником та переможцем районних та обласних предметних олімпіад, змагань та конкурсів та стабільно тримається в трійці лідерів серед шкіл району. У 2018-2019 н.р. учні школи здобули 15 перемог у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та І командне місце в Тростянецькому районі, зокрема:

П р е д м е т місце Прізвище та ім’я учня клас учитель
українська мова та л-ра І ІІ ІІІ Бабенко Вікторія Чопик Назар Олійник Олеся 11 11 9 Тунда О.І. Тунда О.І. Гайтова Л.І.
англійська мова І ІІ Червоняк Володимир Чопик Назар 9 11 Фігура Г.С. Фігура Г.С.
математика ІІ Бабенко Вікторія 11 Сандуляк Л.М.
географія І ІІ Грабик Владислав Ткачук Юрій 9 10 Макаревич В.С. Макаревич В.С.
біологія І ІІ Теличко Віталіна
Грабик Владислав
11 9 Паламарчук О.І. Паламарчук О.І
історія ІІ Грабик Владислав 9 Кравець Б.Л.
економіка І Чопик Назар 11 Макаревич В.С.
трудове навчання І ІІ Доріф Роман Кравченко Анастасія 9 8 Макаревич В.С. Зіньківська Л.І.
інформаційні технології ІІ Мазурик Єлизавета 10 Зіньківська Л.І.

Крім того, учень 9 класу Грабик Владислав здобув ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїн-

ської учнівської олімпіади з географії (учитель Макаревич В. С.)

Переможці районного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика:

Місце прізвище учня клас учитель
І Бабенко Вікторія 11 Тунда О.І.
ІІ Гладюк Діана 5-Б Гайтова Л.І.
ІІ Грабик Владислав 9 Гайтова Л.І.
ІІІ Дзуман Вероніка 6 Гайтова Л.І.
ІІІ Гайтова Мар’яна 7 Гайтова Л.І.
ІІІ Чопик Назар 11 Тунда О.І.

Переможці районного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка:

місце прізвище учня клас учитель
І Олійник Олеся 7 Гайтова Л.І.
ІІ Гайтова Мар’яна 7 Гайтова Л.І.
ІІ Дзуман Вероніка 6 Гайтова Л.І.
ІІ Бабенко Вікторія 11 Тунда О.І.

Забезпечують високі результати у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, Міжнародному конкурсі української мови ім. П. Яцика, в різноманітних конкурсах, дослідницьких проектах, дистанційних турнірах та ін. учителі, які досконало знають свій предмет, методику його викладання, працюють на високому рівні, проявляють творчість та ініціативність. Рейтинг перемог учнів у предметних олімпіадах та конкурсах по учителях наступний: Макаревич В.С., учитель географії та економіки – 4 місця, 1- обласне; Тунда О.І., учитель української мови та л-ри – 5 місць; Гайтова Л.І., учитель української мови та л-ри – 4 місця; Фігура Г.С., учитель англійської мови - 2 місця; Паламарчук О.І., учитель біології – 2 місця; Зіньківська Л.І., учитель інформатики – 2 місця; Сандуляк Л.М, учитель математики – 1 місце; Кравець Б.Л., учитель історії - 1 місце.

Учитель інформатики Зіньківська Л.І. постійно приймає участь у заочних різноманітних конкурсах «Бебрас», « Олімпіс» тощо. Учитель математики Сандуляк Л.М. залучає учнів школи до участі у Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру», учитель фізики Посмітюха Ю.А. – до участі у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня». Дані конкурси є платними, не обов’язковими проте можуть бути мотиваторами для розвитку учнів .

Вчителем біології Паламарчук О.І. залучено 18 учнів до участі в конкурсі «Колосок осінній». Результативність участі: 3 сертифіката «Срібний колосок». Учитель підготувала з учнем 8 класу Грабиком Владиславом науково-дослідницьку практичну роботу до участі у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт «Юний дослідник» секції «Тваринний світ». Варто зазначити, що в школі на високому рівні поставлена робота щодо участі учнів в різноманітних природоохоронних конкурсах, акціях та операціях. Так, всього учнями здобуто в обласних еколого-натуралістичних заходах – 13 перемог, це роботи різного рівня: малюнки, творчі роботи, вироби з природніх матеріалів, тощо. До виконання залучались: учитель біології Паламарчук О.І., учитель образотворчого мистецтва Макаревич О.С., учитель трудового навчання Зіньківська Л. І. Зокрема: учівський колектив школи переможець (І місце) районного етапу обласної виставки досягнень юних екологів-природоохоронців «ЕКОБУМ»; переможці ХІІ Міжнародного екологічного конкурсу «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім» у номінації художня робота «Сімейний портрет на тлі краєвиду» І місце обласного заочного етапу та І місце районного етапу Калита Артур, учень 7 класу, ІІ місце обласного заочного етапу та І місце районного етапу Юзик Владислав, учень 5-А класу; у номінації художня робота «Родинний герб» І місце обласного заочного етапу та І місце районного етапу Печонкіна Вікторія , учениця 4 класу (учитель Макаревич О.С.); у номінації оповідання «Історія родинної пам’ятки (реліквії) ІІ місце обласного заочного етапу та ІІ місце районного етапу Олійник Олеся, учениця 7 класу (учитель Гайтова Л.І.); у номінації «Моя серветка гаптована»ІІ місце в обласного заочного етапу та І місце районного етапу Краківська Марина, учениця 5-Б класу (учитель Зіньківська Л.І.).Також переможці ІІ Всеукраїнського заочного конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» у номіна- ції художня робота учнів 5-7 класів ІІІ місце обласного етапу та І місце районного етапу Павліченко Валерія, учениця 5-А класу (учитель Макаревич О.С.); переможець Всеукраїнського конкурсу дослідницько-еспериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» ІІ місце у районному етапі Олійник Олеся, учениця 7 класу (учитель Паламарчук О.І.); переможець Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин-2019» у номінації «Рослинний орнамент» І місце обласного етапу Грабик Владислав, учень 9 класу (учитель О.С.Макаревич), у номінації «Флористична композиція» ІІІ місце обласного етапу Бабенко Вікторія, учениця 11 класу (учителі Паламарчук О.І. та Л.І.Зіньківська), у номінації «Ботанічний кросворд» ІІІ місце обласного етапу Тунда Ростислав, учень 11 класу (учитель Паламарчук О.І.), переможець Всеукураїнського конкурсу малюнків «Охорона праці очима дітей» І місце районного етапу у першій віковій категорії Юзик Владислав, учень 5-А класу (учитель Макаревич О.С.); переможець районної виставки виробів з побутових відходів «Друге життя побутового непотребу» ІІІ місце Кравець Даша, учениця 5-А класу та батько Кравець Андрій; переможець Всеукраїнської виставки –конкурсу «Новорічна композиція» ІІІ місце в обласному етапі номінація «Новорічний подарунок» Кравченко Анастасія, учениця 8 класу (учитель Макаревич О.С.). Крім того, команда учнів школи Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» І місце у районному етапі.

Спортивні досягнення також мають учні школи: команда юнаків переможець у змаганнях з міні-футболу та з баскетболу серед закладів загальної середньої освіти у 2018-2019н.р. ІІ місце та ІІІ місце здобула команда дівчат з баскетболу. Заняття з вільної боротьби дали можливість стати чемпіонами області у різних вікових категоріях учням 10 класу Слободянику Станіславу, Петрикович Діані, учениці 8 класу Слободяник Ліні. Заняття з футболу привели учня 9 та 10 класу Сауленка Івана, Коваля Максима до районної дитячої збірної з футболу і до перемог у змаганнях різного рівня.

Значна частина учнів школи була задіяна у роботі гуртків ( в кожному не менше 15 дітей): з образотворчого мистецтва «Акварелька» учнів 2-4 класів (керівник Макаревич О.С.), з музичного мистецтва «Домісолька» учнів 2-8 класів (керівник Нестеренко Н.М.), з трудового навчання учнів 5-8 класів (керівник Макаревич В.С.), з біології «Флористика» 6-8 класів (керівник Паламарчук О.І.), з хореографії «ДАНСклас” (керівник Вольська О.М.). Крім того, учні школи займаються у гуртках Будинку дитячої творчості смт. Тростянця (20 учнів), у футбольній та секції вільної боротьби юнацько-спортивної школи смт. Тростянця (8 учнів), у секції вільної боротьби Ободівської юнацько-спортивної школи на базі Летківського споткомплексу АКПП «Перемога» (18 учнів), у музичній школі смт. Тростянця 17 учнів. Вихованці цих гуртків, учні школи, теж мають перемоги.

Переможці конкурсів естрадного вокалу Калита Ілля , учень 7 класу ІІІ місце у Міжнародному дитячому конкурсі-фестивалі «Подільський первоцвіт» , 2019р; лауреат 1 премії Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Зірка української сцени» в номінації «естрадний вокал, 2-вікова категорія», жовтень 2018; лауреат І премії 9-ог Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Країна – ART-FEST ,травень 2019р, (вихованець Тростянецької ДМШ, викладач Гріщенко О.В.); І місце в районному етапі обласного конкурсу солістів та читців «Зіркова мрія-2019» (учитель Нестеренко І.В.); лауреат 1 премії ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу, приуроченого до Дня захисту дітей, у номінації «естрадний вокал», художній номер «Ми-діти Землі», червень 2019р. (керівник К.Береза); Калита Артур, учень 7 класу лауреат 3 премії Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Зірка української сцени» в номінації «естрадний вокал», 2-вікова категорія», жовтень 2018, ІІ місце у районному конкурсі-фестивалі дитячої та юнацької пісні «Тростянецькі самоцвіти» у ІІ вікові категорії (вокал), червень 2019.

Учні школи приймали участь в усіх районних масових заходах: в обласному флешмобі «Єдина Україна», «День Європи», «День Державного Прапора України», в конкурсі художньої самодіяльності «Проліски Надії», у Всеукраїнському Тижні права «Твої права».

Крім того, в школі були реалізовані проекти «Кращий учнівський колектив», «Патріот», «Голуб миру», «Круговерть добра в природі», «Менше сміття – краще життя», «Яблуком я пригощаю і здоров’я всім бажаю», «Ангели Небесної Сотні», «Книгоманія», «Маємо честь запросити» до урочистого дня відкритих дверей для батьків, «Одягну вишиванку барвисту…», «Увага! Діти – на дорозі», «Відповідальність починається з мене», «Шкільний омбудсмен», «Стоп! Булінг!»,«Я – лідер», «Картопля –фест», «Марафон здоров’я», «Спортивні будильники», «Квартирне питання для птахів», « Енергія роботящих рук».

Відповідно до наказу МОНу з 2015-2016 н.р. школа продовжує участь в дослідно-експериментальній роботі за темою «Організаційно-педагогічні умови діяльності класного керівника у створенні ефективного виховного простору».

Відвідування учнями школи у 2018-2019 н.р. становить 87 %, що нижче ніж в минулому році (було – 88%). Об’єктивним поясненням є те, що батькам дозволено писати пояснювальні записки, а не представляти довідки, коли дитина пропустила менше 10 днів. Це стало причиною великої кількості пропусків, зокрема:

клас Класний керівник к-сть учнів % пропущенних навчальних днів учнями класу % відвідування
1-А Слободяник Н. 18 20% 80%
1-Б Олійник О.В 18 17% 83%
2 кл. Краківська Л. 21 13% 87 %
3 кл Євдокимова О. 26 14% 86%
4кл Куца С.В. 24 10% 90%
5-А Паламарчук О. 18 12% 88%
5-Б Мазурець О.Г 16 8% 92%
6 кл Посмітюха Ю 22 12% 88%
7 кл Гайтова Л.І. 19 12% 88%
8 кл Фігура Г.С. 12 11% 89%
9 кл Сандуляк Л.М. 14 16% 84%
10 Макаревич В.С 15 16% 84%
11 Тунда О.І. 11 12% 88%

Контроль за якістю освітнього процесу школи здійснювався на основі Програми внутрішкільного контролю, яка охоплює всі складові роботи школи. Протягом року відповідно до перспективного плану вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики (5-11 кл.), фізики, музичного мистецтва, трудового навчання. Крім того, аналізувались наавчальні досягнення учнів з української мови (орфографічна грамотність), англійської мови (за видами мовленєвої діяльності), рівень розвитку навички читання у початкових класах; проводився моніторинг проведення заходів із БЖД та моніторинг стану виконання навчальних планів та програм.

На шкільному обліку знаходилось дітей з пільгових категорій : з малозабезпечених сімей - 10, з багатодітних сімей – 24, напівсиріт - 4, дітей з особливими освітніми потребами – 3, сімей, що опинились в складних життєвих умовах - 10, з сімей учасників АТО/ООС - 10.
Для всіх учнів школи було організовано гаряче харчування. Безкоштовно для малозабезпечених учнів та дітей учасників АТО/ООС за рахунок сільської ради. Крім, того сільська рада оплачувала харчування 7-ми учнів, які не мали статусу малозабезпеченої сім’ї, проте живуть в скрутних матеріальних умовах. Вартість харчування становила – 8-10 грн. Харчувалось -1-4 класи – 105, 5-9 класи - ( всього -47), 10-11 класи – ( всього – 8 ) кількість учнів була динамічною, виходячи із меню та вартості обідів.Всього харчувалось – 175 учнів -75%.
Медичний нагляд в школі здійснюють: Тростянецька ЦРЛ під час щорічних медоглядів, лікарі сімейної медицини та щоденно – медична сестра. Індекс здоров’я учнів школи становить – 90 %

Робота з кадрами регламентується річним планом роботи, планами методичної роботи, внутрішкільного контролю, ШМО, класних керівників, практичного психолога та соціального педагога. Школа була повністю забезпечена педкадрами. Всього працювало - 26 педпрацівників. У відпустці по догляду за дитиною до 3-х років – 1 педагог.
Педагогічний колектив у 2018-2019 н.р. розпочав роботу над науково-методичною темою «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу». В рамках роботи над І етапом даної теми пріоритетом методичних заходів було оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом іноваційних технологій організації освітнього процесу. Проводились проблемні педради, методичні наради, майстер-клас «Професійні компетентності», психолого-педагогічний семінар «Гуманізація освітнього процесу», методичний тренінгу «Нові формати освіти» та інші. На базі школи проведено 2 районних семінари- практикуми учителів математики та біології.
План курсової перепідготовки та проходження чергової атестації виконано на 100 %. Особливістю курсів і цього року є підготовка учителів до роботи в НУШ, тому це були і дистанційні курси на платформі ЕДЕРА та курси при ВАНО.

Психолого-педагогічний супровід забезпечено практичним психологом та соціальним педагогом, актуальними були питання: про попередження різних проявів насильства; про вживання дітьми алкогольних напоїв; про негативні прояви в молодіжному середовищі; робота з кризовими сім’ями (відвідування сім’ї дома, консультування за місцем проживання).

Шкільна бібліотека функціонує відповідно до нормативних документів МОН України, зокрема згідно Положення про бібліотеку закладу освіти. Загальний фонд літератури – 6.198. Підручників – 14.622. Учні школи забезпечені підручниками : 1 клас - 100 % , 2 клас – 100%; 3 клас – 100%; 4 клас – 100% ; середній показник у початковій школі – 100 %; 5-9 класи – 94%, 10-11 класи – 100% середній показник – 98 %. Найнижчий показник по забезпеченню підручниками, підручники художньо-естетичного циклу, музика, образотворче мистецтво, художня культура, трудове навчання. В умовах реформування проблем залишається забезпечення підручників на наступний рік учнів 10, 11 -го класів.

До початку нового 2019-2020 навчального року здлійснено ремонтні роботи :
- створення зони комфорту на ІІ-му поверсі – 25.тис. АК ПП «Перемога»;
- ремонт покрівлі школи – 10 тис.грн Летківська с/рада;
- ремонт стелі спортзалу – 15 тис.грн відділ освіти;
- заміна кришок парт каб. № 17,19, - 7 тис.грн позабюджетні кошти;
- ремонт класних кімнат- побілка, покраска – 51 тис.грн, батьки, вчителі.

Взагалі в школі велика увага приділяється естетичному та інформаційному наповненню рекреаційних зон: коридорів, вестибюлю, їдальні тощо, тому помітне збільшення озеленення коридорів школи, постійною є динамічна тематична рефлексія на вході школи.

Не достатньо виділялись кошти на придбання предметів і матеріалів, обладнання, а це- лампочки, відра, віники, канцтовари, миючі засоби, крім того, штатний розпис школи був значно скорочений: в школі відсутні лаборант, робітник по обслуговуванню комп’ютерів, машиніст-кочегар, тобто, фінансування школи відділом освіти є критично недостатнім.

Проблемні питання :
- дотримання Положення про академічну доброчесність
- створення нового освітнього середовища в умовах НУШ;
- втілення педагогічки партнерства в дію;
- підвищення якості навчальних досягнень учнів середніх та старших класів;
- вироблення потреби в педпрацівників в самодіагностиці з метою підвищення професійної майстерності;
- приведення у відповідність навчальних досягнень учнів до кваліфікаційних категорій учителів;
- активізація діяльності комітетів та комісій учнівського парламенту школи;
- забезпечення обслуговування оргтехніки, канцтоварами, господарчим інвентарем, медикаментами;
- матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів;
- забезпечення вимог щодо створення безпечних умов праці (закон «Про охорону праці»);
- ремонт покрівлі та заміна частини стелі в спортзалі;
- заміна парт в кабінеті № 12,15,20.
- проведення ремонтних робіт тріщини у фасаді школи, заміна даху.

Актуальним залишається питання впровадження НУШ. Серпневі конференції в Києві, області за участю перших осіб держави були присвячені саме цьому питанню. Міністерство звітувало про виділення та освоєння коштів, які мають стати основним фінансовим ресурсом для початку реформи.
Станом на 1 вересня учням 1-го класу придбано 19 парт. Учителем-класоводом Куцою С.В. залучено батьківські та власні кошти 2.850 грн.

Кiлькiсть переглядiв: 540

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.