ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
у 2019-2020 навчальному році

/Files/images/збори.JPG

Робота освітнього закладу регламентувалась та була спрямована на виконання вимог Конституції України, Законів України “ Про освіту “, “ Про загальну середню освіту “, Статуту Летківської СЗШ та інших нормативних документів, відповідно до вимог чинного законодавства про освіту. Новий Закон «Про загальну середню освіту» визначив орієнтири роботи закладів середньої освіти України в цілому. Основними факторами є: академічна свобода педагогів та шкіл при здійсненні освітньої діяльності, при виборі освітніх програм та дитиноцентризм, і життєві компетентності, які мають бути сформовані в школі,
Освіта України працювала у мовах реалізації Концепції Нової української школи, яка фундаментально змінює підходи до здійснення освітнього процесу, створення нового освітнього середовища, на яке Міністерство освіти виділяє спеціальну освітню субвенцію з залученням коштів місцевого бюджету.

Організація роботи школи здійснювалась відповідно до річного плану роботи, виконання якого забезпечено. Постійний аналіз та контроль за діяльністю закладу дають можливість констатувати, в основному, про повне виконання річного плану роботи школи. Освітній заклад працював над створенням належних умов для реалізації завдань нових Державних стандартів та підготовці до НУШ.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
У 2019-2020 н.р школа продовжувала працювати за Освітньою програмою, в якій окреслено рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентнів для досягнення учнями обовязкових результатів навчання, визначених Державними стандартами.

Освітній процес школи було організовано відповідно до нормативних документів МОНУ, за структурою:
І- й семестр тривав з 02 вересня до 28 грудня;
ІІ-й семестр з 15 січня до 29 травня.
Канікули: з 27 жовтня по 03 листопада ; з 29 грудня по 12 січня; з 23 по 29 березня.
В школі було призупинено навчання в зв’язку з карантином з 30 січня по 13 лютого та організовано дистанційне навчання з 13 березня по 29 травня в зв'язку з всеукраїнським карантином.

Виховний процес організовано відповідно Основних положень виховної системи школи “ Через діяльність – до самовиховання “.

Охоплено навчанням в мікрорайоні школи дітей шкільного віку – 100% ( за списками Летківської сільської ради ). В 2019-2020н.р. в школі навчалось – 234 учні; 1-4 класів 100 учнів, 5-9 кл – 109 учнів, 10-11 класи – 24 учні, хлопчиків – 116, дівчаток – 118, середня наповнюваність класів – 18 учнів. Організовано інклюзивне навчання для 2 учнів 4 класу та 1 учень 8 класу навчався за індивідуальною формою (педагогічний патронаж).

Навчальний план школи виконано. Педагоги працювали за державними навчальними програмами, які на кінець навчального року освоєнні у повному обсязі. Було створено умови для варіативності навчання: використано 18годин на предмети та курси за вибором, з них: в 1-4 класах – 5 год для підсилення вивчення української мови та математики; в 5-9 класах – з метою реалізації завдань Концепції патріотичного виховання 7 год на курси за вибором «Українознавство», «Захист Вітчизни», «Етика»та 2 год на поглиблене вивчення української мови у 8 класі; в 10-11 класах – 6 год на поглиблене вивчення української мови, підсилення вивчення англійської мови та курси за вибором з історії, біології та економіки; 7 год гурткової роботи.

Результати навчальних досягнень учнів за 2019-2020 навчальний рік є наступними:
- атестовано вербально 53 учні 1-2 класів;
- атестовано відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною шкалою 181 учень 3-11 класів.

Закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень 19 учнів, що становить 10 % від атестованих. З них: 8 учнів 3-4 класів, 10 учнів 5-9 класів, 1 учень 10-11 класів. Нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» 17 учнів. Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 1 учень 11 класу. Мають навчальні досягнення високого та достатнього рівня за річним оцінюванням 47 учнів, що становить 26% атестованих. З них: 9 учнів 3-4 класів, 32 учні 5-9 класів, 6 учнів 10-11 класів. Всього 26% учнів закінчили навчальний рік з оцінками високого та достатнього рівнів.

Навчальні досягнення середнього, достатнього і високого рівня мають 57 % учнів 3-11 класів. Оцінки початкового рівня мають 20 учнів з числа всіх атестованих, що становить 7%. Зокрема, з трьох предметів і більше 9 учнів, з двох предметів 8 учнів, з одного предмета 3 учні. Найбільша кількість учнів, у яких є навчальні досягнення початкового рівня, у 6-Б- та в 7 класах.

Показник якості навченості (ПЯН) учнів школи становить: у початковій школі 56%, в основній школі 60%, в старшій школі 65%, по школі – 55%, в середньому всіх учнів школи - 57%.

Проаналізувавши стан навчальних досягнень учнів окремо по класах, адміністрація школи дійшла висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які могли б досягти вищого рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися деякі учні, які мали семестрові та річну оцінки 9 балів лише з одного предмету. Зокрема, у 4,5,6-А класах – 6 учнів. Акцентуючи деякі моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити позитивні моменти та недоліки, виявлені моніторинговими спостереженнями: збільшення якості навчальних досягнень в 3-х , 7,та 11 -му класах, зниження якості навчальних досягнень в 5-х та 9 класах, що не бажано, як для випускного класу. Попередня щорічна тенденція до збільшення кількості учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, особливо у 7-8 класах, переростає в іншу тенденцію: збільшення кількості учнів, в яких домінуючими є бали середнього рівня.

Умови доступності закладу освіти для дітей з особливими освітніми потребами
Згідно з Законом України "Про освіту" особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.
Школа розміщена в двоповерховій будівлі з широким входом.Для навчання осіб з особливими освітніми потребами доступні: 1-й поверх- для навчання в школі І та ІІ ступеня, 2-й поверх - для навчання в школі ІІ та ІІІ ступенів.Особи з обмеженими фізичними можливостями мають можливість безперешкодного доступу до навчальних кабінетів 1 поверху: наявний пандус.
У 2019 -2020 навчальному році в школі навчались 3 учні з особливими освітніми потребами:- 2 учні в 4 класі на інклюзивній формі навчання,- 1 учень у 8 класі на індивідуальній формі навчання (педагогічний патронаж).

Особливість 2019-2020 навчального року - це перебування навчального закладу на тривалому карантині, з 13 березня до завершення навальних занять 29 травня, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року№ 406«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19».
Освітній процес школи з 16 березня по 29 травня було організовано в режимі реального часу через Інтернет – ресурси Viber, Zoom, Classroom та інші, знайомі учням, освітні платформи дистанційного навчання, оскільки структура навчального року залишилась незмінною. Протягом 23- 29 березня учні перебували на весняних канікулах. Учням школи під час карантину було заборонено відвідувати освітній заклад.
Педагогічні працівники з 16 березня розпочали роботу в дистанційному режимі. Класні керівники 1-11 класів долучили до груп класів в Інтернет-ресурсі Viber педагогів і повідомили учням про початок та особливості дистанційного навчання з 16 березня. Така ж інформація була розміщена на сайті школи у створеному розділі «Навчання під час карантину». 26 березня проведено онлайн-засідання педагогічної ради школи (протокол №5 від 26.03.2020р), де обговорювалось питання «Про дистанційне навчання в умовах карантину», були опрацьовані рекомендації листів МОН та визначені основні складові організації такого навчання.
З 30 березня розпочалось проведення уроків-онлайн з використанням інтернет-ресурсу Zооm. В канікулярний час вчителі пройшли навчання, як проводити відео-конференції, онлайн-тестування. Також, саме в групах повідомлялось учням, куди і як відсилати виконані домашні завдання, та що і як оцінювалось.
У дистанційному режимі роботи педагогічних працівників розклад занять та робочі години були максимально наближені до розкладу ІІ семестру.
В 1-4 класах розклад і час занять, спілкування з учнями та батьками визначались учителем класоводом.
В 5-11 класах дистанційні уроки (заняття) - це були щоденні 20-25 хвилинні зустрічі з учителями о конкретній годині для консультацій та спілкування у Viberі в та в Zoomі, або в іншому інтернет-ресурсі, який знайомий учням. Решта часу учні працювали у власному темпі.
Щотижнево відбувалась корекція розкладу занять ІІ семестру щодо кількості навчальних годин з метою ущільнення програмового матеріалу та виконання навчального плану і програм. Корегування розкладу завчасно щотижнево повідомлялось учителям, батькам та учням в групи кожному класу зокрема.
Дистанційні заняття проводились: 1 урок9.00 - 9. 25год, перерва35 хв, 2 урок10 .00 - 10.25год, перерва35 хв, 3 урок 11.00 - 11.25год, перерва 35 хв, 4 урок12.00-12.25год, перерва35 хв, 5 урок13.00 -13-25 год.
Педагоги практикувати проведення опитувань учнів з використанням інтернет-ресурсів «НаУрок», «Всеосвіта» та інших. Домашні завдання у період дистанційного навчання педагоги полегшили шляхом надання консультацій, порад, акцентуванням уваги на головному, з перевагою усних видів робіт і зі зменшенням обсягу та кількості завдань, як того рекомендувало МОН.
Навчальні заняття-онлайн в учнів 11 класу завершились 15 травня, а до 29 для них були організовані за розкладом консультації для підготовки до ДПА/ЗНО.

В умовах карантину учителі працювали з учнями, що перебувають вдома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей своїх власних та учнів. 30 березня проведено перший моніторинг щодо технічних можливостей сімей всіх школярів, і було виявлено учнів, що не мають можливості для навчання користуватись Інтернет-ресурсами. З такими учнями та їх батьками педагоги налагодили телефонний зв’язок, даючи консультації для виконання завдань тільки за підручниками. 13 квітня проведено другий моніторинг, результати якого показали рівень відвідування учнями школи онлайн-занять. Крім того, результати моніторингу показали, що інтернет–ресурс Viber є основним в організації дистанційного освітнього процесу та основним в комунікації учителів, учнів та батьків. За підсумками моніторингів проводились онлайн- наради при директору, на яких основним питанням було якість охоплення учнів школи дистанційним навчанням.
Результати дистанційної роботи з учнями (проведення та відвідування онлайн-занять, оцінки за виконання обов’язкових видів робіт, онлайн-тестів, контрольних робіт, домашніх завдань, інших форм роботи) педагоги фіксували у зручний для себе спосіб в нотатках, які у червні перенесені до відповідних сторінок класних журналів. В основному оцінювання навчальних досягнень учнів проводилось дистанційно і у переважній більшості у режимі онлайн. Особисті досягнення кожної дитини були доступними лише для неї та її батьків, тобто повідомлялись педагогами у переважній більшості тільки індивідуально.

В останній навчальний тиждень учителі повідомили учням 3-11 класів оцінки за ІІ-ий семестр та річні оцінки, класні керівники кожному учневі надіслали е-табель навчальних досягнень за 2019-2020 навчальний рік. Учителі 1-2 класів разом з батьками заповнили свідоцтва досягнень. Оригінали табелів та свідоцтв будуть роздані батькам учнів 1-10 класів на початку нового навчального року.
Класні керівники протягом карантинного періоду 13 березня-29 травня в режимі онлайн провели всі заплановані заходи з БЖД,

Свято останнього дзвінка проведено онлайн 29 травня;
з дотриманням всіх санітарно-епідемілогічних вимог 15 червня проведено вручення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти учням 9 класу.
Учні 4,9 та 11 класів за рішенням МОН України звільнені від ДПА .
11-класники з 25 червня по 17 липня проходять ЗНО.

Аналіз навчальних досягнень та відвідування учнями школи показує, що однією з причин виникнення проблем у навчанні учнів є відсутність системи роботи з учнями, яким складно дається навчання та учнями, які пропускають заняття через хворобу та поважні причини, не достатній зв'язок учителів з батьками, не своєчасне повідомлення батьків про рівень навчальних досягнень дітей через щоденники, тощо. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостає володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей, як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

В зв'язку з актуальністю питання ЗНО, як чинника, що забезпечує рівний доступ до освіти та з метою отримання якісного результату, покращення показника навченості учнів, на серпневій педраді буде здійснено аналіз результатів учнів у проходженні ДПА/ЗНО.

Робота із здібними та обдарованими
В школі функціонує своя система роботи із здібними та обдарованими учнями. Освітній заклад є постійним учасником та переможцем районних та обласних предметних олімпіад, змагань та конкурсів та стабільно тримається в трійці лідерів серед шкіл району. У 2019-2020 н.р. учні школи здобули 11 перемог у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, зокрема:

місце прізвище учня клас учитель
укр. мова і літ І Олійник Олеся 8 Гайтова Л.І.
І Гайтова Маряна 8
ІІ Грабик Владислав 10
Математика ІІ Шляхтун Владислав 6-Б Сандуляк Л.М.
ІІІ Осієвський Артем 6-Б
Англійська мова ІІ Калита Ілля 8 Фігура Г.С.
ІІ Червоняк Володимир 10
Біологія ІІ Грабик Владислав 10 Паламарчук О.І.
Географія І Грабик Владислав 10 Макаревич В.С.
ІІ Ткачук Юрій 11
Трудове навчання ІІ Гайтова Мар’яна 8 Зіньківська Л.І.
11 призових місць

Крім того, учень 10 класу Грабик Владислав здобув ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (учитель Макаревич В. С.)

Переможці районного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика:

місце прізвище учня клас учитель
І Юзик Владислав 6-А Тунда О.І.
ІІ Грабик Владислав 10 Гайтова Л.І.
ІІІ Твердола Анна 5 Тунда О.І.
Павліченко Валерія 6-А Тунда О.і.
Гладюк діана 6-Б Гайтова Л.І.
Дзуман Вероніка 7 Гайтова Л.І.
6 призових місць

Переможці районного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка:

місце прізвище учня клас учитель
І Олійник Олеся 8 Гайтова Л.І.
ІІ Гладюк Діана 6-Б
ІІІ Грабик Владислав 10
3 призових місця

Забезпечують високі результати у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, Міжнародному конкурсі української мови ім. П. Яцика, в різноманітних конкурсах, дослідницьких проектах, дистанційних турнірах та ін. учителі, які досконало знають свій предмет, методику його викладання, працюють на високому рівні, проявляють творчість та ініціативність.

Учитель інформатики Зіньківська Л.І. постійно залучає учнів до участі у заочних різноманітних конкурсах «Бебрас», « Олімпіс», в онлай- олімпіадах на освітніх порталах "НаУрок", "Всеосвіта" тощо.
Учитель математики Сандуляк Л.М. залучає учнів школи до участі у Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру», учитель фізики Посмітюха Ю.А. – до участі у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня». Дані конкурси є платними, не обов’язковими, проте можуть бути мотиваторами для розвитку учнів .

Вчителем біології Паламарчук О.І. залучено 12 учнів до участі в конкурсі «Колосок осінній». Результативність участі: 4 сертифіката «Срібний колосок». Варто зазначити, що в школі на високому рівні поставлена робота щодо участі учнів в різноманітних природоохоронних конкурсах, акціях та операціях. Так в рамках проведення тижня зоології та тваринництва переможцями районного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея» стали: ІІ місце - Печонкіна Вікторія, учениця 5 класу, ІІ місце - Калита Артур, учень 8 класу ІІ місце - Калита Ілля, учень 8 класу. ПЕРЕМОЖЕЦЬ обласного етапу ІІІ місце Печонкіна Вікторія, учитель Макаревич О.С. Переможцями районного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу творчих робіт "Гуманне ставлення до тварин" стали: І місце - Печонкіна Вікторія, учениця 5 класу, учитель Тунда О.І.,ІІ місце - Кальніченко Даря, учениця 4 класу, учитель Євдокимова О.І.,ІІІ місце – Тимошенко Софія,учениця 4 класу, учитель Євдокимова О.І, Гладюк Діана, учениця 6-Б класу, учитель Гайтова Л.І.

Спортивні досягнення також мають учні школи: команда юнаків- переможець у змаганнях серед закладів загальної середньої освіти у 2019-2020н.р. районної гімназіади школярів з баскетболу - ІІ місце (юнаки 3Х3), з баскетболу - ІІІ місце (юнаки), з футболу – ІІІ місце, учитель Середа С.І.
Заняття з вільної боротьби дали можливість стати чемпіонами області у різних вікових категоріях учениці 11 класу Петрикович Діані, учениці 9 класу Слободяник Ліні. Заняття з футболу привели учня 10 класу Сауленка Івана до районної дитячої збірної з футболу і до перемог у змаганнях різного рівня.

Значна частина учнів школи була задіяна у роботі гуртків ( в кожному не менше 15 дітей): з образотворчого мистецтва «Акварелька» учнів 2-4 класів (керівник Макаревич О.С.), з музичного мистецтва «Домісолька» учнів 2-8 класів (керівник Нестеренко Н.М.), з трудового навчання учнів 5-8 класів (керівник Макаревич В.С.), з біології «Флористика» 6-8 класів (керівник Паламарчук О.І.), з хореографії «ДАНСклас” (керівник Вольська О.М.).

Учні школи приймали участь в усіх районних масових заходах: в обласному флешмобі «Єдина Україна», «День Європи», «День Державного Прапора України», в конкурсі художньої самодіяльності «Проліски Надії», у Всеукраїнському Тижні права «Твої права».

Крім того, в школі були реалізовані проекти «Кращий учнівський колектив», «Патріот», «Голуб миру», «Круговерть добра в природі», «Менше сміття – краще життя», «Яблуком я пригощаю і здоров’я всім бажаю», «Ангели Небесної Сотні», «Книгоманія», «Маємо честь запросити» до урочистого дня відкритих дверей для батьків, «Одягну вишиванку барвисту…», «Увага! Діти – на дорозі», «Відповідальність починається з мене», «Шкільний омбудсмен», «Стоп! Булінг!»,«Я – лідер», «Картопля –фест», «Марафон здоров’я», «Спортивні будильники», «Квартирне питання для птахів», « Енергія роботящих рук».

Відповідно до наказу МОНу з 2015-2016 н.р. школа продовжує участь в дослідно-експериментальній роботі за темою «Організаційно-педагогічні умови діяльності класного керівника у створенні ефективного виховного простору».

Відвідування учнями навчального закладу
Відвідування учнями школи за і семестр та січень-березень ІІ семестру 2019-2020 н.р. становить 89 %, що нижче ніж в минулому році (було – 88%). Об’єктивним поясненням є те, що батькам дозволено писати пояснювальні записки, а не представляти довідки, коли дитина пропустила менше 10 днів.

Моніторинг якості навченості учнів
Контроль за якістю освітнього процесу школи здійснювався на основі Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка охоплює всі складові роботи школи. Протягом року відповідно до перспективного плану вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики (5-11 кл.), курсу "я досліджую світ" (1-2 кл), Крім того, аналізувались навчальні досягнення учнів з української мови (орфографічна грамотність), англійської мови (за видами мовленєвої діяльності), рівень розвитку навички читання у початкових класах; проводився моніторинг проведення заходів із БЖД та моніторинг стану виконання навчальних планів та програм.

Соціальний паспорт
На шкільному обліку знаходилось дітей з пільгових категорій : з малозабезпечених сімей - 10, з багатодітних сімей – 24, напівсиріт - 4, дітей з особливими освітніми потребами – 3, сімей, що опинились в складних життєвих умовах - 10, з сімей учасників АТО/ООС - 10.
Для всіх учнів школи було організовано гаряче харчування. Безкоштовно для малозабезпечених учнів та дітей учасників АТО/ООС за рахунок сільської ради. Крім, того сільська рада оплачувала харчування 7-ми учнів, які не мали статусу малозабезпеченої сім’ї, проте живуть в скрутних матеріальних умовах. Вартість харчування становила – 8-10 грн. Харчувалось -1-4 класи – 105, 5-9 класи - ( всього -47), 10-11 класи – ( всього – 8 ) кількість учнів була динамічною, виходячи із меню та вартості обідів.Всього харчувалось – 175 учнів -75%.
Медичний нагляд в школі здійснюють: Тростянецька ЦРЛ під час щорічних медоглядів, лікарі сімейної медицини та щоденно – медична сестра. Індекс здоров’я учнів школи становить – 90 %

Методична робота
Робота з кадрами регламентується річним планом роботи, планами методичної роботи, внутрішкільного контролю, ШМО, класних керівників, практичного психолога та соціального педагога. Школа була повністю забезпечена педкадрами. Всього працювало - 26 педпрацівників. У відпустці по догляду за дитиною до 3-х років – 1 педагог.
Педагогічний колектив у 2019-2020 н.р.продовжив роботу над науково-методичною темою «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу». В рамках роботи над ІІ етапом даної теми пріоритетом методичних заходів було оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом іноваційних технологій організації освітнього процесу. Проводились проблемні педради, методичні наради, майстер-клас «Професійні компетентності», психолого-педагогічний семінар «Гуманізація освітнього процесу», методичний тренінг «Нові формати освіти» та інші.
План курсової перепідготовки та проходження чергової атестації виконано на 100 %. Особливістю курсів і цього року є підготовка учителів до роботи в НУШ, тому це були і дистанційні курси на платформі ЕДЕРА та курси при ВАНО.

Психолого-педагогічний супровід роботи освітнього закладу забезпечено практичним психологом та соціальним педагогом, актуальними були питання: про попередження різних проявів насильства; про вживання дітьми алкогольних напоїв; про негативні прояви в молодіжному середовищі; робота з кризовими сім’ями (відвідування сім’ї дома, консультування за місцем проживання).

Шкільна бібліотека функціонує відповідно до нормативних документів МОН України, зокрема згідно Положення про бібліотеку закладу освіти. Загальний фонд літератури – 6.198. Підручників – 14.622.
Учні школи забезпечені підручниками : 1 клас - 100 % , 2 клас – 100%; 3 клас – 100%; 4 клас – 100% ; середній показник у початковій школі – 100 %; 5-9 класи – 94%, 10-11 класи – 100% середній показник – 98 %. Найнижчий показник по забезпеченню підручниками, підручники художньо-естетичного циклу, музика, образотворче мистецтво, художня культура, трудове навчання. В умовах реформування проблем залишається забезпечення підручників на наступний рік учнів 10, 11 -го класів.

Освітнє середовище
В школі велика увага приділяється естетичному та інформаційному наповненню рекреаційних зон: коридорів, вестибюлю, їдальні тощо, тому помітне збільшення озеленення коридорів школи, постійною є динамічна тематична рефлексія на вході школи.
Не достатньо виділялись кошти на придбання предметів і матеріалів, обладнання, а це - лампочки, відра, віники, канцтовари, крім того, штатний розпис школи був значно скорочений: в школі відсутні лаборант, робітник по обслуговуванню комп’ютерів, машиніст-кочегар, тобто, фінансування школи відділом освіти є критично недостатнім.

До початку нового 2020-2021 навчального року здійснено ремонтні роботи :
ремонт класних кімнат- побілка, фарбування /батьки, вчителі/,
ремонт коридорів та рекреацій - побілка, фарбування /обслуговуючий персонал/.Роботи продовжуються, підсумки будуть підведені в серпні.

Адміністрацією школи було проведено роботу щодо залучення коштів для проведення капітального ремонту фасаду школи ( підсилення фундаменту та ліквідація тріщини). Депутат Верховної ради Кучер М.І. посприяв виділенню 300тис з фонду регіональго розвитку громад, районна сесія затвердила виділення 250 тис та 10% загальної суми надасть АКПП "Перемога" (директор Панасюк С.М.).Роботи будуть проведені після надходження коштів.

Проблемні питання :
- дотримання Положення про академічну доброчесність
- створення нового освітнього середовища в умовах НУШ;
- втілення педагогічки партнерства в дію;
- підвищення якості навчальних досягнень учнів середніх та старших класів;
- вироблення потреби в педпрацівників в самодіагностиці з метою підвищення професійної майстерності;
- приведення у відповідність навчальних досягнень учнів до кваліфікаційних категорій учителів;
- активізація діяльності комітетів та комісій учнівського парламенту школи;
- забезпечення обслуговування оргтехніки, канцтоварами, господарчим інвентарем, медикаментами;
- матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів;
- забезпечення вимог щодо створення безпечних умов праці (закон «Про охорону праці»);
- ремонт покрівлі та заміна частини стелі в спортзалі;
- заміна парт в кабінеті № 12,15,20.
- проведення ремонтних робіт тріщини у фасаді школи, заміна даху.

Директор О.І.Усенко

Кiлькiсть переглядiв: 865

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.