ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ у 2021-2022 навчальному році

/Files/images/изображение_viber_2022-10-18_15-39-01-362.jpg

26 серпня 2022 року

Робота освітнього закладу регламентувалась та була спрямована на виконання вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту Летківського ЗЗСО та інших нормативних документів, відповідно до вимог чинного законодавства про освіту. Новий Закон «Про загальну середню освіту» визначив орієнтири роботи закладів середньої освіти України в цілому. Основними факторами є: академічна свобода педагогів та закладів освіти при здійсненні освітньої діяльності, при виборі освітніх програм та дитиноцентризм, і життєві компетентності, які мають бути сформовані в освітніх закладах
Освіта України працювала у мовах реалізації Концепції Нової української школи, яка фундаментально змінює підходи до здійснення освітнього процесу, створення нового освітнього середовища, на яке Міністерство освіти виділяє спеціальну освітню субвенцію з залученням коштів місцевого бюджету.

В умовах реформи децентралізаціі Летківський ЗЗСО ввійшов до складу Тростянецької селищної ради, змінивши назву юридичної особи на Летківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, отримав фінансову автономію та бухгалтерський облік.

Варто зазначити, що освітній процес відбувався в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом, тому в організацію освітнього процесу були внесені зміни, відповідно до постанов КабМІНУ, наказів МОН та МОЗ України. В залежності від визначених ТЕБ та НС зон червона, помаранчева, жовта, зелена організовувався освітній процес, регламентований Тимчасовим порядком організації освітнього процесу Летківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів,в період карантину у зв’язку з , освітній процес здійснювався в очному та дистанційному режимах, відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти від 16.10.2020. Даний Тимчасовий порядок вніс зміни в організацію діяльності закладу вцілому до 24.02.2022.

З 24.02.2022 в країні було оголошено воєнний стан через повномасштабну агресію російської федерації, тому згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX освітній процес було переведено на дистанційну форму навчання до кінця навчального року. В нових умовах праці та і життя опинились всі учасники освітнього процесу: учні, учителі, батьки. В закладі збільшиилась кількість дітей із категорії" внутрішньопереміщені особи" :3 учні з територій, де йшли бойові дії. Крім того, 16 учнів закладу стали біженцями в країнах: Польща, Чехія, Великобританія, Німеччина.

Працівники закладу зіткнулись з поняттями «діти війни», психологічні травми, оскільки значна частина батьків, родичів, знайомих були мобілізовані до лав ЗСУ. Працювати довелось в нових політичних, економічних, інформаційних умовах. Проте, заклад виконував свою основну функцію – забезпечення освітніх послуг для здобуття учнями загальної середньої освіти.

Тому, освітній заклад продовжував працювати над створенням належних умов для реалізації завдань нових Державних стандартів та підготовці до НУШ у 5 класі, реалізуючи внутрішню систему забезпечення якості освіти за чотирьма напрямками:

- освітнє середовище закладу освіти;

- система оцінювання здобувачів освіти;

- оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників;

- управлінські процеси закладу освіти.

МОН освіти визначило критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів.

Законодавчо чітко прописано розуміння поняття якість освіти, що передбачає нерозривну єдність якості освітньої діяльності (освітнє середовище, якісні і кількісні характеристики ОП, якість професійної компетентності викладачів) і якості результату.

ОСВІТНЄСЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Безпечне освітнє середовище закладу освіти.

У закладі проводиться моніторинг за дотриманням безпечного фізичного середовища (огляд приміщень, спортивної зали, території закладу, спортивних майданчиків) на початку навчального року комісійно, прописуються всі моменти у вступному інструктажі для здобувачів освіти, постійно моніториться через бесіди з ОП, БЖД. У закладі забезпечений повітряно тепловий режим, належне освітлення, прибирання, утримання внутрішніх туалетів, дотримання питного режиму. Раціонально використовуються шкільні приміщення, облаштовані місця для відпочинку учасників освітнього процесу, навчальні приміщення в основному укомплектовані засобами навчання. Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з правилами пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах НС, мають навичну надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування чи погіршення самопочуття, у разі нещасного випадку учнів.

Обов`язковою умовою функціонування закладу стала вимога МОН щодо наявності укриття, вимоги до яких вивисані в пункті 1,8 доручення Прем’єр-міністра України від 10.06.2022 № 14529/0/1-22, листі Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 7016/01.01-38/6.22. Працівниками закладу освіти обладнано найпростіше укриття у цокольному приміщенні, яке може вмістити 170 осіб. В укритті наявна проточна вода – дві точки, туалет, підключено інтернет, обладнано меблями інтер`єр, замінено електроосвітлення, зроблено другий запасний вихід, на сходах встановлено поручні, тобто, укриття готове до експлуатації.

Організація харчування сприяє формуванню культури здорового харчування, вартість харчування становила від 15 до 20 грн, харчувалось 180 - 200 учнів (80-85%), безкоштовно – 10 учнів дітей АТО/ООС та переселенець, 3 учні – з ООП, 6 з малозабезпечених сімей та 50% оплачувалось харчування 38 учнів з багатодітних сімей.

В закладі освіти забезпечується безпечний підвіз дітей згідно списків (61 учень), проте новий Санітарний регламент вніс зміни про підвіз учнів з віддаленістю 2 км, отже, закладу потрібен власний шкільний автобус, оскільки підвозу потребують 104 учні.

В ЗЗСО наявні необхідні для освітнього процесу та виконання освітньої програми приміщення, не вистачає актового залу. Раціонально використовуються наявні приміщення, розширений простір за рахунок штучно створених підсобних приміщень. Діє кабінетна система, проте, в умовах карантину, учні перебували в класних кімнатах.

Наявне обладнання навчальних кабінетів сприяє виконанню освітньої програми.

Назва ТНЗ Кількість Справні
Комп’ютери та комп’ютерна техніка з них: 30 30
Комп’ютери 20 20
Ноутбуки 6 6
Планшети 2 2
Мультимедійний проектор 1 1
Інтерактивна дошка 1 1
Телевізори 12 12
Кінопроектори 1 1
Інші пристрої з них: 6 6
Мультимедійний комплекс (проектор, ноутбук, екран) 1 1
Принтери 5 5

Даного обладнання не достатньо.

Забезпечена архітектурна доступність закладу освіти, виготовлено технічний паспорт закладу, велика увага приділяється дизайну території та приміщень.

У закладі функціонує бібліотека, яка використовується як складова освітнього процесу, ресурси бібліотеки використовуються для формування інформаційно-комунікативної, соціокультурної компетентностей учасників освітнього процесу через бібліотечні уроки, тематичні виставки, тематичні заходи.

Загальний фонд художньої літератури становить 3 655 примірників;

підручників – 4 783 примірників,

з них:

1-4 класів – 1 745 примірників,

5-9 класів – 2290 примірників,

10-11 класів – 748 примірників.

Загальний фонд - 8 438 примірників.

Забезпеченість підручниками за предметами (%):

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По закладу 89%
% 100 88 89 100 0 100 70 97 96 100 100
Сер. 1-4 кл 94% Сер. 5-9 кл 73% 100%

В закладі використовується мережа Інтернет, кабельний - в кабінеті інформатики та адміністрації закладу, 5 точок WIFi, які доступні в навчальні кабінети та дозволяють дітям користуватись під час перерв, проте безперечно мережа Інтернет в сучасних умовах потребує підсилення.

Відповідно до наказу в закладі реалізується політика попередження та протидії булінгу (цькування). Створено інформаційний центр: «Стоп, булінг!», розроблено механізм дії на випадок булінгу, працює психологічна служба, проводяться тематичні заходи. В закладі мало місце дві конфліктні ситуації, які були вирішені практичним психологом та дирекцією школи шляхом примирення.

Практичний психолог Ольга САНДУЛЯК пройшла навчання для оволодіння методиками діагностики і раннього виявлення булінгу (цькування), ознак насилля у дитячому колективі.

Здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на навчальних заняттях, проте в умовах карантину було складно відстежити реальну картину пропусків навчальних занять.

Здобувачі освіти, в тому числі ті, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримували психолого-соціальну підтримку у закладі освіти.

Розроблені у закладі правила поведінки, затверджені конференцією шкільного активу, оприлюднені на сайті закладу та в кожному учнівському колективі, до розробки залучались представники 5 - 11 класів сприяють формуванню позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу, проте потребують системнішого застосування та обговорення.

У закладі розробляються індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти, зокрема це стосується учнів, які перебували на індивідуальній формі навчання (2 учні) на сімейній формі навчання (4 учні). Ініціаторами розроблення індивідуальних освітніх траєкторій є батьки даних учнів. Крім того, індивідуальні освітні траєкторії реалізувались для учнів, що мали початковий рівень навчальних досягнень з основних предметів, проте були формальними.

У закладі навчалось 3 дітей з особливими освітніми потребами (ООП) 1 учень – у 1 класі, 2 учні – в 6 класі. Навчання даних учнів було організоване відповідно до Положення про інклюзивне навчання. Закладом забезпечено належне кадрове забезпечення інклюзивного навчання – 2 ставки асистента учителя. Налагоджена співпраця між асистентом вчителя і педагогами закладу, які викладають в даних дітей. Заклад задовільно забезпечено засобами для здійснення інклюзивного навчання ( для даних учнів було придбано 2 планшети, необхідне дидактичне обладнання). Крім того, і забезпечено психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання. Заклад співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо організації освітнього процесу та підтримки дітей з ООП. Відповідно до вимог, оскільки в закладі збільшилась кількість учнів з ООП ,1 клас- 1, 2 клас – 1, 3 клас – 1, 7 клас – 3, всього 6 учнів, в закладі створено ресурсну кімнату та відповідно до подання до селищної ради введено ще 2 ставки асистентів учителя.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Це вироблені МОН критерії оцінювання з кожного предмету, до кожного виду навчальної діяльності. Здобувачі освіти дізнаються про критерії, правила і процедури, за якими оцінюють їх навчальні досягнення через критерії на інформаційних центрах навчальних кабінетах та через усні пояснення учителів перед кожним видом робіт. У закладі освіти впроваджуються засади формувального оцінювання, використовуються методики самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти, зокрема через освітні платформи Всеосвіта, На урок, через тестові опитування та різнорівневі контрольні роботи. Потребує покращення система моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти, їх динаміки для використання підвищення якості освіти у закладі, коригування результатів навчання, відстеження особистісного поступу та формування позитивної самооцінки бажання вчитися.

Результати навчальних досягнень учнів за 2021-2022 навчальний рік є наступними:
На початок навчального року (станом на 05.09) у закладі навчалось - всього 254 учні, на кінець – 252 учні: 100 учнів - у закладі І ступеня, 125 учнів – у закладі ІІ ступеня, 27 учнів – у закладі ІІІ ступеня. З них 6 учнів за індивідуальною формою навчання: 2 учні – педагогічний патронаж, 4 учні – домашня (сімейна) форма здобуття освіти.

Протягом року в заклад освіти прибуло 3 учні, вибуло 5 учнів.

За 2021-2022 навчальний рік атестовано вербально 49 учнів 1-2 класів, рівнево – 50 учнів 3-4 класів відповідно до рекомендацій МОН України щодо оцінювання результатів навчання учнів Нової української школи. У 1-2 класі здійснено формувальне оцінювання, у 3-4 класах – формувальне та рівневе. Усі результати навчання винесено у Свідоцтва досягнень, а в 3-4 класах на окремих сторінках з навчальних предметів у класних журналах. У журналі та Свідоцтві досягнень в 3-4 класах зазначено рівень за кожний результат навчання з навчальних предметів/інтегрованих курсів наприкінці навчального року (за рівневою шкалою: початковий, середній, достатній, високий рівень). Річним оцінюванням у 3-4 класах є результати навчання учнів за ІІ семестр. Так з основних предметів, закінчили навчальний рік з результатами високого рівня зі всіх предметів 1 учениця, Бородій А; в 4-А класі – 2 учениці, Кальніченко В, Мазур; в 4-Б класі – 3 учениці, Богульська, Краєвська, Рапава С.

Атестовано за 2021-2022 навчальний рік відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною шкалою 152 учні 5-11 класів. Закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень 8 учнів, що становить 5 % від атестованих. З них: 4 учні 5-9 класів, 4 учні 10-11 класів. Другий рік поспіль спостерігається тенденція до зниження кількості учнів, які мають результати навчальних досягнень високого рівня. Нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» 6 учнів 5-8,10 класів. Отримала свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою учениця 9 класу Дзуман Вероніка. Претендентами на отримання золотої медалі «За високі досягнення у навчанні» є учні 10 класу Калита Артур, Калита Ілля та Олійник Олеся, срібної медалі «За досягнення у навчанні» Гайтова Мар`яна.

Мають навчальні досягнення високого та достатнього рівня за річним оцінюванням 49 учнів 5-11 класів, що становить 33% атестованих. З них: 39 учнів 5-9 класів, 10 учнів 10-11 класів. Всього 33% учнів закінчили навчальний рік з оцінками високого та достатнього рівнів. Навчальні досягнення середнього, достатнього і високого рівня мають 59 % учнів 5-11 класів, початкового рівня - 5 учнів з числа всіх атестованих, що становить 3 %. Зокрема, з трьох предметів і більше 2 учні, з одного предмета 1 учень.

При виставленні річних оцінок, за рекомендаціями МОН України, домінуючими були навчальні досягнення учнів за І семестр, оскільки у ІІ семестрі учні значну кількість днів навчались з використанням технологій дистанційного навчання (з 31 січня по 4 лютого та з 24 лютого -3 червня) у зв'язку з загальнонаціональним карантином та введенням воєнного стану в Україні; всього 67 днів. В І семестрі таких днів було лише 14.

Показник якості навченості (ПЯН) учнів 5-11 класів закладу становить: в основній школі 54%, в старшій школі 64%, в середньому всіх учнів закладу - 59%. Зокрема, по класах ПЯН становить (за середнім балом учнів класу): 5 клас – 58%, 6 клас – 48%, 7 клас – 44%, 8-А клас – 55%, 8-Б клас – 62%, 9 клас – 57%, 10 клас – 68%, 11 клас – 60%.

Аналіз стану навчальних досягнень учнів окремо по класах показує, що в кожному класі є резерв учнів, які могли б досягти вищого рівня. Хоча в порівнянні з минулими роками знизилась кількість учнів, які мають семестрові та річну оцінки 9 балів лише з одного предмету. Зокрема, у 5-9 класах їх лише 4. В порівнянні з минулим навчальним роком ПЯН нижчий. Попередня щорічна тенденція до збільшення кількості учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, особливо у 7-8 класах, продовжує переростати в іншу тенденцію: збільшення кількості учнів, в яких домінуючими є бали середнього рівня. Моніторингове спостереження за навчальними досягненнями акцентує позитивні моменти та недоліки: збільшення якості навчальних досягнень в 4, 9 та 11-ому класах, проте значне зниження якості навчальних досягнень в 5, 7-х та 8 класах.

Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень більшості учнів за навчальний рік стало дистанційне навчання: з 172 навчальних днів 81, що становить 47 % навчального часу. Всі види та форми контролю засвоєння навчального матеріалу згідно програм, що проводилися у дистанційному режимі (тести, контрольні роботи, заліки - онлайн), виконувались за відсутності прямого контролю вчителя. Учні самостійно, і з допомогою батьків, з допомогою інтернету виконували роботи, тому тематичні оцінки, які виставлялися у березні – квітні лише в окремих учнів є вищими і не є об’єктивними. Це відзначають педагоги, батьки і значна частина самих учнів в анкетуванні щодо моніторингу дистанційного навчання. А от значна частина учнів до дистанційного навчання поставилась легковажно, оскільки таке навчання потребувало високого рівня самодисципліни, навиків самостійної роботи та самоконтролю. Результати дистанційного навчання виявили і низький рівень самомотивації до навчальної успішності. Учні, які легковажно поставилися до дистанційного навчання, що тривало третій рік, мають значні прогалини у знаннях, які накладаються і не дають можливості успішно засвоювати наступну навчальну програму. Крім того, недостає володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей, як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності теж залишається фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів. Аналіз навчальних досягнень та відвідування учнями закладу і дистанційних синхронних занять показує, що однією з причин виникнення проблем у навчанні учнів залишається недосконалість системи роботи педагогів з учнями, які пропускають заняття через хворобу та поважні причини, не достатній зв'язок учителів з батьками, не своєчасне повідомлення батьків про рівень навчання дітей через щоденники, які у сучасній освіти втрачають функцію основного носія інформації про навчальні досягнення учнів. За таких умов функціонування освітнього процесу постає необхідність впровадження електронних щоденників, що є результатом ведення учителями електронних журналів.

Нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» 11 учнів, Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» - 2 учні 11 класу.

Мають навчальні досягнення високого та достатнього рівня за річним оцінюванням 43 учнів, що становить 26% атестованих. З них: 4 учні 4 класу, 30 учнів 5-9 класів, 9 учнів 10-11 класів. Всього 34% учнів закінчили навчальний рік з оцінками високого та достатнього рівнів.

Навчальні досягнення середнього, достатнього і високого рівня мають 51 % учнів 4-11 класів. Оцінки початкового рівня мають 26 учнів з числа всіх атестованих, що становить 15 %. Зокрема, з трьох предметів і більше 12 учнів, з двох предметів 8 учнів, з одного предмета 6 учнів. Найбільша кількість учнів, у яких є навчальні досягнення початкового рівня, у 7-Б (53%) та в 7-А (30%) класах.

При виставленні річних оцінок, за рекомендаціями МОН України, домінуючими були навчальні досягнення учнів за І семестр, оскільки у ІІ семестрі учні були на дистанційному навчанні з 11-22 січня та з 1 березня -30 квітня у зв'язку з карантином; всього 49 днів.

Показник якості навченості (ПЯН) учнів 4-11 класів закладу становить: у початковій школі (4 клас) 54%, в основній школі 49%, в старшій школі 51%, в середньому всіх учнів закладу - 51%. Зокрема, по класах ПЯН становить (за середнім балом учнів класу): 4 клас – 54 %, 5 клас – 51%, 6 клас – 46%, 7-А клас – 31%, 7-Б клас – 53%, 8 клас – 53%, 9 клс – 61%, 10 клас – 48%, 11 клас – 54%.

Проаналізувавши стан навчальних досягнень учнів окремо по класах, адміністрація закладу освіти дійшла висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які могли б досягти вищого рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися деякі учні, які мали семестрові та річну оцінки 9 балів лише з одного предмету. Зокрема, у 4,5,6 та 9 класах – 5 учнів. В порівнянні з минулим навчальним роком ПЯН нижчий. Попередня щорічна тенденція до збільшення кількості учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, особливо у 7-8 класах, продовжує переростати в іншу тенденцію: збільшення кількості учнів, в яких домінуючими є бали середнього рівня. Моніторингове спостереженн за навчальними досягненнями акцентує позитивні моменти та недоліки: збільшення якості навчальних досягнень в 4, 9 та 11-ому класах, проте значне зниження якості навчальних досягнень в 5, 7-х та 8 класах.

Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень більшості учнів за ІІ семестр стало дистанційне навчання, на противагу позитивному впливу в минулому навчальному році, оскільки всі види та форми контролю засвоєння навчального матеріалу згідно програмпроводилися у дистанційному режимі (тести, контрольні роботи, заліки - онлайн) за відсутності прямого контролю вчителем виконання робіт. Учні самостійно, і з допомогою батьків, з допомогою інтернету виконували роботи, тому тематичні оцінки, які виставлялися у березні – квітні лише в окремих учнів є вищими і не є об’єктивними. Це відзначають педагоги, батьки і значна частина самих учнів. А от значна частина учнів до дистанційного навчання поставилась легковажно, оскільки таке навчання потребувало високого рівня самодисципліни, навиків самостійної роботи та самоконтролю. Результати дистанційного навчання виявили і низький рівень самомотивації до навчальної успішності. Учні, які легковажно поставилися до дистанційного навчання, що тривало 2,5 місяці в минулому навчальному році і 2,5 місяці в цьому році, мають значні прогалини у знаннях, які накладаються і не дають можливості успішно засвоювати навчальну програму далі. Крім того, недостає володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей, як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності теж залишається фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів.

Аналіз навчальних досягнень та відвідування учнями закладу освіти показує, що однією з причин виникнення проблем у навчанні учнів залишається недосконалість системи роботи педагогів з учнями, які пропускають заняття через хворобу та поважні причини, не достатній зв'язок учителів з батьками, не своєчасне повідомлення батьків про рівень навчання дітей через щоденники, які у сучасній освіти втрачають функцію основного носія інформації про навчальні досягнення учнів.

Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу (у новій редакції наказу МОН від 08.05.2019р. №621), п.4, поставив до вчителів української мови та математики певну вимогу: учні 3-8 класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія) можуть бути переведені до наступного класу за індивідуальним навчальним планом з цих предметів. По завершенню навчального року

з української мови у 5 класі – 2 учні (учитель Оксана ТУНДА), у 7-Б класі – 3 учні та у 8 класі – 1 учень (учитель Лариса ГАЙТОВА);

з математики у 5 класі – 3 учні, у 6 класі – 3 учні, з алгебри у 7-А – 3 учні, у 7-Б – 8 учнів, з геометрії у 7-А – 4 учні, у 7-Б – 9 учнів (учитель Людмила САНДУЛЯК). В загальній кількості це 20 учнів – 30 оцінок.

Одним із показників рейтенгу закладу є здобутки у предметних олімпіадах різних рівнів.

Предмет місце Прізвище та ім’я учня клас учитель
українська мова таа л-ра І Римар Євген 7 Оксана ТУНДА
І Далека Аліна 8-А
ІІ Дзуман Вероніка 9 Лариса ГАЙТОВА
ІІ Калита Ілля 10
англійська мова І Паламарчук Марина 8-А Галина ФІГУРА
І Калита Ілля 10
ІІ Кравець Наталія 8-Б Ольга МАЗУРЕЦЬ
ІІІ Верхов`як Вікторія 9
математика ІІ Кузь Андрій 6 Людмила САНДУЛЯК
географія І Теличко Емілія 9 В`ячеслав МАКАРЕВИЧ
І Калічевський Максим 11
ІІ Посмітюха Михайло 10
біологія І Кравець Наталія 8-Б Оксана ПАЛАМАРЧУК
І Дзуман Вероніка 9
І Посмітюха Михайло 10
І Дженжера Олена 11
історія І Павліченко Валерія 8-А Вікторія ПУНЬКО
ІІ Далека Аліна 8-А
ІІ Калита ілля 10
правознавство І Дзуман Вероніка 9 Вікторія ПУНЬКО
трудове навчання І Ошовський Руслан 9 В`ячеслав МАКАРЕВИЧ
хімія І Далека Аліна 8-А Ольга ЛЕЩУК
І Дзуман Вероніка 9
фізика ІІ Римар Євген 7 Юрій ПОСМІТЮХА

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики взяв участь лише Максименко Максим учень 11 класу нашого закладу, тому переможці не визначались.

Таким чином, в олімпіадах з 12 предметів, в яких учні закладу взяли участь, здобуто перемоги з 10-ти предметів. Їх забезпечили Дзуман Вероніка (9клас) 4 місця, Калита Ілля (10 клас) 3 місця, Далека Аліна (8-А) 3 місця, Римар Євген (7 клас) 2 місця, Посмітюха Михайло (10 клас) 2 місця, Кравець Наталія (8-Б) 2 місця, Павліченко Валерія (8-А) 1 місце, Ошовський Руслан (9 клас) 1 місце, Паламарчук Марина (8-А) 1 місце, Кузь Андрій (6 клас) 1 місце, Теличко Емілія (9 клас) 1 місце, Верхов`як Вікторія (9 клас) 1 місце, Дженжера Олена (11 клас) 1 місце, Калічевський Максим (11 клас) 1 місце, всього 24 призових місць забезпечили 14 учнів.

Підготовку переможців забезпечили учителі-предметники: Оксана ПАЛАМАРЧУК - 4 місця, В`ячеслав МАКАРЕВИЧ - 4 місця, Вікторія ПУНЬКО - 4 місця, Оксана ТУНДА - 2 місця, Лариса ГАЙТОВА - 2 місця Галина ФІГУРА - 2 місця, Ольга МАЗУРЕЦЬ - 2 місця, Ольга ЛЕЩУК - 2 місця, Людмила САНДУЛЯК - 1 місце, Юрій ПОСМІТЮХА - 1 місце.

Варто зазначити, що учні закладу були відряджені в м. Вінницю для участі ІІІ-му етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у складі команди Тростянецької селищної територіальної громади:

- учениця 9 класу Дзуман Вероніка з правознавства та біології

- учениця 9 класу Теличко Емілія з географіїї,

- учень 10 класу Калита Ілля з англійської мови,

- учень 8-А класу Павліченко Валерія з історії,

- учень 8-А класу Далека Аліна з хімії.

Участь прийняла тільки Дзуман В,здобувши ІІІ м з історії.

Результати учнів закладу у різноманітних творчих конкурсах та змаганнях є наступними: 1 місце в районному етапі та 3 місце в обласному етапі Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл Джура» молодша група; 1 місце в територіальному конкурсі «Зіркова мрія» в номінації художнє читання отримала Вербіцька Софія учениця 1 класу, 3 місце – Мазур Поліна, в середній віковій категорії 2 місце - Шиян Марина, в номінації вокал молодша група 1 місце – Куца Ліля в старшій віковій категорії - Калита Ілля; 1 місце в територіальному конкурсі «Новорічна композиція». Були учасниками в обласному конкурсі медіа 2022 «Україна починається з тебе», в виставці малюнків «Війна очима дітей» в місті Києві. Роботи наших учнів були представлені на виставці «На власні очі» в Італії. Баскетбольні команди закладу 2005 та 2008 р.н. зайняли 2 місце в територіальних фінальних змаганнях з баскетболу 3х3. Учні закладу взяли участь в онлайн-марафоні з фізичної культури.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

Заклад освіти укомплектований педагогічними кадрами, всього працювало 27 педагогів, вакансія 0,75 ставки соціального педагога. З них: - вища кваліфікаційна категорія –11/42%;

- спеціаліст І категорії –11/42%;

- спеціаліст ІІ категорії –2/8%;

- спеціаліст – 3/12%.

Середній педагогічний стаж колективу – 25 років,

середній вік педагогічного колективу - 45 років.

Заклад створює умови для безперервного професійного розвитку педагогів: підвищення кваліфікації за самостійнообранами модулями в ВАБО та освітніх платформах, чергова та позачергова атестація, пропонує добровільну сертифікацію педагогічних працівників, участь у різноманітних конференціях, семінарах.

У закладі освіти налагоджена співпраця між педагогами через відкриті уроки, методичні заходи, психолого-педагогічні семінари. Педагогічні працівники частіше використовують готові освітні ресурси, електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти та створюють власні освітні ресурси. Зміст предметів інтегрується для формування суспільних цінностей та реалізації змістових ліній.

Налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників з батьками, здобувачами освіти із застсуванням особистісно- орієнтованого підходу, спрямована на формування партнерських взаємин.

В освітньому процесі закладу освіти впроваджується політика академічної доброчесності для всіх учасників, проте має місце порушення даних засад як зі сторони учителів так і учнів, про що свідчать звернення.

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

У закладі розроблена Стратегія розвитку, яка враховувала зміни, внесені Законом «Про освіту» та з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту», враховувала умови реформування, спрямовує на забезпечення державних стадартів в навчанні.

Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти, її повноваження виписані ст.40 Закону України «Про повну загальну середню освіту» , головою є директор, вона розглядає всі питання забезпечення якості освітньої діяльності.

За минулий навчальни рік проведено 14 засідань на яких розглянуто

ряд актуальних тематичних питань.

Всі питання, що розглядаються на засіданнях педагогічної ради є актуальними для розвитку закладу освіти. Педагогічні працівники активно беруть участь в діяльності педагогічної ради як в виступах так і в обговореннях.

Організація роботи закладу освіти здійснювалась відповідно до річного плану роботи, який реалізує Стратегію розвитку закладу. Постійний аналіз та контроль за діяльністю закладу дають можливість констатувати, в основному, про повне виконання річного плану роботи закладу.

Одним із основних документів закладу є ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - складова річного плану роботи.

Підготовча робота для розроблення освітньої програми закладу проводиться в травні місяці заступником директора з навчальної роботи, залучаються до її розроблення всі педагоги, при формуваннї варіативної складової навчального плану використовуються аналіз результативності шкільного компоненту, пропозиції педагогів, учнів, спостереження за якістю навчальних занять у закладі.

У 2021-2022 н.р. заклад освіти реалізовував Наскрізну освітню програму, яка розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за Державним стандартом НУШ. В минулому навчальному році у закладі реалізовувались 4 Державні стандарти: НУШ І цикл - 1-2 класи, НУШ ІІ цикл – 3 клас, Держстандарт початкової загальної освіти 2011р для 4 класу, Держстандарт повної загальної освіти для 5-9 класів 2011р та для 10-11 класів Держстандарт базової та повної загальної середньої освіти 2011р.

Освітня програма Летківського ЗЗСО окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами, і є НАСКРІЗНОЮ. Вона визначає

-Призначення закладу освіти та засіб її реалізації.

- Модель випускника закладу освіти.

- Цілі та задачі освітнього процесу закладу освіти.

- Навчальне навантаження та навчальні плани.

- Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій.

-Вимоги до осіб, які здобувають освіту.

- Програмне забезпечення освітнього процесу.

- Структура навчального року та організація освітнього процесу.

- Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

- Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

- Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Додатки до Освітньої програми визначали: навчальні плани кожного класу зокрема, навчальні програми (предметів, курсів, гуртків) та перелік підручників, за якими здійснювався навчальний процес.

Інваріантна складова навчальних планів була сформовану на державному рівні, вона є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності. У 2021-2022 н.р. педагоги закладу забезпечили повне виконання інваріатної складової навчальних планів у формі очного та дистанційного навчання.

Варіативна складова навчальних планів 1-4 класів використана на підсилення предметів інваріантної складової, зокрема, для якісного засвоєння програмового матеріалу з української мови в 1, з математики в 2-4 класах, всього 5 год.

Варіативна складова навчального плану школи ІІ ступеня включала години; 2 години курсів «Українознавство» в 5-7 класах, «Споживча етика» - 2 години в 5,6 класах, «Захист України» - 1 година у 8, 9 класах з метою реалізації завдань Концепції патріотичного виховання, всього 5 год.

У школі ІІІ ступеня додатково виділялись години на профільний предмет – українську мову в 10 та 11 класах, для підсилення вивчення предметів додатково виділялись 1 година на англійську мову в 10 класі і 1 година на математику в 11 класі, всього 2 год.

Таким чином, у 2021-2022 н.р. було використано 12 годин шкільного компонентну навчальних планів закладу освіти і педагоги закладу забезпечили повне виконання програм предметів (курсів) інваріатної складової навчальних планів.

2021-2022н.р. мав свої особливості організації освітнього процесу, пов’язані із запровадже6нням карантинних обмежень в зв’язку з поширенням з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19). Перша особливість – запровадження Тимчасового порядок організації освітнього процесу в період карантину (зелена зона, помаранчева зона), куди протягом року вносились зміни, доповнення. Друга особливість – внесення змін в структуру навчального року з тієї ж причини. Структура навчального року була такою:
І- й семестр тривав з 01 вересня до 24 грудня;
ІІ-й семестр з 10 січня до 03 червня;

канікули: з 14-24 жовтня; з 25 грудня по 09 січня; з 26 лютого по 13 березня. В закладі було організовано навчання із застосовування педагогічних технологій дистанційного навчання в зв’язку з карантином з 18 листопада по 07 грудня, з 31 січня по 04 лютого та в зв’язку з воєнним станом в Україні - з 14 березня по 03 червня. Дистанційне навчання протягом майже половини навчального року є третьою особливістю освітнього процесу.

Педагоги закладу систематично удосконалювали практичні навички володіння ІКТ, оскільки це стало необхідністю педагогічної діяльності кожного учителя.

Але досить успішно в закладі організували сам процес дистанційного навчання. Найбільшою проблемою виявилось залучення окремих учнів до навчання та академічна доброчесність, як окемих учнів та окремих учителів щодо оцінювання.

ЗНО було переформатовано в мультипредметний тест з трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Результати надані Українським центром оцінювання якості освіти приватно випускникам, оскільки, ДПА скасовано.

У 2021-2022 навчальному році було охоплено навчаннямв мікрорайоні закладу дітей шкільного віку – 100% за списками Летківського старостинського округу Тростянецької селищної ради.

Село Летківка – 136 учнів, село Северинівка – 98 учнів, смт. Тростянець – 7 учнів, село Олександрівка – 6 учнів, село Демківка – 3 учні, село Велика Стратіївка – 2 учні.

У закладі існує внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти, відповідно до Положення, оприлюднена на сайті школи. В 2021-2022н.р. було проведено самооцінювання освітньої діяльності за напрямком «Безпечне освітнє середовище» інструментом вивчення було опитування всіх учасників освітнього процесу, результати були враховані при створенні нового освітнього простору. Робота буде продовжуватись в 2022-2023н.р., зокрема буде закцентовано увагу на ІІ та ІІІ напрямках :

- система оцінювання здобувачів освіти;

- оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників.

В закладі створюються умови для розвитку учнівського самоврядування, яке діє через учнівський парламент, комітети та комісії, які залучаються до вирішення питпнь щодо діяльності закладу освіти. Адміністрація закладу підтримує освітні та громадські ініціативи, які спрямовані на сталий розвиток закладу та спрямовані на участь у житті місцевої громади.

Режим роботи закладу враховує потреби учасників. Заклад працює з 7.00 до 17.00, навчальні заняття з 8.30 до 15.15.

Розклад навчальних занять сформований відповідно до освітньої програми та Санітарного регламенту. Адміністрацією проводиться робота щодо інтеграції освітнього процесу у зовнішній культурно-освітній простір, створюється позитивний публічний імідж через сайт та соціальні мережі.

Управління закладу працює над ефективністю кадрової політики, формуванням продуктивного штатного розпису, системою морального та матеріального заохочення як складової саморозвитку інноваційної діяльності педпрацівників.

Керівництво закладу освіти вдається вживати заходи реагування на звернення учасників освітнього процесу, зокрема батьків, тому всі конфліктні ситуації щодо педагогів, учнів вирішувались на етапі усних заяв шляхом примирення та компромісу.

Протягом серпня-вересня в котельні закладу було замінено 2 твердопаливні котли Ковс-300, Ковс-150, вартістю 420 тис грн, за сприяння селищної ради.

Освітня субвенція НУШ була використана повністю, це придбання меблів, обладнання, посібників для 1 класу. За рахунок субвенції для дітей з ООП придбано принтер, методичні посібники та обладнання для ресурсної кімнати.

Варто зазначити, що була проведена значна робота по виготовленню ПКД на встановлення пожежної сигналізації, роботи вартістю 1млн 300 тис. грн, ПКД на реконструкцію харчоблоку, роботи вартістю1млн 800 тис. грн,

Аналіз управлінських процесів визначає проблемні питання та завдання:

- робота закладу в умовах воєнного стану, дотримання вимог БЖД, організація життєдіяльності учнів в укритті при сигналі «Повітряна тривога»;

- психологічна підтримка дітей та всіх учасників освітнього процесу;

- безпечне освітнє середовище без будь-яких форм насилля;

- реалізація індивідуальних освітніх траекторій здобувачів освіти;

- прозора система оцінювання навчальних досягнень;

- забезпечення системи заходів з реалізації політики академічної доброчесності;

- сертифікація педпрацівників;

- покращення мережі Інтернет;

- забезпеченість обладнанням навчальних кабінетів для виконання освітньої програми.

Директор підпис Олександра УСЕНКО

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ у 2020 -2021 навчальному році

/Files/images/збори.JPG

Робота освітнього закладу регламентувалась та була спрямована на виконання вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту Летківського ЗЗСО та інших нормативних документів, відповідно до вимог чинного законодавства про освіту. Новий Закон «Про загальну середню освіту» визначив орієнтири роботи закладів середньої освіти України в цілому. Основними факторами є: академічна свобода педагогів та шкіл при здійсненні освітньої діяльності, при виборі освітніх програм та дитиноцентризм, і життєві компетентності, які мають бути сформовані в освітніх закладах
Освіта України працювала у мовах реалізації Концепції Нової української школи, яка фундаментально змінює підходи до здійснення освітнього процесу, створення нового освітнього середовища, на яке Міністерство освіти виділяє спеціальну освітню субвенцію з залученням коштів місцевого бюджету.

В умовах реформи децентралізаціі рішенням 5 позачергової сесії Тростянецької селищної ради від 18.01.2021р. Летківська школа ввійшла до складу Тростянецької селищної ради, змінивши назву юридичної особи на Летківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, отримала фінансову автономію та бухгалтерський облік. Пройшла державну реєстрацію, затвердила новий Статут.

Варто зазначити, що освітній процес відбувався в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом, тому організацію освітнього процесу були внесені зміни, відповідно до постанов КабМІНУ, наказів МОН та МОЗ. В залежності від визначених ТЕБ та НС зон червона, помаранчева, жовта, зелена організовувався освітній процес, регламентований Тимчасовим порядком організації освітнього процесу Летківської СЗШ І-ІІІ ступенів в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу, освітній процес здійснювався в очному та дистанційному режимі, відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти від 16.10.2020р. Даний Тимчасовий порядок вніс зміни в організацію діяльності закладу вцілому.

Освітній заклад працював над створенням належних умов для реалізації завдань нових Державних стандартів та підготовці до НУШ, реалізуючи внутрішню систему забезпечення якості освіти за чотирьма напрямками:

- освітнє середовище закладу освіти;

- система оцінювання здобувачів освіти;

- оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників;

- управлінські процеси закладу освіти.

МОН освіти визначило критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів.

Законодавчо чітко прописано розуміння поняття якість освіти, що передбачає нерозривну єдність якості освітньої діяльності (освітнє середовище, якісні і кількісні характеристики ОП, якість професійної компетентності викладачів) і якості результату.

2.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Безпечне освітнє середовище закладу освіти.

У закладі проводиться моніторинг за дотриманням безпечного фізичного середовища (огляд приміщень, спортивної зали, території закладу, спортивних майданчиків) на початку навчального року комісійно, прописуються всі моменти у вступному інструктажі для здобувачів освіти, постійно моніториться через бесіди з ОП, БЖД. У закладі забезпечений повітряно тепловий режим, належне освітлення, прибирання, утримання внутрішніх туалетів, дотримання питного режиму. Раціонально використовуються шкільні приміщення, облаштовані місця для відпочинку учасників освітнього процесу, навчальні приміщення в основному укомплектовані засобами навчання. Здобувачі освіти та працівники школи обізнані з правилами пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах НС, мають навичну надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування чи погіршення самопочуття, у разі нещасного випадку учнів.

Організація харчування сприяє формуванню культури здорового харчування, вартість харчування становила від 10 до 17 грн, харчувалось 180 - 200 учнів (80-85%), безкоштовно – 11 учнів дітей АТО/ООС та переселенець, 3 учні – з ООП, 3 - 9 з малозабезпечених сімей, 7 учнів – із соціальнонезахищених категорій та 50% оплачувалось харчування 23 учнів з багатодітних сімей.

В закладі освіти забезпечується безпечний підвіз дітей згідно списків (46 учнів), проте новий Санітарний регламент вніс зміни про підвіз учнів з віддаленістю 2 км, отже, закладу потрібен власний шкільний автобус.

В ЗО наявні необхідні для освітнього процесу та виконання освітньої програми приміщення, не вистачає актового залу. Раціонально використовуються наявні приміщення, розширений простір за рахунок штучно створених підсобних приміщень (20,18 кабінети, рекреація з метеликами, фойє. Діє кабінетна система, проте в умовах карантину учні перебували в класних кімнатах.

Наявне обладнання навчальних кабінетів сприяє виконанню освітньої програми.

Назва ТНЗ Кількість Справні
Комп’ютери та комп’ютерна техніка з них: 2626
Комп’ютери 20 20
Ноутбуки 6 6
Планшети 2 2
Мультимедійний проектор 1 1
Інтерактивна дошка 1 1
Телевізори 12 12
Кінопроектори 1 1
Інші пристрої з них: 6 6
Мультимедійний комплекс (проектор, ноутбук, екран) 1 1
Принтери 5 5

Забезпечена архітектурна доступність закладу освіти, виготовлено технічний паспорт закладу, велика увага приділяється дизайну території та приміщень.

У закладі функціонує бібліотека, яка використовується як складова освітнього процесу, ресурси бібліотеки використовуються для формування інформаційно-комунікативної, соціокультурної компетентностей учасників освітнього процесу через бібліотечні уроки, тематичні виставки, тематичні заходи.

загальний фонд художньої літератури становить 3592 примірників;

підручників – 4 374 примірників,

з них:

1-4 класів – 1 428 примірників,

5-9 класів – 2267 примірників,

10-11 класів – 679 примірників.

Загальний фонд - 7 966 примірників.

В закладі використовується мережа Інтернет, кабельний - в кабінеті інформатики та адміністрації закладу, 5 точок WIFi, які доступні в навчальні кабінети та дозволяють дітям користуватись під час перерв, проте безперечно мережа Інтернет в сучасних умовах потребує підсилення.

Відповідно до наказу в закладі реалізується політика попередження та протидії булінгу (цькування). Створено інформаційний центр: «Стоп, булінг!», розроблено механізм дії на випадок булінгу, працює психологічна служба, проводяться тематичні заходи. В закладі мало місце дві конфліктні ситуації, які були вирішені практичним психологом та дирекцією закладу шляхом примирення.

Практичний психолог Сандуляк О.Г. пройшла навчання для оволодіння методиками діагностики і раннього виявлення булінгу (цькування), ознак насилля у дитячому колективі.

Здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на навчальних заняттях, проте в умовах карантину було складно відстежити реальну картину пропусків навчальних занять.

Здобувачі освіти, в тому числі ті, які опинилися в складних життєвих обставинах отримували психолого-соціальну підтримку у закладі освіти.

Розроблені у закладі освіти правила поведінки затверджені конференцією шкільного активу, оприлюднені на сайті школи та в кожному учнівському колективі, до розробки залучались представники 5 - 11 класів сприяють формуванню позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу, проте потребують системнішого застосування та обговорення.

У закладі розробляються індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти, зокрема це стосується учнів, які перебували на індивідуальній формі навчання (2 учні) на сімейній формі навчання (4 учні). Ініціаторами розроблення індивідуальних освітніх траєкторій є батьки даних учнів. Крім того, індивідуальні освітні траєкторії реалізувались для учнів, що мали початковий рівень навчальних досягнень з основних предметів, проте були формальними.

У закладі навчалось 3 дітей з особливими освітніми потребами (ООП) 1 учень – у 4 класі, 2 учні – в 5 класі, 1 учень – у 9 класі. Навчання учнів 4 і 5 класів було організоване відповідно до Положення про інклюзивне навчання. Закладом забезпечено належне кадрове забезпечення інклюзивного навчання – 2 ставки асистента учителя. Налагоджена співпраця між асистентом вчителя і педагогами закладу, які викладають в даних дітей. Заклад задовільно забезпечено засобами для здійснення інклюзивного навчання ( для даних учнів було придбано 2 планшети, необхідне дидактичне обладнання). Крім того, і забезпечено психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання. Для учня 9 класу з ООП здійснювалось навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання у формі педагогічного патронажу. Заклад співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром щодо організації освітнього процесу та підтримки дітей з ООП

3.СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Це вироблені МОН критерії оцінювання з кожного предмету, до кожного виду навчальної діяльності. Здобувачі освіти дізнаються про критерії, правила і процедури, за якими оцінюють їх навчальні досягнення через критерії на інформаційних центрах навчальних кабінетах та через усні пояснення учителів перед кожним видом робіт. У закладі освіти впроваджуються засади формувального оцінювання, використовуються методики самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти, зокрема через освітні платформи Всеосвіта, На урок, через тестові опитування та різнорівневі контрольні роботи. Потребує покращення система моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти, їх динаміки для використання підвищення якості освіти у закладі, коригування результатів навчання, відстеження особистісного поступу та формування позитивної самооцінки бажання вчитися.

Результати навчальних досягнень учнів за 2020-2021 навчальний рікє наступними:

На початок навчального року (станом на 05.09) у закладі навчалось - всього 240 учнів: 93 учні - у закладі І ступеня, 124 учні – у закладі ІІ ступеня, 23 учнів – у закладі ІІІ ступеня. З них 6 учнів за індивідуальною формою навчання: 2 учні – педагогічний патонаж, 4 учні – домашня (сімейна) форма здобуття освіти.

Протягом року в заклад освіти прибув 1 учень, вибуло 2 учні. Навчальний рік завершували 92 учні початкової школи, 124 учні базової школи, 23 учнів старшої школи: всього – 239 учнів.

За 2020-2021 навчальний рік атестовано вербально 71 учень 1-3 класів відповідно до рекомендацій МОН України щодо оцінювання результатів навчання учнів Нової української школи.

У 1-2 класі здійснено формувальне оцінювання, у 3-х класах – формувальне та підсумкове (семестрове і річне). Усі результати навчання винесено у Свідоцтва досягнень, а в 3-х класах на окремих сторінках з навчальних предметів у класних журналах. При цьому середня оцінка за семестрове та річне оцінювання не виводилась. У журналі та Свідоцтві досягнень зазначено рівень за кожний результат навчання з навчальних предметів/інтегрованих курсів наприкінці кожного навчального семестру (за рівневою шкалою: початковий, середній, достатній, високий рівень). Річним оцінюванням у 3-х класах є результати навчання учнів за ІІ семестр. Так, з основних предметів, закінчили навчальний рік: з української мови

у 3-А класі з результатами достатнього і високого рівня – 7 учнів, середнього, достатнього і високого рівня – 7 учнів, початкового і середнього – 1 учень, всіх рівнів – 2 учні; з математики з результатами достатнього і високого рівня – 8 учнів, середнього, достатнього і високого рівня – 5 учнів, достатнього і середнього рівня – 1 учень, початкового, середнього і достатнього – 1 учень, початкового і середнього – 2 учні.

у 3-Б класі з української мови за результатами високого рівня - 2 учні, достатнього і високого рівня – 7 учнів, середнього, достатнього і високого рівня – 7 учнів; з математики з результатами достатнього і високого рівня – 10 учнів, середнього, достатнього і високого рівня – 3 учні, достатнього і середнього рівня – 2 учні, початкового, середнього і достатнього – 1 учень. Аналогічно проведено оцінювання із решти предметів навчального плану 3-х класів.

Атестовано за 2020-2021 навчальний рік відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною шкалою 168 учнів 4-11 класів.

Закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень 14 учнів, що становить 8 % від атестованих. З них: 3 учні 4-го класу, 10 учнів 5-9 класів, 1 учень 10-11 класів.

Нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» 11 учнів, Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» - 2 учні 11 класу.

Мають навчальні досягнення високого та достатнього рівня за річним оцінюванням 43 учнів, що становить 26% атестованих. З них: 4 учнів 4 класу, 30 учнів 5-9 класів, 9 учнів 10-11 класів. Всього 34% учнів закінчили навчальний рік з оцінками високого та достатнього рівнів.

Ндосягнення середнього, достатнього і високого рівня мають 51 % учнів 4-11 класів. Оцінки початкового рівня мають 26 учнів з числа всіх атестованих, що становить 15 %. Зокрема, з трьох предметів і більше 12 учнів, з двох предметів 8 учнів, з одного предмета 6 учнів. Найбільша кількість учнів, у яких є навчальні досягнення початкового рівня, у 7-Б (53%) та в 7-А (30%) класах.

При виставлені річних оцінок, за рекомендаціями МОН України, домінуючими були навчальні досягнення учнів за І семестр, оскільки у ІІ семестрі учні були на дистанційному навчанні з 11-22 січня та з 1 березня -30 квітня у зв'язку з карантином; всього 49 днів.

Показник якості навченості (ПЯН) учнів 4-11 класів закладу становить: у початковій школі (4 клас) 54%, в основній школі 49%, в старшій школі 51%, в середньому всіх учнів закладу - 51%. Зокрема, по класах ПЯН становить (за середнім балом учнів класу): 4 клас – 54 %, 5 клас – 51%, 6 клас – 46%, 7-А клас – 31%, 7-Б клас – 53%, 8 клас – 53%, 9 клс – 61%, 10 клас – 48%, 11 клас – 54%.

Проаналізувавши стан навчальних досягнень учнів окремо по класах, адміністрація закладу освіти дійшла висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які могли б досягти вищого рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися деякі учні, які мали семестрові та річну оцінки 9 балів лише з одного предмету. Зокрема, у 4,5,6 та 9 класах – 5 учнів. В порівнянні з минулим навчальним роком ПЯН нижчий. Попередня щорічна тенденція до збільшення кількості учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, особливо у 7-8 класах, продовжує переростати в іншу тенденцію: збільшення кількості учнів, в яких домінуючими є бали середнього рівня. Моніторингове спостереженн за навчальними досягненнями акцентує позитивні моменти та недоліки: збільшення якості навчальних досягнень в 4, 9 та 11-ому класах, проте значне зниження якості навчальних досягнень в 5, 7-х та 8 класах.

Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень більшості учнів за ІІ семестр стало дистанційне навчання, на противагу позитивному впливу в минулому навчальному році, оскільки всі види та форми контролю засвоєння навчального матеріалу згідно програмпроводилися у дистанційному режимі (тести, контрольні роботи, заліки - онлайн) за відсутності прямого контролю вчителем виконання робіт. Учні самостійно, і з допомогою батьків, з допомогою інтернету виконували роботи, тому тематичні оцінки, які виставлялися у березні – квітні лише в окремих учнів є вищими і не є об’єктивними. Це відзначають педагоги, батьки і значна частина самих учнів. А от значна частина учнів до дистанційного навчання поставилась легковажно, оскільки таке навчання потребувало високого рівня самодисципліни, навиків самостійної роботи та самоконтролю. Результати дистанційного навчання виявили і низький рівень самомотивації до навчальної успішності. Учні, які легковажно поставилися до дистанційного навчання, що тривало 2,5 місяці в минулому навчальному році і 2,5 місяці в цьому році, мають значні прогалини у знаннях, які накладаються і не дають можливості успішно засвоювати навчальну програму далі. Крім того, недостає володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей, як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності теж залишається фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів.

Аналіз навчальних досягнень та відвідування учнями закладу освіти показує, що однією з причин виникнення проблем у навчанні учнів залишається недосконалість системи роботи педагогів з учнями, які пропускають заняття через хворобу та поважні причини, не достатній зв'язок учителів з батьками, не своєчасне повідомлення батьків про рівень навчання дітей через щоденники, які у сучасній освіти втрачають функцію основного носія інформації про навчальні досягнення учнів.

Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу (у новій редакції наказу МОН від 08.05.2019р. №621), п.4, поставив до вчителів української мови та математики певну вимогу: учні 3-8 класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія) можуть бути переведені до наступного класу за індивідуальним навчальним планом з цих предметів. По завершенню навчального року

з української мови у 5 класі – 2 учні (учитель Тунда О.І.), у 7-Б класі – 3 учні та у 8 класі – 1 учень (учитель Гайтова Л.І);

з математики у 5 класі – 3 учні, у 6 класі – 3 учні, з алгебри у 7-А – 3 учні, у 7-Б – 8 учнів, з геометрії у 7-А – 4 учні, у 7-Б – 9 учнів (учитель Сандуляк Л.М.). В загальній кількості це 20 учнів – 30 оцінок.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

Заклад освіти укомплектований педагогічними кадрами, всього було 27 педагогів, з лютого місяця 26, вакансія 0,75 ставки соціального педагога. З них: - вища кваліфікаційна категорія –10/38%;

- спеціаліст І категорії –11/42%;

- спеціаліст ІІ категорії –2/8%;

- спеціаліст – 3/12%.

Середній педагогічний стаж колективу – 24 роки,

середній вік педагогічного колективу - 45 років.

Заклад створює умови для безперервного професійного розвитку педагогів: підвищення кваліфікації за самостійнообранами модулями в ВАБО та освітніх платформах, чергова та позачергова атестація, пропонує добровільну сертифікацію педагогічних працівників, участь у різноманітних конференціях, семінарах.

У закладі освіти налагоджена співпраця між педагогами через відкриті уроки, методичні заходи, психолого-педагогічні семінари. Педагогічні працівники частіше використовують готові освітні ресурси, електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти та створюють власні освітні ресурси. Зміст предметів інтегрується для формування суспільних цінностей та реалізації змістових ліній.

Налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників з батьками, здобувачами освіти із застсуванням особистісно- орієнтованого підходу, спрявана на формування партнерських взаємин.

В освітньому процесі закладу освіти впроваджується політика академічної доброчесності для всіх учасників, проте має місце порушення даних засад як зі сторони учителів так і учнів, про що свідчать звернення.

4.УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

У закладі розроблена Стратегія розвитку, погоджена засіданням педради. Стратегія враховувала зміни,

внесені новим Законом «Про освіту», враховувала умови реформування, спрямовує на забезпечення державних стадартів в навчанні. Потребує корекції з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти, її повноваження виписані ст.40 Закону України «Про повну загальну середню освіту» , головою є директор, вона розглядає всі питання забезпечення якості освітньої діяльності.

За минулий навчальни рік проведено 12 засідань, на яких розглянуто

5 тематичних питань.

Всі питання, що розглядаються на засіданнях педагогічної ради є актуальними для розвитку закладу освіти. Педагогічні працівники активно беруть участь в діяльності педагогічної ради як в виступах так і в обговореннях.

Організація роботи закладу освіти здійснювалась відповідно до річного плану роботи, який реалізує Стратегію розвитку закладу. Постійний аналіз та контроль за діяльністю закладу дають можливість констатувати, в основному, про повне виконання річного плану роботи закладу.

Одним із основних документів закладу є ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - складова річного плану роботи.

Підготовча робота для розроблення освітньої програми закладу проводиться в травні місяці заступником директора з навчальної роботи, залучаються до її розроблення всі педагоги, при формуваннї варіативної складової навчального плану використовуються аналіз результативності шкільного компоненту, пропозиції педагогів, учнів, спостереження за якістю навчальних занять у закладі.

У 2020-2021 н.р. заклад освіти реалізовував Наскрізну освітню програму, яка розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за Державним стандартом НУШ. В минулому навчальному році у закладі реалізовувались 4 Державні стандарти: НУШ І цикл - 1-2 класи, НУШ ІІ цикл – 3 клас, Держстандарт початкової загальної освіти 2011р для 4 класу, Держстандарт повної загальної освіти для 5-9 класів 2011р та для 10-11 класів Держстандарт базової та повної загальної середньої освіти 2011р.

Освітня програма Летківського ЗЗСО окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами, і є НАСКРІЗНОЮ. Вона визначає

- Призначення закладу освіти та засіб її реалізації.

- Модель випускника закладу освіти.

- Цілі та задачі освітнього процесу закладу освіти.

- Навчальне навантаження та навчальні плани.

- Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій.

- Вимоги до осіб, які здобувають освіту.

- Програмне забезпечення освітнього процесу.

- Структура навчального року та організація освітнього процесу.

- Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

- Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

- Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Додатки до Освітньої програми визначали: навчальні плани кожного класу зокрема, навчальні програми (предметів, курсів, гуртків) та перелік підручників, за якими здійснювався навчальний процес.

Інваріантна складова навчальних планів була сформовану на державному рівні, вона є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності. У 2021-2022 н.р. педагоги закладу забезпечили повне виконання інваріатної складової навчальних планів у формі очного та дистанційного навчання.

Варіативна складова навчальних планів 1-4 класів використана на підсилення предметів інваріантної складової, зокрема, для якісного засвоєння програмового матеріалу з української мови в 1та 4 класі, з математики в 2-3 класах, всього 5 год. Варіативна складова навчального плану школи ІІ ступеня включала години для продовження поглибленого вивчення української мови в 9 класі; години курсів «Українознавство» в 5-7 класах, «Етика» в 5,6 класах, «Захист України» у 8, 9 класах з метою реалізації завдань Концепції патріотичного виховання, всього 7 год. У школі ІІІ ступеня додатково виділялись години на профільний предмет – українську мову в 10 та 11 класах, для підсилення вивчення предметів додатково виділялись години на англійську мову і на математику в 11 класі, всього 7 год.

Таким чином, у 2020-2021 н.р. було використано 19 годин шкільного компонентну навчальних планів закладу освіти і педагоги закладу забезпечили повне виконання програм предметів (курсів) інваріатної складової навчальних планів.

2020-2021н.р. мав свої особливості організації освітнього процесу, пов’язані із запровадже6нням карантинних обмежень в зв’язку з поширенням з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19). Перша особливість – запровадження Тимчасового порядок організації освітнього процесу в період карантину (зелена зона, помаранчева зона), куди протягом року вносились зміни, доповнення. Друга особливість – внесення змін в структуру навчального року з тієї ж причини. Структура навчального року була такою:
І- й семестр тривав з 01 вересня до 31 грудня;
ІІ-й семестр з 11 січня до 31 травня;
канікули: з 26 жовтня по 01 листопада; з 01 січня по 12 січня; з 15 по 21 березня.
В школі було призупинено навчання в зв’язку з карантином з 15 по 23 жовтня та організовано дистанційне навчання з 11січня по 22 січня та 13 березня по 29 травня в зв'язку з всеукраїнським карантином.

Третя особливість освітнього процесу - застосовування педагогічних технологій дистанційного навчання. Педагогам закладу необхідно було удосконалюватись у практичному володінні такими технологіями. Але ми досить успішно організували сам процес дистанційного навчання. Найбільшою проблемою виявилось залучення окремих учнів до навчання та академічна доброчесність, як окемих учнів так окремих учителів щодо оцінювання.

Результати надані Українським центром оцінювання якості освіти у формі відомостей є наступними:

Предмети/ учитель Кількість учнів навчальні досягнення: кількість учнів / %
Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Укр. мова 4 1 25% - - 3 75% - -
Укр мова і літ Гайтова Л.І. 5 1 20% 2 40% 2 40% - -
Математика Сандуляк Л.М. 9 2 22% - - 6 67% 1 11%
Історія України Пунько В.М. 5 - - 3 60% 2 40% - -
Англійська мова Фігура Г.С. 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20%
Географія Макаревич В.С. 6 1 17% 4 66% 1 17% - -

За рівнями навчальних досягнень бали ДПА по відношенню до річного оцінювання є наступними:

відповідають вищі нижчі
на1 рівень на 2 рівні на 1 рівень на 2 рівні
з української мови в 4 учнів - в 2 учнів в 2 учнів -
з математики в 4 учнів в 1 учня - в 4 учнів в 1 учня
з історії України в 2 учнів в 1 учня - в 2 учнів -
з географії в 4 учнів - - в 2 учнів -
з англійської мови в 1 учня - - в 3 учнів -

За балами ЗНО найкращі результати у випускників:

У Грабика Владислава географія – 12/198,5 балів, українська мова – 11/185 балів, математика – 11/185 балів;

У Червоняка Володимира англійська мова – 1/178 балів;

У Шпирко Катерини українська мова – 10/185 балів, математика – 10/167 балів.

Інформаційним ресурсом «Освіта.UA» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за підсумками ЗНО 2021 . Із 486 навчальних закладів в області наша школа займає 101, було 2020 – 160, 2019 - 94 місце, 2018 – 15 місце, 2017 – 2.

У 2021-2022 навчальному році було охоплено навчаннямв мікрорайоні закладу дітей шкільного віку – 100% за списками Летківського старостинського округу Тростянецької селищної ради.

В 2020-2021н.р. в школі навчалось – 239 учнів на кінець навчального року; 1-4 класів 92 учні, 5-9 кл – 124 учнів, 10-11 класи – 23 учні, хлопчиків – 115, дівчаток – 124, середня наповнюваність класів – 18,5 учнів.

У закладі створена внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти, відповідно до Положення, оприлюднена на сайті школи. В 2020-2021н.р. було проведено самооцінювання освітньої діяльності за напрямком «Безпечне освітнє середовище» інструментом вивчення було опитування всіх учасників освітнього процесу, результати були враховані при створенні нового освітнього простору. Робота буде продовжуватись в 2021-2022н.р., зокрема буде закцентовано увагу на ІІ та ІІІ напрямках :

- система оцінювання здобувачів освіти;

- оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників.

В закладі створюються умови для розвитку учнівського самоврядування, яке діє через учнівський парламент, комітети та комісії, які залучаються до вирішення питпнь щодо діяльності закладу освіти. Адміністрація закладу підтримує освітні та громадські ініціативи, які спрямовані на сталий розвиток закладу та спрямовані на участь у житті місцевої громади.

Режим роботи закладу враховує потреби учасників . Заклад працює з 7.00 до 17.00, навчальні заняття з 8.30 до 15.15.

Розклад навчальних занять сформований відповідно до освітньої програми та Санітарного регламенту. Адміністрацією проводиться робота щодо інтеграції освітнього процесу у зовнішній культурно-освітній простір, створюється позитивний публічний імідж через сайт та соціальні мережі.

Управління закладу працює над ефективністю кадрової політики, формуванням продуктивного штатного розпису, системою морального та матеріального заохочення як складової саморозвитку інноваційної діяльності педпрацівників.

Керівництво закладу освіти вдається вживати заходи реагування на звернення учасників освітнього процесу, зокрема батьків, тому всі конфліктні ситуації щодо педагогів, учнів вирішувались на етапі усних заяв шляхом примирення та компромісу.

Аналіз управлінських процесів визначає проблемні питання та завдання:

- реалізація індивідуальних освітніх траекторій здобувачів освіти;

- прозора система оцінювання навчальних досягнень;

- забезпечення системи заходів з реалізації політики академічної доброчесності;

- сертифікація педпрацівників;

- покращення мережі Інтернет;

- забезпеченість обладнанням навчальних кабінетів для виконання освітньої програми.

Директор підпис Олександра УСЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 1460

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.