ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ у 2022-2023 навчальному році

29 серпня 2023 року

Робота освітнього закладу регламентувалась та була спрямована на виконання вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту Летківського ліцею Тростянецької селищної ради Вінницької області та інших нормативних документів, відповідно до вимог чинного законодавства про освіту в умовах воєнного стану. Закон України «Про загальну середню освіту» визначив орієнтири роботи закладів середньої освіти України в цілому. Основними факторами є: академічна свобода педагогів та закладів освіти при здійсненні освітньої діяльності, при виборі освітніх програм та дитиноцентризм, і життєві компетентності, які мають бути сформовані в освітніх закладах. Освіта України працювала у мовах призупинення реалізації Концепції Нової української школи, яка фундаментально змінює підходи до здійснення освітнього процесу, створення нового освітнього середовища, проте в умовах воєнного стану Міністерство освіти не виділило спеціальну освітню субвенцію з залученням коштів місцевого бюджету, тому на функціонуванні 6-их класів реформа призупинилась.

В умовах реформи децентралізаціі Летківський ліцей працює в складі Тростянецької селищної ради, засновника закладу, має фінансову автономію та бухгалтерський облік.

Варто зазначити, що освітній процес відбувався в умовах воєнного стану та пандемії, спричиненої коронавірусом, тому в організацію освітнього процесу були внесені зміни, відповідно до постанов КабМІНУ, наказів МОН та МОЗ України освітній процес здійснювався в очному та дистанційному режимі,в залежності від безпекової ситуації відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти від 16.10.2020.

З 24.02.2022 в країні було оголошено воєнний стан через повномасштабну агресію російської федерації, тому згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX освітній процес було організовано у формі змішаного навчання офлайн, періодично із застосуванням технологій дистанційної форми навчання, враховуючи безпекову ситуацію. В умовах воєнного стану другий рік працювали всі учасники освітнього процесу: учні, учителі, батьки.

В закладі збільшиилась кількість дітей із категорії внутрішньопереміщені особи : 5 учнів з територій, де йшли бойові дії. Крім того, 10 учнів закладу стали біженцями в країнах: Польща, Чехія, Великобританія, Німеччина.

Працівники закладу продовжили працювати з категорією «діти війни», з психологічними травмами дітей, оскільки значна частина батьків, родичів, знайомих були мобілізовані до лав ЗСУ. Працювати довелось в складних політичних, економічних, інформаційних умовах. Проте, заклад виконував свою основну функцію – забезпечення освітніх послуг для здобуття учнями загальної середньої освіти.

Тому, освітній заклад продовжував працювати над створенням належних умов для реалізації завдань нових Державних стандартів та підготовці до НУШ у 6 класі, реалізуючи внутрішню систему забезпечення якості освіти за чотирьма напрямками:

- освітнє середовище закладу освіти;

- система оцінювання здобувачів освіти;

- оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників;

- управлінські процеси закладу освіти.

МОН освіти визначило критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів.

Законодавчо чітко прописано розуміння поняття якість освіти, що передбачає нерозривну єдність якості освітньої діяльності (освітнє середовище, якісні і кількісні характеристики ОП, якість професійної компетентності викладачів) і якості результату.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Безпечне освітнє середовище закладу освіти.

У закладі проводиться моніторинг за дотриманням безпечного фізичного середовища (огляд приміщень, спортивної зали, території закладу, спортивних майданчиків) на початку навчального року комісійно, прописуються всі моменти у вступному інструктажі для здобувачів освіти, постійно моніториться через бесіди з ОП, БЖД. У закладі забезпечений повітряно тепловий режим, належне освітлення, прибирання, утримання внутрішніх туалетів, дотримання питного режиму. Раціонально використовуються шкільні приміщення, облаштовані місця для відпочинку учасників освітнього процесу, навчальні приміщення в основному укомплектовані засобами навчання. Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з правилами пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах НС, мають навичну надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування чи погіршення самопочуття, у разі нещасного випадку учнів, сформовані навички під час сигналу «Повітряна тривога».

Обов`язковою умовою функціонування закладу стала вимога МОН щодо наявності укриття, вимоги до яких вивисані в пункті 1,8 доручення Прем’єр-міністра України від 10.06.2022 № 14529/0/1-22, листі Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 7016/01.01-38/6.22. Працівниками закладу освіти обладнано найпростіше укриття у цокольному приміщенні, яке може вмістити 170 осіб. В укритті наявна проточна вода – дві точки, туалет, підключено інтернет, обладнано меблями інтер`єр, замінено електроосвітлення, зроблено другий запасний вихід, на сходах встановлено поручні, тобто, укриття експлуатувалось протягом навчального року в задовільному стані.

Організація харчування сприяє формуванню культури здорового харчування, вартість харчування становила від 15 до 25 грн, харчувалось 180 - 200 учнів (80-85%), безкоштовно – 12 учнів дітей АТО/ООС та 5 учнів - ВПО, 43 - учнів батьків, мобілізованих в ЗСУ 6 учнів – з ООП, 7 учнів - з малозабезпечених сімей, 6 - учнів дітей із числа сімей, що опинились в складних життевих обставинах, 1 – дитина-сирота та 50% оплачувалось харчування 30 учнів - з багатодітних сімей.

В закладі освіти забезпечується безпечний підвіз дітей згідно списків (61 учень), проте новий Санітарний регламент вніс зміни про підвіз учнів з віддаленістю 2 км, отже, закладу потрібен власний шкільний автобус, оскільки підвозу потребують 104 учні.

В ліцеї наявні необхідні для освітнього процесу та виконання освітньої програми приміщення, немає актового залу. Раціонально використовуються наявні приміщення, розширено простір навчальних кімнат та рекреаційних зон за рахунок штучно створених підсобних приміщень. Діє кабінетна система.

Наявне обладнання навчальних кабінетів сприяє виконанню освітньої програми.

Назва ТНЗ Кількість Справні
Комп’ютери та комп’ютерна техніка з них: 30 30
Комп’ютери 20 20
Ноутбуки 6 6
Хромбуки 3 3
Планшети 2 2
Мультимедійний проектор 1 1
Інтерактивна дошка 2 2
Телевізори 13 13
Кінопроектори 1 1
Інші пристрої з них: 6 6
Мультимедійний комплекс (проектор, ноутбук, екран) 1 1
Принтери 5 5

Даного обладнання не достатньо та окреме потребує заміни.

Забезпечена архітектурна доступність закладу освіти, виготовлено технічний паспорт закладу, велика увага приділяється дизайну території та приміщень.

У закладі функціонує бібліотека, яка використовується як складова освітнього процесу, ресурси бібліотеки використовуються для формування інформаційно-комунікативної, соціокультурної компетентностей учасників освітнього процесу через бібліотечні уроки, тематичні виставки, тематичні заходи.

Загальний фонд: 6535 шт на суму 189406,29 грн,

фонд підручників, посібників : 4564 шт на суму 170654,57 грн

художньої літератури : 1971 шт на суму 18751,72 грн,

періодичних видань: немає.

Забезпеченість підручниками за предметами (%):

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По закладу 88%
% 100 100 100 100 28 27 73 97 96 100 100
Сер. 1-4 кл 100% Сер. 5-9 кл 64% 100%

В закладі використовується мережа Інтернет, потужність 300 мегабайтів, кабельний - в кабінеті інформатики та адміністрації закладу, 5 точок WIFi, які доступні в навчальні кабінети та дозволяють дітям користуватись під час перерв, протягом року було збільшено потужність, проте, безперечно, мережа Інтернет в сучасних умовах потребує підсилення. За сприяння Управління освіти отримано 2 роутери.

Відповідно до наказу в закладі реалізується політика попередження та протидії булінгу (цькування). Створено інформаційний центр: «Стоп, булінг!», розроблено механізм дії на випадок булінгу, працює психологічна служба, проводяться тематичні заходи. В закладі мають місце локальні конфліктні ситуації, які вирішуються практичним психологом та дирекцією ліцею шляхом примирення.

Практичний психолог Ольга САНДУЛЯК пройшла навчання для оволодіння методиками діагностики і раннього виявлення булінгу (цькування), ознак насилля у дитячому колективі, прийняла участь у обласному конкурсі грантів за темою: «Емоція залишається надовго», підсумки конкурсу ще не підведені.

Здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на навчальних заняттях, проте в умовах воєнного стану, враховуючи часті сигнали «Повітряна тривога», як наслідок перестрахування батьків та залишення дітей вдома, враховуючи безпекову ситуацію, різні форми навчання (очна та індивідуальне) було складно відстежити реальну картину пропусків навчальних занять без поважних причин.

Здобувачі освіти, в тому числі ті, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримували психолого-соціальну підтримку у закладі освіти.

Зокрема, така підтримка надавалась дітям з категорії ВПО та дітям, батьки яких мобілізовані в ЗСУ. Всі родини Летківського старостинського округу потребують психологічної та соціальної підтримки, а це - 272 учні із 195 родин.

Психологічне спостереження за дітьми учасників бойових дій, дітьми -вимушеними переселенцями в закладі освіти та діагностика щодо визначення їх емоційних станів свідчить про високий та підвищений рівень тривоги, наявність соціальної фрустрації, низьку емоційну пластичність, агресивні тенденції в окремих учнів. Вони часто знаходяться в стані психоемоційного напруження, наявне відчуття страху за майбутнє, за родину, за власне здоров'я.

Проведення з молодшими школярами, вимушеними внутрішніми преселенцями, проєктивних методик ( малюнкових тестів) дає змогу визначити наявні страхи, замкнутість, гнів та почуття невизначеності. Таким учням важко прийняти нову роль, яка пропонується зовнішніми обставинами, або, прийнявши її, адаптуватися до неї, а це позначається на самопочутті, поведінці, спілкуванні, на стосунках з однолітками.

Тому значна увага приділяється формуванню мотивації до адаптації в колективі, до освітнього простору ліцею, проводиться відповідна корекційна робота емоційних та поведінкових порушень. На даний час можна говорити про певну стабілізацію емоційних станів цих дітей та пристосування до нових умов навчання та спілкування, проте психотравма так швидко не проходить, тому вони потребують і надалі постійної психологічної підтримки.

Практичний психолог закладу освіти пройшла навчання у Вінницькому обласному центрі соціальних служб для спеціалістів, які надаватимуть соціальні послуги і психологічну підтримку членам сімей Захисників та Захисниць України Вінницької області. Одним з ключових завдань, як професійна компетентність практичного психолога, є робота у формі створення та проведення груп самодопомоги з сім’ями Захисників та Захисниць, із здобувачами закладу освіти, з сім’ями військовослужбовців, з працівниками закладу, жителями сіл Летківка та Северинівка. Також проведення занять груп психологічної підтримки, надання психокорекційної допомоги тим учасникам, хто її потребує.

Розроблені у закладі освіти правила поведінки затверджені конференцією шкільного активу, оприлюднені на сайті закладу та в кожному учнівському колективі. До розробки залучались представники 5 - 11 класів. Дані правила сприяють формуванню позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу, проте потребують системнішого застосування та обговорення, оскільки приймались учнями, які кілька років назад закінчили заклад освіти.

У закладі розробляються індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти, зокрема це стосується учнів, які перебували на індивідуальній формі навчання (2 учні педагогічний патронаж за станом здоров`я) на сімейній формі навчання (4 учні, 3 з них за кордоном) та 7 учнів (за кордоном) - за дистанційною формою навчання.

Ініціаторами розроблення індивідуальних освітніх траєкторій є батьки даних учнів.

У закладі навчалось 6 дітей з особливими освітніми потребами (ООП) (4 класи, з них: 1 учень (ІІІ рівень підтримки) – у 1 класі, 1 учень (ІІ рівень підтримки) – в 2 класі, 2 учні (ІІІ рівень підтримки) – в 3 класі, 3 учні (ІV рівень підтримки) – в 7 класі). Навчання даних учнів було організоване відповідно до Положення про інклюзивне навчання. В закладі належне кадрове забезпечення інклюзивного навчання – 4 ставки асистента учителя. Налагоджена співпраця між асистентами вчителя і педагогами закладу, які викладають в даних дітей. Заклад задовільно забезпечено засобами для здійснення інклюзивного навчання: для даних учнів було придбано 2 планшети, відповідне методичне та дидактичне обладнання, створено та укомплектовано ресурсну кімнату. Забезпечено психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання, створено команди супроводу для кожного учня, проведено засідання за участю ІРЦ.

За даним напрямом було проведено комплексне самооцінювання та отримано оцінку «добре», визначено шляхи та напрями покращення умов щоб забезпечити вимогу щодо безпечного освітнього середовища (наказ від 11.03.2021 №39). Зокрема, протягом вересня буде облаштовано огорожу навколо території ліцею із закритими хвіртками від центральної дороги.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Це вироблені МОН критерії оцінювання з кожного предмету, до кожного виду навчальної діяльності, на основі яких учителями предметниками розробляються власні критерії оцінювання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Здобувачі освіти дізнаються про критерії, правила і процедури, за якими оцінюють їх навчальні досягнення через критерії на інформаційних центрах навчальних кабінетах та через усні пояснення учителів перед кожним видом робіт. У закладі освіти впроваджуються засади формувального оцінювання, використовуються методики самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти, зокрема через освітні платформи Всеосвіта, На урок, через тестові опитування та різнорівневі контрольні роботи. Потребує покращення система моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти, їх динаміки для використання підвищення якості освіти у закладі, коригування результатів навчання, відстеження особистісного поступу та формування позитивної самооцінки бажання вчитися.

Результати навчальних досягнень учнів за 2022-2023 навчальний рікє наступними:На початок навчального року (станом на 05.09) у закладі навчалось - всього 271 учень, на кінець – 268 учні: 96 учнів – в початковій школі, 138 учнів – на рівні гімназії, 34 учні – на рівні ліцею. З них: 6 учнів за індивідуальною формою навчання: 2 учні – педагогічний патронаж, 4 учні – домашня (сімейна) форма здобуття освіти, 7 учнів, перебуваючи за кордоном, навчались за дистанційною формою здобуття освіти.

Протягом року в заклад освіти прибуло 13 учнів, вибуло 9 учнів.

За 2022-2023 навчальний рік атестовано вербально 59 учнів 1-2 класів, рівнево – 34 учні 3-4 класів відповідно до рекомендацій МОН України щодо оцінювання результатів навчання учнів Нової української школи. У 1-2 класі здійснено формувальне оцінювання, у 3-4 класах – формувальне та рівневе. Усі результати навчання винесено у Свідоцтва досягнень, а в 3-4 класах на окремих сторінках з навчальних предметів у класних журналах. У журналі та Свідоцтві досягнень в 3-4 класах зазначено рівень за кожний результат навчання з навчальних предметів/інтегрованих курсів наприкінці навчального року (за рівневою шкалою: початковий, середній, достатній, високий рівень).

Річним оцінюванням у 3-4 класах є результати навчання учнів за ІІ семестр. Так 4 клас з високим рівнем досягнень закінчила БОРОДІЙ Аліса; має оцінювання високого рівня і один показник достатнього рівня ЧУДАК Анюта; 8 учнів закінчили навчальний рік з досягненнями високого і достатнього рівня; в ОКУЛЬСЬКОГО Дмитра, РЯБОГО Максіма, КИСЕЛЬОВА Олексія і БАЙДАКА Артура з англійської мови досягнення початкового рівня.

Атестовано за 2022-2023 навчальний рік відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною шкалою 174 учні 5-11 класів. Учні 5-их класів НУШ оцінені за І семестр і за ІІ семестр на основі тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів за освітніми галузями з кожного предмету зокрема, що відбражається у свідоцтвах досягнень п`ятикласників у розділі «Характеристика результатів навчальної діяльності» відповідно до Нового Державного стандарту базової середньої освіти.

Закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень 14 учнів, що становить 8 % від атестованих. З них: 8 учнів 5-9 класів, 6 учнів 10-11 класів.

Дещо збільшилась у порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів, які мають результати навчальних досягнень високого рівня. Нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» учениці 5-А класу МАЗУР Поліна та СКАПРОВСЬКА Христина, учениця 5-Б класу БОГУЛЬСЬКА Анастасія, учениця 7 класу КАЛЬНІЧЕНКО Дар`я, учень 8 класу РИМАР Євгеній та учениця 10 класу ДЗУМАН Вероніка. Отримала свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою учениця 9-А класу ДАЛЕКА Аліна. Претенденткою на отримання золотої медалі «За високі досягнення у навчанні» є учениця 10 класу ДЗУМАН Вероніка. Отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» учні 11 класу БІЛИК Анастасія, КАЛИТА Артур, КАЛИТА Ілля, ОЛІЙНИК Олеся та срібною медаллю «За досягнення у навчанні» ГАЙТОВА Мар`яна. Похвальною грамотою МОН України «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджені учні 9-Б класу – КРАКІВСЬКА Марина з трудового навчання, ОСІЄВСЬКИЙ Артем з фізичної культури, учень 11 класу КОТИГОРОХ Віталій з фізичної культури.

Мають навчальні досягнення високого та достатнього рівня за річним оцінюванням 61 учень 5-11 класів, що становить 35% атестованих. З них: 47 учнів 5-9 класів, 14 учнів 10-11 класів. Всього 43% учнів закінчили навчальний рік з оцінками високого та достатнього рівнів. Навчальні досягнення середнього, достатнього і високого рівня мають 45 % - 79 учнів 5-11 класів, початкового рівня - 20 учнів 5-9 класів з числа всіх атестованих, що становить 12 %. Зокрема, з трьох предметів і більше 5 учнів, з двох предметів – 2 учні, з одного предмета 13 учнів.

Показник якості навченості (ПЯН) учнів 5-11 класів закладу становить: на рівні гімназії 55%, на рівні ліцею 65%, в середньому, всіх учнів закладу - 60%. Зокрема, по класах ПЯН становить (за середнім балом учнів класу): 5-А клас – 75%, 5-Б клас – 67%, 6 клас – 39%, 7 клас – 42%, 8 клас – 45%, 9-А клас – 55%, 9-Б клас – 59%, 10 клас – 64%, 11 клас – 67%.

Аналіз стану навчальних досягнень учнів окремо по класах свідчить, що в кожному класі є резерв учнів, які могли б досягти вищого рівня. Попередня щорічна тенденція до збільшення кількості учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, особливо у 7-8 класах, продовжує переростати в іншу тенденцію: збільшення кількості учнів, в яких домінуючими є бали середнього рівня. Моніторингове спостереження за навчальними досягненнями акцентує позитивні моменти та недоліки: збільшення якості навчальних досягнень в 4, 9 та 11-ому класах, проте значне зниження якості навчальних досягнень в 6, 7-х та 8 класах.

В 2022-2023 н.р. заклад працював в умовах змішаної форми організації освітнього процесу, проте фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень більшості учнів залишається довготривале дистанційне навчання попередніх навчальних років в зв`язку з Covid-19 та воєнним станом в Україні. В основному впродовж 2022-2023 н.р. учні навчались очно, перехід на дистанційне навчання відбувався лише за умови тривалих у часі повітряних тривог в окремі дні. Але учні, які легковажно ставилися до дистанційного навчання, мають значні прогалини у знаннях, які накладаються і не дають можливості успішно засвоювати наступний матеріал навчальних програм. Крім того, недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих компетентностей, як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності теж залишається фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів. Аналіз навчальних досягнень та відвідування учнями закладу вказує, що однією з причин виникнення проблем у навчанні учнів залишається недосконалість системи роботи педагогів з учнями, які пропускають заняття через хворобу та поважні причини.

Впровадження електронних журналів і, як наслідок, електронних щоденників в ліцеї в 5-11 класах забезпечили своєчасне повідомлення батьків про рівень досягнень у навчанні дітей впродовж всього навчального року. Опитування батьків, проведене у березні 2023 року, засвідчило, що 51% повністю схвалюють перехід закладу до електронних щоденників, 40% - схвалюють частково, а 9% батьків – не схвалюють, пояснюючи це проблемою доступу до освітнього порталу «Нові знання» (не відкривається).

Одним із показників забезпечення якості освіти закладу є здобутки учнів в учнівських олімпіадах різних рівнів.

Предмет місце Прізвище та ім’я учня клас учитель
українська мова та л-ра І І І РИМАР Євгеній ДЗУМАН Вероніка ОЛІЙНИК Олеся 8 10 11 Оксана ТУНДА
Лариса ГАЙТОВА
англійська мова І ІІ ІІ КАЛИТА Ілля РИМАР Євгеній КРАВЕЦЬ Наталія 11 8 9-Б Галина ФІГУРА
Ольга МАЗУРЕЦЬ
географія ІІ ДАЛЕКА Аліна 9 Леся БОГАТКО
біологія І ІІ ІІІ ІІІ ПЕЧОНКІНА Вікторія ДЗУМАН Вероніка КРАВЕЦЬ Наталія РИМАР Євгеній 8 10 9-Б 8 Оксана ПАЛАМАРЧУК
фізика ІІ ІІ ДАЛЕКА Аліна РИМАР Євгеній 9-А 8 Юрій ПОСМІТЮХА
інформаційні технології І БІЛИК Анастасія 11 Людмила ЗІНЬКІВСЬКА

Таким чином, в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з 6 предметів, в яких учні закладу взяли участь, здобуто призові місця. Їх забезпечили Білик Анастасія (11 клас) 1 місце, Дзуман Вероніка (10 клас) 2 місця, Калита Ілля (11 клас) 1 місце, Далека Аліна (9-А) 2 місця, Римар Євгеній (8 клас) 4 місця, Кравець Наталія (9-Б) 2 місця, Олійник Олеся (11 клас) 1 місце, Печонкіна Вікторія (8) 1 місце, всього 14 призових місць забезпечили 9 учнів.

Підготовку переможців забезпечили учителі-предметники: Леся БОГАТКО – 1 місце, Лариса ГАЙТОВА - 2 місця, Ольга МАЗУРЕЦЬ - 1 місце, Оксана ПАЛАМАРЧУК - 1 місце, Юрій ПОСМІТЮХА – 1 місце, Оксана ТУНДА - 1 місце, Галина ФІГУРА - 1 місце.

Варто зазначити, що дві учениці закладу прийняли участь ІІІ-му етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у складі команди Тростянецької селищної територіальної громади: учениця 10 класу Дзуман Вероніка з української мови та літератури, здобула ІІ місце та з біології учениця 8 класу Печонкіна Вікторія, здобула ІІІ місце. В зв’язку з воєнним станом в Україні олімпіади були проведені онлайн.

Результати учнів закладу у різноманітних творчих конкурсах та змаганнях є наступними:

місце Прізвище, ім`я учня клас Назва конкурсу учитель
ІІІ МАЗУРИК Маша 7 Територіальний етап обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії - 2023» (номінація «Інструментальне мистецтво») Оксана МАКАРЕВИЧ
ІІІ ТИМОШЕНКО Софія 7 Територіальний етап обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії - 2023» (номінація «Інструментальне мистецтво») Оксана МАКАРЕВИЧ
І ВЕРБІЦЬКА Софія 2 Територіальний етап обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії - 2023» (номінація «Оригінальний жанр») Оксана МАКАРЕВИЧ
І МАЗУР Поліна 5-А Територіальний етап обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії - 2023» (номінація «Оригінальний жанр») Оксана МАКАРЕВИЧ
І МАКОВЕЦЬКА Софія 11 Територіальний етап обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії - 2023» (номінація «Оригінальний жанр») Оксана МАКАРЕВИЧ
ІІІ КУЦА Лілія 2 Територіальний етап обласного конкурсусолістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія - 2023» (номінація «Вокал», молодша вікова категорія) Ірина НЕСТЕРЕНКО
ІІ ШПИРКО Поліна 1 Територіальний етап обласного конкурсусолістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія - 2023» (номінація «Вокал», молодша вікова категорія) Ірина НЕСТЕРЕНКО
І КАЛИТА Ілля 11 Територіальний етап обласного конкурсусолістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія - 2023» (номінація «Вокал», старша вікова категорія) Ірина НЕСТЕРЕНКО
ІІІ СТРОКАЧЕНКО Соломія 3 Територіальний етап обласного конкурсусолістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія - 2023» (номінація «Художнє читання», молодша вікова категорія) Оксана ЄВДОКИМОВА
І БІЛИК Анастасія 11 Територіальний етап обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія - 2023» (номінація «Художнє читання», старша вікова категорія) Олена ВОЛЬСЬКА

З метою впровадження і вдосконалення системи національно-патріотичного виховання педагогом-організатором Іриною НЕСТЕРЕНКО був підготовлений звіт рою "ПАТРОН" (молодша вікова група, 6-10 років), для участі в заочному Всеукраїнському дитячо-юнацькому військово - патріотичному конкурсі гри "Сокіл" ( "Джура") «Зростаємо справжніми патріотами!» - отримав І місце в І етапі та ІІІ місце в обласному. В травні організовано пройшла Військово-спортивна гра «ПАТРІОТ» під гаслом: «Перемагаємо в грі – перемагаємо в війні!».

До Дня Європи учні, які відпочивали в українсько-польському таборі «Колос-Братерство», ПЕЧОНКІНА Вікторія та ОЛІЙНИК Олеся, взяли участь в конкурсі «Європа очима дітей», презентували свої відеороботи, в яких поділились враженнями від перебування в Польщі та робота ПЕЧОНКІНОЇ Вікторії зайняла І місце в області.

Учнівська команда ліцею приймала участь у гімназіаді. Баскетбольна команда зайнялиІІ місце в територіальних фінальних змаганнях з баскетболу 3х3 та ІІІ місце у змаганнях «Ми – майбутні олімпійці».

За даним напрямом було проведено комплексне самооцінювання та отримано оцінку «добре», визначено шляхи та напрями покращення умов щоб забезпечити вимогу щодо безпечного освітнього середовища (наказ від 02.03.2023 №40).

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

Заклад освіти укомплектований педагогічними кадрами, всього працювало 28 педагогів (3 сумісники), вакансія 0,75 ставки соціального педагога. З них: - вища кваліфікаційна категорія –11/42%;

- спеціаліст І категорії –11/42%;

- спеціаліст ІІ категорії –2/8%;

- спеціаліст – 3/12%.

Середній педагогічний стаж колективу – 25 років,

середній вік педагогічного колективу - 45 років.

Заклад створює умови для безперервного професійного розвитку педагогів: підвищення кваліфікації за самостійно обранами модулями в ВАБО та освітніх платформах, чергова та позачергова атестація, пропонує добровільну сертифікацію педагогічних працівників, участь у різноманітних конференціях, семінарах, вебінарах.

У закладі освіти налагоджена співпраця між педагогами через відкриті уроки, методичні заходи, психолого-педагогічні семінари. Педагогічні працівники частіше використовують готові освітні ресурси, електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти та створюють власні освітні ресурси. Зміст предметів інтегрується для формування суспільних цінностей та реалізації змістових ліній.

Налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників з батьками, здобувачами освіти із застосуванням особистісно- орієнтованого підходу, спрявана на формування партнерських взаємин.

В освітньому процесі закладу освіти впроваджується політика академічної доброчесності для всіх учасників, проте має місце порушення даних засад як зі сторони учителів так і учнів, про що свідчать звернення.

За даним напрямом було проведено комплексне самооцінювання та отримано оцінку «добре», визначено в рекомендаціях шляхи та напрями покращення умов щоб забезпечити вимогу щодо безпечного освітнього середовища (наказ від 26.08.2022 №94). Зокрема, класним керівникам - планувати проведення просвітницької роботи з учнями та батьками щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти під час освітнього процесу; адміністрації закладу: сприяти у проходженні педагогічними працівниками закладу освіти сертифікації з метою підвищення кваліфікації, вдосконалення професійного розвитку.

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

У закладі розроблена Стратегія діяльності та розвитку Летківського ліцею Тростянецької селищної ради Вінницької області на 2022-2027 р.р., затверджена засновником, яка враховувала зміни, внесені Законом «Про освіту» та з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту», враховувала умови реформування, спрямовує на забезпечення державних стадартів в навчанні та основні напрямки діяльності ліцею.

Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти, її повноваження виписані ст.40 Закону України «Про повну загальну середню освіту», головою є директор, вона розглядає всі питання забезпечення якості освітньої діяльності. За минулий навчальни рік проведено 15 засідань на яких розглянуто 4 тематичних питань. Всі питання, що розглядаються на засіданнях педагогічної ради, є актуальними для розвитку закладу освіти. Педагогічні працівники активно беруть участь в діяльності педагогічної ради як в виступах так і в обговореннях.

Організація роботи закладу освіти здійснювалась відповідно до річного плану роботи, який спрямований на реалізацію Стратегії діяльності та розвитку ліцею. Постійний аналіз та контроль за діяльністю закладу дають можливість констатувати, в основному, про повне виконання річного плану роботи закладу. Таким чином, варто зазначити, що в основному план роботи закладу було виконано із врахуванням корекції заходів, термінів, тощо, через об`єктивні причини, проте це значною мірою не вплинуло на роботу закладу.

Одним із основних документів закладу є ОСВІТНЯ ПРОГРАМА - складова річного плану роботи. Підготовча робота для розроблення освітньої програми закладу проводиться в травні місяці заступником директора з навчальної роботи, залучаються до її розроблення всі педагоги, при формуваннї варіативної складової навчального плану використовуються аналіз результативності шкільного компоненту, пропозиції педагогів, учнів, спостереження за якістю навчальних занять у закладі. У 2022-2023 н.р. заклад освіти реалізовував Освітню програму Летківського ліцею Тростянецької селищної ради Вінницької області 2022-2025рр, яка розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за Державним стандартом НУШ.

В минулому навчальному році у закладі реалізовувались 3 Державні стандарти: НУШ І цикл - 1-2 класи, НУШ ІІ цикл – 3 клас, НУШ ІІ цикл – 5 клас. Держстандарт початкової загальної освіти для 1- 4 класів НУШ (2018р ), Держстандарт базової загальної освіти для 5 класу НУШ (2020р) та для 6-11 класів Держстандарт базової та повної загальної середньої освіти (2011р).

Освітня програма Летківського ліцею окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами. Вона визначає:
- Призначення закладу освіти та засіб її реалізації.
- Модель випускника закладу освіти.
- Цілі та задачі освітнього процесу закладу освіти.
- Навчальне навантаження та навчальні плани.
- Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій.
- Вимоги до осіб, які здобувають освіту.
- Програмне забезпечення освітнього процесу.
- Структура навчального року та організація освітнього процесу.
- Очікувані результати навчання здобувачів освіти.
- Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.
- Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Додатки до Освітньої програми визначали: навчальні плани кожного класу зокрема, навчальні програми (предметів, курсів, гуртків) та перелік підручників, за якими здійснювався навчальний процес, особливості організації дистанційного навчання (з використанням технологій дистанційного навчання), режим роботи ГПД..

Інваріантна складова навчальних планів була сформована на державному рівні, вона є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності. У 2022-2023 н.р. педагоги закладу забезпечили повне виконання інваріатної складової навчальних планів у формі очного, індивідуального та навчання із застосуванням технологій дистанційного навчання.

Варіативна складова навчальних планів початкової школи використана на підсилення предметів інваріантної складової, зокрема, для якісного засвоєння програмового матеріалу з української мови в 1 класі, з математики в 2-4 класах, всього 4 год.

Варіативна складова навчального плану рівня гімназії: 1 година, курс «Робототехніка» по 0,5 години в 5-А, 5-Б класах.

В школі рівня ліцею додатково виділялись години на профільний предмет – українську мову в 10 та 11 класах, для підсилення вивчення предметів додатково виділялись 1 година на англійську мову в 10 класі і 1 година на математику в 11 класі, всього 3 год.

Таким чином, у 2022-2023 н.р. було використано 8 годин шкільного компонентну навчальних планів закладу освіти і педагоги закладу забезпечили повне виконання програм предметів (курсів) інваріантної складової навчальних планів.

2022-2023н.р. мав свої особливості організації освітнього процесу, пов’язані із функціонуванням в умовах введення воєнного стану. Структура навчального року була такою:
І- й семестр тривав з 01 вересня до 30 грудня;
ІІ-й семестр з 16 січня до 31 травня;

канікули: 29 жовтня- 6 листопада; 31 грудня по 15 січня; 18-26 березня.

В закладі було організовано навчання в очному режимі, навчання із застосовуванням педагогічних технологій дистанційного навчання проводилось в окремі дні, пов`язане із частішими сигналами «Повітряна тривога».

Педагоги закладу систематично удосконалювали практичні навички володіння ІКТ, оскільки це стало необхідністю педагогічної діяльності кожного учителя.

ЗНО було переформатовано в мультипредметний тест з трьох предметів: української мови, математики та предмету на вибір.

Результати надані Українським центром оцінювання якості освіти приватно випускникам, оскільки ДПА скасовано.

У 2022-2023 навчальному році було охоплено навчаннямв мікрорайоні закладу дітей шкільного віку – 100% за списками Летківського старостинського округу Тростянецької селищної ради.

Село Летківка – 147 учнів, село Северинівка – 103 учні, смт. Тростянець – 10 учнів, село Олександрівка – 5 учнів, село Демківка – 1 учень, село Велика Стратіївка – 2 учні.

У закладі функціонує внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти, відповідно до Положення, оприлюднена на сайті ліцею. В 2022-2023н.р. було завершено проведення самооцінювання освітньої діяльності за чотирьма напрямками освітньої діяльності.

В закладі створюються умови для розвитку учнівського самоврядування, яке працює відповідно до Положення про органи учнівського самоврядування. Діяли проєкти «Лідер», «Патруль примирення», на чолі з лідером учнівського парламенту ліцею – ОЛІЙНИК Олесею, ученицею 11 класу, яка була лідером учнів закладу за результатами соціального опитування та членом Учнівської ради Тростянеччини. Координує діяльність учнівського парламенту заступник директора з виховної роботи, яка спільно з педагогом-організатором та учнівським самоврядуванням організовує проведення благодійних акцій, презентацій, флешмобів та проєктів. Пріоритетним напрямком діяльності було національно-патріотичне виховання, спрямоване на виконання Стратегії національно-патріотичного виховання. Першочерговим завданням організації освітнього процесу є виховання здобувачів освіти в дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, ідентичності, самобутності. Здобувачі освіти приймали участь у проведенні колективних творчих справ через роботу органів учнівського самоврядування за сферами колективної творчої діяльності програми «Шкільний світ» відповідно до плану роботи освітнього закладу. Одним із напрямків діяльності була допомога воїнам ЗСУ. Було проведено дві благодійні ярмарки, на яких зібрано 62 000 грн, з яких 50000 грн перераховано на ГО «УАТО» та адресно передано воїнам ЗСУ 12000 грн, за ініціативи учнів 9-А класу під час колядування зібрано 13000 грн, передано для придбання тепловізора. Протягом року проходили довгострокова акція «Зігрій солдата», акції: «Великодні кошики», «Мій тато – воїн ЗСУ», «Мій Миколай носить форму ЗСУ» та ін. В ході яких учнями збирались шкарпетки, солодощі, каремати та ін. побутові речі та продукти харчування на суму 42830 грн. Крім того, придбано парафіну на 3900 гон та виготовлено більше 200 окопних свічок.

Адміністрація закладу підтримує освітні та громадські ініціативи, які спрямовані на сталий розвиток закладу та спрямовані на участь у житті місцевої громади. Так в серпні в зв’язку з перемогою Тростянецької територіальної громади в кампанії DECIDE Summer Clubs «Ми вдома – в Україні» за підтримки швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», наказу Управління освіти від 24.07.2023 №273 «Про організацію роботи літніх клубів для дітей в громаді з фокусом на інтеграцію дітей-ВПОзакладів загальної середньої освіти» працював літній клуб «Патрон». Учителі пройшли відповідне навчання, отримали сертифікати та за новими методиками працювали в літньому клубі. Даний проєкт забезпезпечував відповідне матеріально-технічне оснащення.

Режим роботи закладу враховує потреби всіх учасників освітнього процесу. Заклад працює з 7.00 до 17.00, навчальні заняття з 8.30 до 15.15.

Розклад навчальних занять сформований відповідно до освітньої програми та Санітарного регламенту. Адміністрацією проводиться робота щодо інтеграції освітнього процесу у зовнішній культурно-освітній простір, створюється позитивний публічний імідж через сайт та соціальні мережі.

Управління закладу працює над ефективністю кадрової політики, формуванням продуктивного штатного розпису, системою морального та матеріального заохочення як складової саморозвитку інноваційної діяльності педпрацівників.

Керівництво закладу освіти вдається вживати заходи реагування на звернення учасників освітнього процесу, зокрема батьків, тому всі конфліктні ситуації щодо педагогів, учнів вирішувались на етапі усних заяв шляхом примирення та компромісу.

З метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, постійного підвищення якості освітньої діяльності, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, протягом травня проведено самооцінювання якості освітньої діяльності закладу за напрямом «Управлінська діяльність», з використанням інформаційно-аналітичної системи EvaluEd для самооцінювання освітніх і управлінських процесів, надану ДСЯО. Отримано оцінку «добре», визначено в рекомендаціях шляхи та напрями покращення умов щоб забезпечити вимогу щодо безпечного освітнього середовища (наказ від 08.06.2023 №143). Варто зазначити, що участь в опитуванні пройшли не всі респонденти, зокрема 2/3 кількості батьків учнів розпочали, проте не завершили самооцінювання. Не пройшли самооцінювання до кінця 1/3 педагогів ліцею. Таким чином, питання об`єктивності є сумнівним, тому комплексне самооцінювання, заплановане на 2023-2024 н.р., варто розпочати саме з даного напрямку та провести протягом жовтня.

Отже, в 2023-2024н.р. буде проведено комплексне самооцінювання за всіма напрямками освітньої діяльності по підготовці закладу до аудиту, який заплановано ДСЯО на листопад 2024 року.

Щодо покращення матеріально-технічної бази ліцею. По підготовці до нового навчального року учасниками освітнього процесу було проведено ряд ремонтних робіт в навчальних кабінетах та приміщенні закладу: всі навчальні кабінети підготовлені, оновлено оформлення кабінетів хімії, географії, історії України.

За сприяння засновника, Тростянецької селищної ради, придбано: електроплиту КИЙ-В ПЕД – 51 200 грн, лінолеум – 93 000 грн, встановлено вікно – 17 100 грн, придбано фарби на 60 000 грн, шпаклівки – 1400 грн, підрядною організацією ТОВ «Метр» буде встановлено козирок центрального входу – 160000 грн, встановлено огорожу – 116 884 грн, придбано матеріалів для встановлення огорожі – 126 462 грн. Тобто всього використано бюджетних коштів – 627 000 грн та направлено лист в Управління освіти для виділення додаткових 54 000 грн.

Крім того, використано позабюджетні кошти: за підтримки АКПП «Перемога» облаштовано центральні сходи вартістю – 180 000 грн, придбано жалюзі на суму 23 000 грн, фотошпалери в кабінети географії та історії – 11 000 грн, світильники в кабітет №17 – 3 000 грн, проведено ремонти №13, №17 кабінетів (шпаклювання, покраска) – 10 000 грн, всі навчальні кабінети – 24 000 грн, всього на суму – 251000 грн.

Варто зазначити, що в умовах воєнного стану залишились нереалізованими ПКД на встановлення пожежної сигналізації, роботи вартістю 1млн 300 тис. грн, ПКД на реконструкцію харчоблоку, роботи вартістю 2 млн 250 тис. грн.

Аналіз управлінських процесів визначає проблемні питання та завдання:

- робота ліцею в умовах воєнного стану, дотримання вимог БЖД, організація життєдіяльності учнів в укритті при сигналі «Повітряна тривога»;

- психологічна підтримка дітей та всіх учасників освітнього процесу;

- безпечне освітнє середовище без будь-яких форм насилля;

- реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти;

- прозора система оцінювання навчальних досягнень;

- забезпечення системи заходів з реалізації політики академічної доброчесності;

- сертифікація педпрацівників;

- покращення мережі Інтернет;

- активізація роботи органів учнівського самоврядування на реалізацію проєкту «Правила учнів ліцею»;

- активізація основних засад педагогіки партнерства;

- вироблення системи педагогічних заходів на відновлення освітніх втрат;

- оновлення матеріально-технічної бази ліцею, забезпеченння обладнанням навчальних кабінетів для виконання освітньої програми.

Директор ліцею - Олександра УСЕНКО

/Files/images/изображение_viber_2022-10-18_15-39-01-362.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2046

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.