Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Летківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Схвалено рішенням педагогічної ради 11.01.2020 ,протокол №03

I. Загальні положення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення якості освіти)

Внутрішня система забезпечення якості включає:

 • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • критерії, правила і процедури оцінювання учнів;
 • критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім закладом;
 • створення в освітньому закладі нового мотивуючого та інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

II.Стратегія та процедури забезпечення якості освіти

1.Стратегія забезпечення якості освіти базується на наступних принципах:
 • принцип цілісності, який полягає в єдності усіх видів освітніх впливів на учня, їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;
 • принцип відповідностіДержавним стандартам загальної середньої освіти;
 • принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;
 • принцип відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.
2.Забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • функціонування системи формування компетентностей учнів;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового потенціалу освітнього закладу;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.
3.Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає:
 • самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти;
 • моніторинг якості освіти.
4. Завдання моніторингу якості освіти:
 • здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в освітньому закладі;
 • створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання стану освітнього процесу;
 • аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, підтримка високої мотивації навчання;
 • створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів і педагогів;
 • прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в освітньому закладі.

5. Моніторинг в освітньому закладі здійснюють:

 • директор школи та його заступники;
 • засновник;
 • органи, що здійснюють управління у сфері освіти;
 • органи самоврядування, які створюються педагогічними працівниками, учнями та батьками;
 • громадськість.

6. Основними формами моніторингу є:

 • проведення контрольних робіт;
 • результати ДПА, ЗНО
 • підсумкове оцінюваня учнів в класному журналі
 • участь учнів у І та ІІ, ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів;
 • перевірка документації;
 • опитування, анкетування;
 • відвідування уроків, заходів.
7. Критерії моніторингу:
 • об’єктивність;
 • систематичність;
 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
 • гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).
8. Очікувані результати:
 • отримання результатів стану освітнього процесу в освітньому закладі;
 • покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

9. Підсумки моніторингу:

 • підсумки моніторингу узагальнюються у наказах, схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;
 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об'єднань вчителів, нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради.
Кiлькiсть переглядiв: 448

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.