/Files/images/nklyuzya/108728193_3701408346552383_1023808562359832296_o.png

Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як в освітньому процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивне навчання:

 • Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.
 • Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.
 • Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.

Хто такі діти з особливими потребами?

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення.

Цінності інклюзивної освіти

 • Це визнання того, що всі діти можуть навчатися.
 • Це робота зі всіма дітьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку.
 • Це вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей.
 • Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства.
 • Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку.

Принципи інклюзивної освіти

 • Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень.
 • Кожна людина здатна відчувати і думати.
 • Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою.
 • Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки.
 • Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків.
 • Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників.
 • Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини.
 • Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідних для цього умов.
 • Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей.
 • Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів.
 • Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини.
 • Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною.
 • Подолання потенційних бар'єрів в навчанні.

Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
 • У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

Переваги інклюзивної освіти для інших дітей

 • Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.
 • Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.
 • Діти вчаться співробітництву.
 • Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного класу здійснюється на підставі заяви одного з батьків або законних представників дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто, та висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Утворення інклюзивного класу в закладі освіти та припинення його роботи регулюється наказом керівника закладу. У разі потреби, для учнів з особливими освітніми потребами може бути складено індивідуальний навчальний план.
Діти з особливими освітніми потребами за заявою батьків або інших законних представників дитини можуть бути зараховані до групи подовженого дня.

Організація інклюзивного навчання в 2023/2024 навчальному році
здійснюється відповідно Порядку організаціїі нклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабміну від 15.09.2021р №957 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 483 від 26.04.2022 ,№ 979 від 30.08.2022 ) wym-1697385620407
та за рекомендаціями листа МОН України від 06.09.2023р. №1/10258-23

З метою реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами відповідно до наказу по закладу в освітньому закладі створені команди психолого-педагогічного супроводу (далі Команда супроводу) дітей з особливими освітніми потребами, які працюють відповідно до Положення, що затверджено наказом по закладу від 26.08.2022р №192 «Про створення команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами».

В ліцеї в 2023/2024 н.р. організовано інклюзивне навчання для 7 учнів ( в 1 класі -1 учень, в 2 класі -1 учень, в 3 класі -1 учень, в 4 класі - 1 учень, в 8 класі -3 учні).

Для учнів з ООП укладено індивідуальні програми розвитку (далі ІПР), що мають на меті забезпечення прогресу розвитку дітей (емоційного, моторного, пізнавального, мовного, соціального) відповідно до їх розвитку моторних, інтелектуальних, шкільних та інших умінь та визначення стратегій, ресурсів, технологій, що сприятимуть цьому прогресу дітей. Дані програми погоджені з батьками.
Протягом навчального року інклюзивне навчання здійснюється планово за індивідуальною програмою розвитку учнів.
Навчальні заняття з учнями проводяться відповідно до індивідуальних навчальних планів за розкладом, що відповідає розкладу учнів класів і враховує динаміку розумової працездатності протягом дня тижня з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Асистенти учителів в 1 класі В.О. Золотарьова, в 2 класі Н.М.Слободяник, в 3 класі С.М.Гонтар, в 4 класі Т.М.Щуренко, в 8 класі К.М.Онча присутні з учнями безпосередньо на уроках, надаючи підтримку та допомогу учням в процесі навчання та учителям, що сприяє включенню дітей з ООП в освітній процес з метою реалізаці індивідуальних програм розвитку дітей з ООП, вносять пропозиції щодо педагогічного адаптування учнів та адаптування у навколишньому середовищі в залежності від потреб учнів, допомагають учням виконувати завдання як на уроках, так і домашні, залучають дітей до роботи в післяурочний час відповідно до їх інтересів, нахилів, стану здоров’я.

Учителі, які працюють в інклюзивних класах, здійснюють до учнів з ООП особистісний підхід, не знижуючи при цьому ефективність загального освітнього процесу в класі. Практикують різні форми роботи ( групову, парну), що забезпечує активну участь цієї категорії дітей як можна в більшій кількості видів роботи на уроці.

Педагоги інклюзивних класів разом з асистентами створюють портфоліо учнів з ООП, яке протягом року наповнюється учнівськими роботами з метою об’єктивного оцінювання розвитку дітей.

Практичний психолог школи Сандуляк О.Г. щотижнево проводить корекційно-розвиткові заняття (4 год за графіком), які спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учнів.

В ліцеї створена РЕСУРСНА КІМНАТА - спеціально організований простір для розвитку дитини та гармонізації її психоемоційного стану.
Для реалізації завдань інклюзивної освіти освітній заклад отримав наочний матеріал та обладнання (таблиці, картки, навчальний планшет, глобус, об’ємні моделі, ігри тощо), який на своїх заняттях використовував учитель-асистент та практичний психолог. Дане обладнання зберігається в ресурсній кімнаті.

/Files/images/osvtn_seredovische/зображення_viber_2022-10-20_10-45-42-495.jpg /Files/images/osvtn_seredovische/зображення_viber_2022-10-20_10-45-42-004.jpg /Files/images/osvtn_seredovische/зображення_viber_2022-10-20_10-45-42-822.jpg

/Files/images/osvtn_seredovische/зображення_viber_2022-10-20_10-45-42-909.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1145

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.