Витяг із Закону України "Про освіту" (2017р)

/Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/84536780.jpg

Стаття 18.Освіта дорослих

1.Освіта дорослих,що є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

3.Складниками освіти дорослих є:
· післядипломна освіта;
· професійне навчання працівників;
· курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;
· безперервний професійний розвиток;
· будь-які інші складники, що передбачені законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою.

4. Особа має право на вільний вибір закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих.

5.Післядипломна освітапередбачає набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти та практичного досвіду.

6.Післядипломна освіта включає:
· спеціалізацію— профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
· перепідготовку— освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями);
·підвищення кваліфікації—набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
·стажування— набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань.

8. Засади професійного навчання працівників визначаються законом.

9.Курси підвищення кваліфікації проводяться для набуття здобувачем освіти нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

/Files/images/metodichna_robota_skrinshoti/articles_1447355493__original.png
10.Безперервний професійний розвиток— це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності.
Кiлькiсть переглядiв: 2762

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.